Free entrance with Museokortti!
Follow us on Youtube!

Address: Linnanrakentajantie 12, FIN-00810 Helsinki.
Phone: +358-40-1526185
E-mail: hertonasgard (at) gmail.com 
Or make contact via the form below! Thank you!
 

Contact

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Blog

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

22.08.2021 kl. 10:00
Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! 

Herttoniemen kartanon sijaitsi tähän aikaan Helsingin pitäjässä. Vuonna 1946 alue liitettiin Helsinkii ja suuret osa Helsingin pitäjästä muotoutui myöhemmin Vantaan kaupungiksi. 1900-luvun alussa Helsingin pitäjä oli hyvin agraarinen alue, joka koostui joistakin keskeisistä kylistä, kuten Tikkurilasta, Malmista, Kirkonkylästä jne. Suurin osa väestöstä puhui ruotsia äidinkielenään, mutta samalla alueelle muutti suomenkielisiä. Tohtori Edward Blomqvist (1869-1932), joka asui Tikkurilassa, tarttui toimeen ja halusi tehdä jotain tukeakseen ruotsinkielisiä talonpoikia alueella. Hän huolehti muun muassa koulujen ja kirjastojen perustamisesta. 

Kutsukortti kokoukseen 21.1.1906, jolloin yhdistys Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. perustettiin. SOV.

Tammikuussa 1906 Blomqvist halusi perustaa yhdistyksen, jotta voitiin tukea suomenruotsalaista väestöä sekä henkisesti että ruumiillisesti. Joukko samanmielisiä henkilöitä kutsuttiin koolle yhdistyksen perustamista varten - tästä tuli SOV. Kokous pidettiin Malmin kunnantalolla noin 50 hengen läsnä ollessa. Blomqvist valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjotajaksi ja hän toimi yhdistyksen hyväksi vuoteen 1931 saakka, jolloin hän erosi terveydellisistä syistä. Hallitukseen valittiin myös nainen, Linda Forsström, joka oli toiminut yksityisopettajana ja aiemmin osallistunut yhdistystoimintaan. 

SOV:in jäsenkortti. Erityisesti svekomaanit käyttivät viikinkiromantiikkaa Uudelllamaalla 1900-luvun alussa. Haluttiin luoda kuva siitä, että polveuduttiin viikingeistä ja Ruotsista. SOV.

Ensimmäisinä vuosina SOV toimi hankkiakseen maata Helsingin pitäjän tilattomille. Haluttiin myös opettaa väestölle puutarhanhoitoa. Mutta yhdistys kiinnostui myös historiasta ja kotiseututyöstä sekä alkoi kerätä talonpoikaisesineistöä. Kansatieteilijä Gabriel Nikander sai esimerkiksi apurahan tutkiakseen Helsingin pitäjän rakennuskulttuuria. 1910-luvulla SOV suunnitteli pitäjänmuseon ja yhdistystalon rakentamista. Yhdistystalo Helsinggård, jonka yhdistys rakennutti yhdessä Dickursby ungdomsföreningin (DU) kanssa, valmistui vuonna 1913. Viisi vuotta myöhemmin DU lunasti SOV:in osuuden talosta. 

Herttoniemen kartanon omistaja, John Bergbom, oli jo 1906 liittynyt SOV:in jäseneksi. Hänen kuollutta 1917 perilliset päättivät lahjoittaa kartanon yhdistykselle. SOV piti ensimmäisen vuosikokouksensa Herttoniemessä toukokuussa 1919. Tästä lähtien yhdistys ryhtyi muuttamaan kartanoa museoksi. SOV omistaa edelleen alueen ja ylläpitää Herttoniemen kartanon museota. Museo on auki yleisölle kesäsunnuntaisin.

John Bergbomin (1850-1917) perillisten lahjoituksen myös Herttoniemen kartano on nykyään SOV:in omistuksessa ja yhdistys ylläpitää alueella museota. SOV.

Lisätietoja:
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.
Eva Ahl-Waris