Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blog

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - On of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Punssiboolia - ja skoolia!

Upseereilla ja vara-amiraaleilla, porvareilla ja kartanonomistajilla - sekä modernilla museoväellä - on jotain yhteistä 1700-luvulta lähtien: olemme kaikki nauttineet punssia. Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa on lukuisia esineitä, jotka liittyvät tähän kullankeltaiseen alkoholijuomaan, joka saapui maahamme kansainvälisen kaupan välityksellä. Esimerkiksi vara-amiraali Cronstedtin esineistö kielii tämän juoman suosiosta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:08

A Bowl of Punch - Cheers!

Officers and vice admirals, burgers and landowners - as well as the employees in modern museums - all have something in common since the 18th century: we all love the liquor punch. In the collections of Hertonäs manor museum many objects relate to this golden alcohol that reach our country via the global trade. For example several things owned by vice admiral Cronstedt tells about the popularity of this beverage in the late 18th century and early 19th century. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 18:55

Ett medeltida kvinnoöde i Finland: “Margareta i Härtonäs”

I slutet av medeltiden fanns några frälsegods i Helsinge socken (kallad Helsinga vid denna tid), däribland i Hertonäs. Helsinge sockens område har sedermera blivit städerna Helsingfors och Vanda. Frälset kom senare att bilda den så kallade adeln. Bland idel män som kommer från Hertonäs nämns även ibland någon enstaka kvinna. Läs mer om “Margareta i Härtonäs” nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:08

Keskiaikainen naiskohtalo Suomessa: “Härtönäsin Margareta”

Keskiajan lopulla Helsingin (siihen aikaan Helsingaksi kutsutussa) pitäjässä oli muutama rälssitila, muun muassa Herttoniemessä. Helsingin pitäjän alue on sittemmin jaettu nykyisten Helsingin ja Vantaan kaupunkien välillä. Rälssi muodosti myöhemmin niin kutsutun aatelin. Monen herttoniemestä peräisin olevan miehen ohessa muutama nainen mainitaan silloin tällöin. Lue lisää “Härtonäsin Margaretasta” alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:01

A Medieval Female Fate in Finland: “Margareta in Härtonäs”

In the late Middle Ages Helsinge (that was called Helsinga back then) parish held a few noble estates, in Herttoniemi among others. Helsinge parish has later been divided between the cities Helsinki and Vantaa. Beside many men that have come from Herttoniemi there also occur a few women. Read more about “Margareta in Härtonäs” below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 11:40

Abraham Wetters väg finns i Hertonäs - vem var han?

Abraham Wetter (ca 1690-1737) föddes omkring år 1690 i Stockholm men kom att växa upp och verka i Helsingfors. Han var ägare till Hertonäs gård på 1730-talet och avancerade till borgmästare i Helsingfors under den svåra tiden av återuppbyggnad efter Stora ofreden (1700-21). Läs mer om honom nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
27.02.2021 kl. 17:56

The Street Abraham Wetterin tie is found in Herttoniemi - who was this Man?

27.02.2021 kl. 17:51
Abraham Wetter (appr. 1690-1737) was born in about 1690 in Stockholm, but grew up and worked in Helsinki. He was the owner of Hertonäs Manor in the 1730s and advanced to mayor of Helsinki during the period of the difficult age of rebuilding after the Great Nordic War (1700-21). Read more about Abraham below!

Abraham Wetter’s father, Petter Wetter (1659-1741), owned Hertonäs Manor among other ones in the late 17th century.  Abraham had moved with his sister and father, who had lost his spouse, to Helsinki as Petter got a new job as customs officer in the city. Abraham and his sister, Brita, probably grew up on the manor their father had bought in the countryside outside Helsinki - nowadays this area is Hertonäs manor. Later on Abraham inherited the manor from his father.

Abraham Wetter joined the army in 1710. As Finland was occupied by the Russian troops during the Great Nordic war (1700-21) the family led by Petter Wetter fled to Stockholm in September 1712. During the voyage a disputed led to Abraham defending himself by shooting a sailor in the foot. The sailor died later and Abraham was accused of his death. Abraham still rreturned to Finland and participated in the war in e.g. the defence of Helsinki. In 1714 he had to go to trial in Stockholm about the incident two years earlier, but he was finally set free. 


The street Abraham Wetterin tie is situated north of the present Hertonäs Manor Museum. Photo: EAW 2021.

During his stay in Stockholm he married Brigitta Åhman. In 1722 Arbaham was chosen to be mayor in Helsinki and he got the heavy duty to rebuild the burnt city after the war. Abraham had not been the burghers’ favourite, but he managed to get their trust. Among other things he personally paid for the paintings in the newly built church, Ulrica Eleonora Church (1727). At theis time he inherited Hertonäs Manor from his father and settled there with his family. He probably built the former wooden main building that later was demolished (it probably situated near the present Linnanrakentajantie 16). 

Abraham was also active in trade and shipping. His ship, Die stadt Helsingfors, was capable of sailing beyond the Baltic sea and thus gave Helsinki an advantage in importing salt directly from the Atlantic. He also built mills and got a reputation for trying to defend Helsinki's interests  against the rich families from Hamina. Abraham also claimed Helsinki should be defended by a big fortress. This became reality later on as the fortress Viapori was started to be built in 1748.


Ships putside Kustaanmiekka (Viapori), painting by Elias Martin (1760-65). Finnish National Gallery.

Abraham Wetter’s memory lives on in Helsinki today in the name of a street in Herttoniemi. The street is situated north of the area that now belongs to the Hertonäs manor museum. This is probably in the vicinity where Abraham once gre up and lived. 

Sources:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Haggrén, Georg 2008: “Wetter, Abraham”, Biografiskt lexikon för Finland 1. SLS & Atlantis: Helsingfors - Stockholm, pp. 723-725.


 
Eva Ahl-Waris