Museokortilla vapaa pääsy!
Seuraa Youtube-kanavaamme!

Osoite: Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki.
Puh.: 040-1526185
S-posti: hertonasgard (at) gmail.com

Tai ota yhtettä alla olevan lomakkeen avulla! Kiitos!

Ota yhteyttä

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blogi

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Photography in Hertonäs Manor

08.09.2021 kl. 17:58
Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below!

The first photography taken in Finland depicts the Nobel House in Turku, and was taken by  doctor Henrik Cajander on the 3rd of November 1842. That photography was a so called ”daguerreotype”, an early form of photograph that is made on a thin silver plate.  Daguerreotypes were massively popular during the first half of the 1800s, since the patent  was free-to-use, even as new types of photographs were invented. They were generally very  small and fragile, and are always kept in cases, for example glass ones.  

Many other types of photographs were also taken – i.a. ambrotypes, tintypes, aristotypes,  collotypes – but all of these, including the daguerreotypes, required the photographer to have  their own darkroom and know the ins and outs of all the chemical solutions involved in the  development process. This period of photographic history has therefore sometimes been  called the ”apothecary period”. Before the 1870’s, when the so called “dry plates” were  invented, one would have to develop pictures immediately after taking them due to the nature  of the 1850’s “wet plates” that were useless once they dried. These circumstances explain why photography were mainly done by professional photographers in special studios and not  in everyday private households. 

Even though new inventions and breakthroughs furthered the use and spread of photography,  it was rare and somewhat exotic in Finland during the 1800s. A few photographers, who  often learned their profession abroad, were active in cities and towns, and the photos were  most often taken in special studios. Some also made their living traveling the countryside,  taking pictures of homesteads and other homes for a fee. These photographers were successors to painters who’d previously filled the same demand, and predecessors to the  aerial photographers that launched their businesses after the world wars. 

Between 1842 and 1920, there were fewer than 200 photo studios in Finland. They were  often in contact with each other, and often cooperated in regard to employment or training.  This was possible mainly because the demand for photography was higher than the supply of  photography services, but furthermore spaces suitable for photography studios were far and  few between for much of the 1800s. The popularity of photography increased throughout the  century however, since the cities and towns grew, and more people were able to afford  having their photos taken. Photography had soon become a good middle-class option to the  expensive painted portraits of the past. 


Märta Bergbom (1887–1964) was regularly photographed. For years, her parnets took her to  Charles Riis’ studio, but at some point they switched to Atelier Apollo. This might have  happened after Riis’ studio was bought by the owner of Apollo, and Riis’ business was moved  to the Apollo locale in 1898. Photo: Atelier Apollo 1908. SOV.

In the archives of Hertonäs Manor Museum there are many photographs stamped with famous  names of photographers from 19th and 20th century Helsinki. The pictures of Märta  Bergbom, and many other pictures, were taken at Danish photographer Charles Riis’ studio.  Other ateliers employed by the Bergbom family includes Atelier Apollo, owned and operated  by the businessman and entrepreneur K.E. Ståhlberg, and the Norweigan Daniel Nyblin’s  studio.  

Among the survivng photographs in the collections at Hertonäs manor are several so called “carte de visites” and cabinet cards, both very popular and common types of photos in the 1800s. Cartes de visites were often of a smaller size, and wasn’t solely intended for decor or to be put in picture frames - the photos were given away to friends and family, and the name “cartes de visites” acknowledges this as the pictures were gifted just as today’s business cards. Herttoniemi manor museum features an entire album of these types of photographs.


Ragnar Bergbom photographed in 1891. The picture is stored in an album with photos displayed at Hertonäs Manor Museum. SOV. 

The popularity of the cartes de visite was at its height in the middle of the 1800s, and were then mostly succeeded by the cabinet cards. Some examples of cabinet cards can be found above; they were somewhat bigger than the cartes de visites and often featured a printed, beautiful logo, design, and/or the name of the atelier or photographer. 

After the American Eastman Kodak Company started to mass produce cameras, photography became a hobby for the masses, and it made it possible for museums today to have a multitude of photographs in their collections. For those who are interested in comparing and studying how the art of photography has changed and developed during the 19th, 20th, and 21st centuries, the picture archives of Hertonäs manor includes photographs from all eras!


Hertonäs manor’s main building, probably in the 1920s. SOV.

More about photography in:
K.E. Ståhlberg (Sabira Ståhlberg 2013).
Amatörfotografklubben i Helsingfors hemsida.
Källan 2013:2, utgivet av och finns att läsa på Svenska Litteratursällskapets hemsida.
Atelier Nyblins hemsida.
“Fotografiska material”, Moderna museet.
“Daniel Nyblin” i Finlands nationalbiografi
“Karl Emil Ståhlberg” i Finlands nationalbiografi
Finlands fotografiska museum.
“How to spot a carte de visite”, The National Science and Media Museum.
“How to spot a cabinet card”, The National Science and Media Museum.


 
Ida Karlgren