Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blog

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

30.05.2021 kl. 08:21
21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!

Covid19 -pandemian takia kurssi toteutettiin lähinnä etäluentoina. Luennot pidettiin Zoomissa kerran viikossa ja niissä käsiteltiin muun muassa kulttuurisia, historiallisia ja käytännön asioita, kuten Suomen museokenttää, kulttuuriperintöä ja tulevan tuotantoprojektin aikana meitä mahdollisesti odottavia haasteita. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö, Minna Sarantola-Weiss, vieraili myös yhdellä luennolla ja antoi meille jännittävän katsauksen kaupunginmuseon toiminnasta. Fyysisen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen pääosin etänä oli raskasta ja välillä epäkäytännöllistä, mutta meillä oli mahdollisuus vierailla museoalueella ja saimme Evalta opastetun kierroksen päärakennuksen ja kartanon historiaan liittyen. 

Näyttelyn teemaksi valittiin lapsuus, kun huomasimme että museon luettelon kokoelmissa oli runsaasti hienoja vanhoja leluja. Lisäksi perehdyimme Sigbritt Backmanin julkaisuihin, Hertonäs Gård – Från säterier till museum (Herttoniemen kartanon – Säteritiloista museoksi) (2016) ja Tidsresa med Svenska Odlingens vänner i Helsinge (2013), joissa muun muassa kerrottiin lapsuudesta Herttoniemen kartanolla. Oli mukavaa, että pystyimme niiden avulla kertomaan kartanon historiaa, joka kosketti kaikkia, jotka olivat asuneet ja työskennelleet kartanolla. 

Jaoimme ryhmämme pienimpiin vastuuryhmiin. Eräät vastasivat rahoituksesta, toiset markkinoinnista, jotkut tekivät tutkimusta, toiset taas kirjoittivat tekstejä. Työtä riitti graafisesta suunnittelusta sisällöntuotantoon ja esineiden alkuperän tutkimuksiin. Välillä työ eteni hitaasti, välillä taas nopeasti. Työssä oli paljon käytännön asioita huomioitavana mutta jouduimme myös pohtimaan moraalisia puolia. Pohdimme muun muassa sitä, että miten esitellään houkuttelevalla tavalla totuudenmukaista ja monipohjaista historiaa, ilman että se vääristyy. Voiko menneisyyttä vääristää miten vain jos kyseessä on kaupallinen tai viihteellinen tarkoitus? Tästä syystä panostimmekin paljon näyttelyn esineiden taustatutkimukseen ja löysimme tietoa muun muassa Kansallisarkistosta, finna.fi -verkkosivustolta sekä muista erinäisistä käytössämme olleista luetteloista. 

Näyttely rakennettiin museon rappusiin ja toisen kerroksen porrastasanteelle ikkunan eteen. Tre Smeder -säätiö myönsi meille rahoituksen, joka mahdollisti näyttelyn toteutumisen ja saimme Svenska litteratursällskapet i Finland:lta ystävällisesti lainaksi vitriinin jonne asetimme 12 näyttelyesinettä. Lisäksi asetimme kaksi esinettä, muun muassa “legendaarinen” laiva Toivo, vitriinin takana olevalle ikkunalaudalle. Museon aiemmista esineistä 1. Kerroksen sakkilauta ja -nappulat kytkettiin osaksi näyttelyä. Rappusiin suunnittelimme julisteita, jotka esittelivät 1800-luvun lapsuutta. Lisätäksemme näyttelyn saavutettavuutta teimme siitä myös digitaalisen version, jossa voi vierailla bookcreator.com -alustalla (linkki tekstin lopussa). Digitaalisen näyttelyn yhteyteen loimme myös erillisen aarrejahdin museon pihalle ja puistoon, johon kaikenikäiset museovieraat voivat osallistua.

Sisällön suhteen kurssi oli kuten kaikki kulttuurihankkeet yleensä tuppaavat olemaan: uutta oppii (ja on opittava) paljon, välillä panikoidaan isosti pienten yksityiskohtien suhteen, välillä kirotaan ja luvataan ettei ikinä enään koskaan aiota tehdä mitään vastaavaa uudestaan, mutta sen kaiken ollessa ohitse muistelee kaikkea sitä lämmöllä ja on jo valmis ryhtymään samaan työhön uudestaan. 

Ryhmämme kiittää Derek Fewsteriä, Eva Ahl-Warista, Svenska Litteratursällskapet i Finland:ia, Tre Smeder -säätiötä, Malmgårdia, Svenska YLE:ä ja Minna Sarantola-Weissia tästä hauskasta kokemuksesta ja kiinnostavasta kurssista! Toivottavasti näyttelyämme ihailee monet silmäparit tulevien kuukausien aikana ja toivottavasti voimme taas pian kokea jotain vastaavaa! 

Työryhmä koostui Helsingin yliopiston opiskelijoista: Eira Aalto, Wilhelm Breitenstein, Emil Eklund, Karl Heikkilä, Ida Karlgren, Tanja Rintala, Emelie Schauman, Sten Selin ja Kajsa Väyrynen.

Virtuaaliseen näyttelyyn pääsee seuraamalla linkkiä – näyttelyyn.


Näyttelyesineet asetellaan vitriiniin. Kuva: Eira Aalto. 


Näyttelytekstit asetellaan paikalle. Kuva: Eira Aalto.


Esineitä vitriinissä. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Aarrejahdissa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Eva Ahl-Wariksen kanssa Knusbackassa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


 
Wilhelm Breitenstein