Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blog

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Om konservering

11.07.2021 kl. 08:13
Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! 

Under de senaste veckorna har vi praktikanter konfronterats med flera frågor och problem vi behövt ta ställning till – hur och med vad ska vi digitalisera, i vilken ordning, hur vi borde dela upp arbetet, vilka försiktighetsåtgärder vi bör iaktta, etc etc... Efter ett seminarium som hölls av Helsingfors stadsmuseum under vår andra arbetsvecka väcktes de frågorna på nytt, och gav oss både inspiration, motivation och förnyad förskräckelse – kommer ljuset från scannern skada våra foton, borde jag sluta ha med mig vattenflaskan i arbetsrummet? Att bära med sig kaffekoppen genom museet, som man nog gjort ett par gånger, tedde sig iallafall bestämt som en dålig idé.

Flygbilder från Hertonäs gård 1950. Fastän Hertonäs varit bebott redan i många hundra år, är skillnaden mellan då och nu slående - inte ens hundra år senare är gården omgiven av asfalt och höghus. Hertonäs hade vid tidpunkten för denna bild redan blivit del av Helsingfors stad, och planeringen för förortsbyggandet på 50-talet var redan igång. Foto: SOV (ur Hertonäs gårds museums bildarkiv, samling 113).

Under sommaren kommer vi dessutom förflytta oss från att digitalisera fotografier till att själva fotografera och gå igenom Hertonäs gårds fysiska samlingar. Förhoppningen är att vi ännu i sommar, så fort vi besegrat bildarkivet, kan börja ladda upp bilder, beskrivningar och forskning kring museets föremål samt göra hela samlingskatalogen tillgänglig online. Idealt kommer då intresserade att kunna bläddra bland samlingarna utan att aldrig ens behöva sätta sin fot i museet (fast de får de ju gärna också göra!) och föremålen kan vila ostörda och skyddade i ett svalt och mörkt rum, så de hålls i gott skick i en lång tid framöver.

 

Målet med konservering och samlingsförvaltning är ju det – att bevara vårt kulturarv så länge som möjligt. Att digitalisera samlingarna fyller dock inte bara den funktionen, utan tillgängliggör också museets föremål för en allt större grupp människor samt sänker ribban för att hitta och ta del av det kulturarv som finns på Hertonäs gård. Om man söker efter bilder på, säg, Helsinge under tidigt 1900-tal – då är det ju enklare att plocka dem från Desky (där allt vårt material är fritt att använda!) än att boka in sig fysiskt hos intendenten och skanna eller fota de fotografier man vill ha. 


Några samlingar är redan om-mappade och digitaliserade. Nu återstår bara typ 100 till… (bild av Hertonäs gårds museums bildarkiv, låda 1). Foto: IK 2021.

I egenskap av studerande måste jag säga att bildarkiv och digitaliserade samlingar varit en guldgruva, både för studier, essäer och avhandlingar, men också för alla möjliga kreativa och mer populärhistoriska projekt – tack till t. ex. Svenska Litteartursällskapet, Riksarkivet, och Nationalgalleriet för det! Materialet vi producerade under Museiprojektkursen våren 2021 skulle definitivt inte varit lika snitsigt utan de bilder som var tillgängliga tack vare dessa organisationer. (Se inlägg från 1.6.2021 samt Wilhelm Breitensteins text från den 30.5.2021 på museets blogg för mer om det projektet!).

I skrivande stund vet vi ännu inte vilka utmaningar vi kommer stöta på under arbetets gång, men jag kan iallafall säga att jag ser fram emot att lära mig mer om konservering och förvaltning i sommar – då jag skriver nästa blogginlägg har jag förhoppningsvis hunnit stoppa många klänningsärmar med silkespapper, vikt hundra nya samlingslådor, och hittat en massa intressanta saker i museets okatalogiserade gömmor.

Ida Karlgrens lokalhistoriska praktik på Hertonäs gårds museum har finansierats av Svenska kulturfonden.

Ida Karlgren