Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Blog

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

19.06.2021 kl. 16:39
Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla!

Herttoniemen kartanon museossa työskentelee osa-aikainen isännöitsijä, joka hoitaa kaikkea museon rakennuksiin ja kulttuuriympäristöön liittyen. Lisäksi museossa työskentelee intendentti (allekirjoittanut), noin 8h / viikko, itse kokoelmien, arkistomateriaalin, markkinoinnin, viestinnän, projektisuunnittelun ja museopedagogiikan parissa. Tämän ohessa meillä on kymmenen freelance-opasta, jotka hoitavat opastuksia ja avoinnapitoa museollamme, joka on auki joka sunnuntai toukokuusta syyskuuhun. Museota ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f., ja lähinnä yhdistyksen hallitus. Olemme pieni museo pienin resurssein ja tarvitsemme alati etisä eri mahdollisuuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Keväällä 2021 saimme ainutlaatuisen tilaisuuden tarjota museo laboratoriona Helsingin yliopiston “Museoprojektikurssille” ja täten kymmenkunta opiskelijaa rakensivat meille onnistuneen näyttelyn, Kesä ja pelit joka esitellään museossa tällä hetkellä, meille osana opintojaan. Lue lisää opiskelijoiden kokemuksista historia-aineiden blogissa sekä museon blogissa. Projektia esiteltiin myös mediassa.

Knusbackan museomaatila on osa Herttoniemen kartanon museota. Museotilan alue tarjoaa paljon ulkoilmatyötä keväisin ja kesäisin, esim. ryytimaiden hoitoa. Kuva: SOV. 

Huomasimme myös, että Svenska kulturfonden jakaa avustuksia “paikallishistorialliselle harjoittelulle” ja tämä on upea mahdollisuus opiskelijoille saada harjoittelupaikkoja museoissa sekä pienille museoille saada lisää työvoimaa. Kesällä 2021 voimme näin ollen saada museolle apurahan turvin kaksi opiskelijaa, Ida Karlgren ja Karl Heikkilä, jotka ovat aloittaneet ison työurakan museon kokoelmien digitoimiseen liittyen. Samalla opiskelijat kartuttavat itselleen tärkeää kokemusta tulevalle uralleen. 

Lisäksi koronapandemia on vaikeuttanut tet-paikkojen saamista nuoremmille koululaisille. Museo pystyi tarjoamaan ulkoilma-työskentelyä Knusbackalla ja museon ryytimaassa. Tästä syystä kolme Helsingin Rudolf Steinerkoulun 9-luokkalaista pystyivät tutustumaan museoon, museoalueeseen sekä aikamatkapedagogiikkaan toukokuun viimeisellä viikolla Herttoniemen kartanon museolla. 

Näin ollen museo on tänä vuonna voinut vaatimattomasti osallistua paikallisyhteisöönsä näkyvällä ja aktiivisella tavalla pienistä resursseistaan huolimatta. Kiitämme avustuksista, etenkin Tre Smeder -rahastoa ja ja Svenska Kulturfonden:ia näistä mahdollisuuksista vuonna 2021.

Eva Ahl-Waris