Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blog

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Ajatuksia konservoinnista

11.07.2021 kl. 08:24
7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla!

Kuluneiden viikkojen aikana me harjoittelijat olemme  joutuneet käsittelemään monta kysymystä ja ongelmaa kokoelmatyöhön liittyen  – miten ja millä me digitoidaan kokoelmia, missä järjestyksessä, miten työt jaetaan ja mitä turvatoimenpiteitä meidän tulee noudattaa ym., jne…. Toisena työviikkona osallistuimme Helsingin kaupunginmuseon järjestämän seminaarin ennaltaehkäisevästä konservoinnista. Näin ollen kysymykset heräsivät uudelleen ja koimme sekä inspiraatiota, motivaatiota että uutta kauhua näiden äärellä – vaurioittaako skannerin valo kuviamme, pitääkö minun lopettaa vesipullon käyttöä työhuoneessani? Joka tapauksessa kahvikupin kantaminen museon poikki, jota olen harrastanut muutaman kerran, vaikutti ainakin erittäin huonolta idealta. 

Lentokuva Herttoniemen kartanolta vuonna 1950. Vaikka Herttoniemeä on asutettu jo satoja vuosia ero nykyisen ja silloisen välillä pieni - ei edes sata vuotta myöhemmin kartano ole täysin asfaltin tai kerrostalojen ympäröimä. Ajankohtana, jolloin tämä kuva otettiin, Herttoniemestä oli jo tullut osa Helsingin kaupunkia, ja esikaupungin suunnitteleminen oli jo 50-luvulla täydessä vauhdissa. Kuva: SOV (Herttoniemen kartanon museon kokoelmat, kuvakokoelma, kokoelma 113).

Kesän aikana siirrymme toivottavasti myös valokuvien digitoinnista Herttoniemen kartanon museon fyysisiin esinekokoelmiin. Toivon mukaan saamme itse valokuvata esineitä vielä tänä kesänä heti kun olemme onnistuneet valloittamaan kuva-arkiston, ja voimme ladata kuvia, esittelyjä ja tutkimusta museon esineistä nettiin sekä tekemällä koko aineiston saavutetttavaksi online. Parhaassa tapauksessa kokoelmista kiinnostunut yleisö voi selata kokoelmia astumatta jalallaan museoon (vaikka toivomme toki, että tätäkin tehdään!). Näin ollen esineet voivat levätä rauhassa koskemattomina ja turvassa viileässä ja pimeässä tilassa, jotta ne säilyisivät vielä pitkään.

Konservoinnin ja kokoelmahallinnan päämääränä on juuri tämä – meidän kulttuuriperintömme säilymisen takaaminen niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista. Kokoelmien digitoiminen ei ainoastaan täytä tätä toimintaa, vaan tekee myös museon kokoelmat näkyviksi suuremmalle joukolle ihmisiä, sekä alentaa kynnystä löytämään ja saavuttamaan Herttoniemen kartanolla säilytettävää kulttuuriperintöä. Mikäli etsii esimerkiksi kuvia Helsingin pitäjästä 1900-luvun alussa on helpompaa löytämään se Deskystä (jossa kaikki materiaalimme on vapaasti käytettävissä!) kuin sopia tapaaminen intendentin kanssa ja skannata tai valokuvata haluamiaan kuvia. 


Muutamat kokoelmat ovat jo digitoitu ja saaneet uudet mapit ja digitoitu. Nyt on jäljellä vielä noin 100 kuvaa… (kuva Herttoniemen kartanon museon kuvakokoelmasta, arkistolaatikko 1). Kuva: IK 2021
.

Opiskelijan ominaisuudessa voin kertoa, että digitoidut kuva- ja esinekokoelmat ovat olleet kultakaivos, sekä opintojen, esseiden ja opinnäytteiden suhteen. Lisäksi olen hyödyntänyt niitä erilaisiin populaarihistoriallisiin projekteihin – kiitos tästä kuuluu mm. Svenska Litteratursällskapetille, Kansallisarkistolle, ja Kansallisgallerialle! Museoprojekti-kurssille tuottamamme materiaali keväällä 2021 olisi ollut paljon vaatimattomampaa ilman kaikkia kuvia, joita oli saatavilla näiden organisaatioiden toimesta. (Projekti on esitelty parissa blogiteksissä 1.6.2021 ja 30.5.2021.)

Tätä kirjoittaessa emme vielä tiedä mitä haasteita tulemme kohtaamaan työssämme, mutta ainakin voin todeta, että olen innostunut oppimaan lisää konservoinnista ja hallinnosta tänä kesänä – ja tämä käy toivon mukaan esille seuraavassa blogitekstissäni. Siihen mennessä olen toivottavasti ehtinyt täyttämään monta mekkoa silkkipaperilla, taittanut kokoon monta säilytyslaatikkoa ja varmasti löytänyt joukon kiinnostavia esineitä museon aiemmin tuntemattomista nurkista. 

Ida Karlgrenin paikallishistoriallinen harjoittelu Herttoniemen kartanon museossa on Svenska kulturfondenin rahoittama.

Käännös: EAW 2021.

Ida Karlgren