Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blog

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Hertonäs gårds thé – en unik blandning att avnjuta en kulen höstkväll!

18.10.2020 kl. 09:03
Hertonäs gårds museum beslöt i våras att beställa en egen unik teblandning. Vandasällskapet hade nyligen gjort detta och kunde rekommendera detta också för oss. Resultatet blev – mycket gott! Teet finns till salu på museet. Läs mer nedan!

Alla gillar te! Och Hertonäs gårds olika ägare har med säkerhet njutit av denna doftande och ångande dryck under de tre senaste seklernas lopp. Tebusken började odlas i det bergiga gränsområdet mellan Kina, Indien och Myanmar (f. d. Burma), men blad av vilda buskar samlades in redan för tusentals år sedan. Härifrån spred sig teodlingskunskapen till Korea och Japan. Teets kvalitet och smak påverkas av klimatet och jordmånen, vilket slag det är fråga om samt vilken tid på året bladen insamlas. Kina var den största teproducenten i världen fram till 1800-talet. Handelskompanierna började importera teet till Europa med stora vinster. Så småningom började te odlas också i Indien, på Ceylon och i Ryssland och Sydamerika etc.  

Buskarna kan antingen vara kinesiska eller assamtebuskar. Olika typer av thé, t. ex. svart eller grönt, uppkommer då man behandlar teet på olika vis. Européerna blev bekanta med teet i Tyskland och Frankrike redan på 1600-talet. Teet transporterades till havs men även längs med karavanvägarna. I Sverige började adeln, borgarna och prästerskapet dricka te på 1700-talet och så även i den östra rikshalvan, i Finland. Te var mer allmänt känt och avnjutet än kaffe under den här tiden. Te kunde köpas av de olika handelshusen i bland annat Helsingfors.


Tekopp och fat från 1790-talet. Dessa var en gåva till amiral Carl Olof Cornstedt (1756-1820). Foto: SOV.

På Hertonäs gårds museum finns tekoppar som tillhört amiral Carl Olof Cronstedt, som ägde herrgården i slutet av 1700-talet och från 1813 till sin död, 1820. Servisen är den så kallade Svensksundservisen, som hade 144 delar. Porslinskopparna saknar öron och är ostasiatiska. De pryds av en bild av ett skepp med svensk örlogsflagg och gudinnan Nike, som bekransar segern. Sverige vann slaget vid Svensksund i juli 1790 över den ryska flottan under Gustav III:s krig. Carl Olof Cronstedt hyllades som slagets hjälte och fick den värdefulla teservisen i gåva av sina officerare.


Oy Sergejeff Ab lät oss provsmaka och jämföra teet med sina egna teblandningar. Firman importerar också Taylor's te. Foto: EAW.

Hurdant te kunde då Cronstedt har avnjutit? Troligen ett svart kinesiskt te. Våren 2020 började vi planera att skaffa en egen, unik teblandning till museet. Vi tog kontakt med två olika tehus och valde sedan ett av dem att fortsätta samarbetet med: Oy Sergejeff Ab. Företagets grundare, handlanden Fjodor Sergejeff, började göra reklam för kinesiskt te år 1887 som han sålde i sin affär i Viborg. Staden var ett av tehandelns centrum på 1800-talet. Sergejeff har grundats år 1873. De började snart förpacka Java te (Jaavan tee), som kom att bli en populär produkt. Numera verkar Sergejeffs familjeföretag i Helsingfors.


Vårt eget te kan smaksättas med vår egen honung, som framställts av bina på Knusbacka museigård (producerat av Hive Five). Foto: EAW.

Hertonäs gårds thé, som utvecklats av Oy Sergejeff Ab, är svart te med inslag av lapsang, som ger en lätt röksmak p. g. a. av att lapsangteet röks med furu. Teet säljs hos oss för 6 euro/ påse (100 g). Välkommen att handla och smaka! Museet är öppet alla söndagar fram till 1.11.2020 kl. 12-14.

Läs mer om te:
Ranta, Sirkka-Liisa 2020: Suomalainen teekirja. Tammi: Helsinki.

Eva Ahl-Waris