Museokortilla vapaa pääsy!
Seuraa Youtube-kanavaamme!

Osoite: Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki.
Puh.: 040-1526185
S-posti: hertonasgard (at) gmail.com

Tai ota yhtettä alla olevan lomakkeen avulla! Kiitos!

Ota yhteyttä

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Blogi

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

A Nobel Prize Winner was Here!

29.08.2021 kl. 10:42
My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience
to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky
and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One
particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo
of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on
the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von
Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!

Carl Gustaf Verner (sometimes spelled as Werner) von Heidenstam was a Swedish author and poet. He was born on the sixth of July 1859 and died on the twentieth of May 1940. He was one of the most influential authors in Sweden during the late 19th and early 20th century. In many of his works he romanticises about the history of Sweden (particularly the Swedish empire). He began a period in Swedish literature history know today as “nittiotalet” (Eng. the nineties, 1888 to 1895 – the period was a reaction to the previous decade of realism and naturalism in literature). He was also a member of the Swedish Academy. 


Picture of Werner von Heidenstam at Herttoniemi. SOV.

Verner von Heidenstam won the Nobel prize in literature in 1916. Famous works from von Heidenstam are among other things Vallfart och vandringsår (Years of Pilgrimage and Wandering, 1888), Karolinerna I&II (Eng. The Carolean Soldiers I and II, 1897 and 1898), Heliga Birgittas pilgrimsfärd (Eng. Saint Bridget’s Pilgrimage, 1901) and Nya dikter (Eng. New Poems, 1915). Verner von Heidenstam had a very complicated relationship with August Strindberg. During the 1910s Strindberg criticized the Swedish monarchy (most famously in his article “Faraon-dyrkan” [Eng. Pharaoh-worship]), nationalism, militarism and the authors of the nineties (mainly von Heidenstam). The debate between Strindberg and the authors of the nineties was published in different newspapers where Strindberg and among others von Heidenstam argued about it. This culture- and political debate is known as the Strindberg feud (Strindbergfejden in Swedish). Strindberg and von Heidenstam became rivals due to the feud.


Verner von Heidenstam as a young man, painting by Oscar Björck. Wikipedia.

Verner von Heidenstam was married many times during his lifetime. He had all in all three wives and two partners during his lifetime. The Danish author Kate Bang was the last woman he lived with. Kate Bang and von Heidenstam were partners for over 20 years. She passed away in 1939. In the photo she can be seen standing next to author Emil Zilliacus (1878–1961), who stands behind von Heidenstam.

Verner von Heidenstam has been a very interesting character, but what was he doing in Herttoniemi in 1934? The answer is that he was there visiting the Topelius part of the museum.Verner von Heidenstam was friends with Zacharias Topelius (1818–1898). In the photo von Heidenstam is at Herttoniemi manor with his then partner Kate Bang. The curator of the museum, doctor Paul Nyberg (behind von Heidenstam to the right) and author Emil Zilliacus (behind von Heidenstam to the left), can also be seen in the photo. It is interesting and amazing to see famous people like Verner von Heidenstam visiting us.

Source:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Karl Heikkilä