Museokortilla vapaa pääsy!
Seuraa Youtube-kanavaamme!

Osoite: Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki.
Puh.: 040-1526185
S-posti: hertonasgard (at) gmail.com

Tai ota yhtettä alla olevan lomakkeen avulla! Kiitos!

Ota yhteyttä

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Blogi

Världsutställningen i Paris 1889

Paris är idag en av de populäraste städerna att besöka i världen. Frankrikes huvudstad har en lång och rik historia från medeltiden till franska revolution och till den moderna tiden. I staden finns också många kända sevärdheter som t.ex. Louvren, Notre Dame de Paris, Triumfbågen, Versailles palatset och förstås Eiffeltornet. Världsutställningen 1889 är känd för att ha introducerat Eiffeltornet. Men vad har Paris 1889 och Eiffeltornet med Hertonäs gårds museum att göra? När jag gick igenom olika fotoalbum i Hertonäs upptäckte jag att Helene Bergbom (f. Gripenberg) har lämnat efter sig ett album med bilder från världsutställningen 1889 och det fanns många intressanta bilder i albumet. Läs mera nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
12.01.2022 kl. 19:02

Pariisin maailmannäyttely 1889

Tänään Pariisi on yksi maailman suosituimmista paikoista, jonne matkustetaan. Ranskan pääkaupungilla on pitkä ja rikas historia keskiajasta ranskan vallankumoukseen ja moderniin aikaan. Kaupungissa on myös monta kuuluisia nähtävyyksiä kuten taidemuseo Louvre, Notre Dame de Paris, Riemukaari, Versailles palatsi ja tietenkin Eiffelin torni. Pariisin maailmannäyttely 1889 on kuuluisa siitä, että Eiffelin torni esitetiin siellä. Mutta mitä Pariisilla 1889 ja Eiffel tornilla on Herttoniemen kartanon museon kansa tekemistä? Kun olin käynyt erilaisien valokuva albumeiden läpi Herttoniemellä, huomasin että Helene Bergbomilla (os. Gripenberg) on valokuva albumi maailmannäyttelystä 1889 ja albumissa oli monta kiinnostavaa kuvaa. Lue lisää alla! Läs mera »
Karl Heikkilä
12.01.2022 kl. 18:57

Exposition Universelle 1889

Today Paris is one of the most popular tourist destinations in the world. The capital of France has a long and rich history from the medieval period to the French revolution and to the modern age. There are many famous attractions in Paris such as the Louvre, Notre Dame de Paris, Arc de Triomphe, Palace of Versailles and of course the Eiffel Tower. The Exposition Universelle (world’s fair) 1889 is known for introducing the Eiffel Tower. But what has Paris 1889 and the Eiffel Tower got to do with Herttoniemi Manor Museum? When I went through different photo albums at Herttoniemi I discovered that Helene Bergbom (born Gripenberg) has left behind an album with pictures from the world’s fair 1889 and there were many interesting pictures in the album. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
12.01.2022 kl. 18:48

Sytning – bondens pension, den välbärgades möjlighet II

De så kallade sytningsavtalen fanns kvar ända in på 1900-talet – ett faktum som visar hur viktiga de var för många människor på landsbygden. De sista sytningshjonen, det vill säga äldre som ”tagit sytning” hos sina barn, upplevde också de första folkpensionerna på 1930-talet innan pensionssystemet och urbaniseringen förpassade sytningssystemet till historien. Också borgarna slöt sytningsavtal med sina föräldrar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
21.12.2021 kl. 16:13

Syytinki - maanviljelijän eläke, varakkaan oikeus II

Syytinkisopimukset säilyivät 1900-luvulle asti. Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä ne olivat monille maaseudulla asuville. Myös viimeiset syytingillä olevat kokivat ensimmäiset kansaneläkkeet 1930-luvulla ennen kuin eläkejärjestelmä ja kaupungistuminen siirsivät syytinkijärjestelmän historiaan. Porvarit solmivat myös syytinkisopimuksia vanhempiensa kanssa. Lue lisää alla!Läs mera »
Ida Karlgren
21.12.2021 kl. 16:08

Retirement Contracts – On Aging as a Farmer and a Burgher II

The signings of retirement contracts (Swe. sytning) remained important up and into the 20th century – a fact that proves their importance to the denizens of the Finnish countryside. The last people living as so called sytningshjon lived to experience the birth of the national pension system in the 1930s, before national pensions and urbanisation eventually made the retirement contract system redundant as a primary form of retirement. The contracts could also be signed by burghers and their relatives. Read more below!Läs mera »
Ida Karlgren
21.12.2021 kl. 15:59

Sytning – bondens pension, den välbärgades möjlighet I

Genom tiderna har många hemman varit föremål för sytning, även Hertonäs gård. Men vad är sytning? Andra namn för fenomenet är bland annat undantag eller födoråd, samt en mängd andra regionala varianter – men oavsett vad man kallar det vet få vad ordet betyder mer. Att syta någon eller något betyder ursprungligen att ta hand om, sköta, och kom att beteckna en typ av pensionsarrangemang som existerade i Norden i flera hundra år. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
13.12.2021 kl. 17:25

Syytinki - maanviljelijän eläke, varakkaan oikeus I

Kautta aikojen monet kodit ovat peritty syytingin kautta, myös Herttoniemen kartanolla. Mutta mitä on syytinki? Ilmiöllä on monta nimeä, kuten ruokahuolto, sekä joukko muita alueellisia muunnelmia - mutta kutsutaan sitä miksi tahansa, harvat tietävät nykyisin mitä sana tarkoittaa. Syytinki tarkoittaa alunperin huolehtimista ja tuli merkitsemään sellaista eläkejärjestelyä, joka oli olemassa Pohjoismaissa useita satoja vuosia. Lue lisää alla!Läs mera »
Ida Karlgren
13.12.2021 kl. 17:21

Retirement Contracts – On Aging as a Farmer and a Burgher I

Through the ages many homesteads have switched hands via something called sytning/syytinki, amongst others Hertonäs manor. But what is sytning? It’s a phenomenon that has had many other names, depending on what Nordic country and region you’re from, but no matter what it is called few know it’s meaning and importance nowadays. Originally, the meaning of the word is to take care of something or someone, but it came to mean much more - as a form of retirement contract, sytning was the main form of pension for most property-owning farmers for centuries. Read more down below!Läs mera »
Ida Karlgren
13.12.2021 kl. 17:16

Antikt formspråk på Hertonäs gård

Tidigare på hösten rapporterades det tyvärr i nyheterna om flera vulkanutbrott på vulkanön La Palma på norra Kanarieöarna i Spanien. Historiskt sett har det funnits flera stora vulkanutbrott i världen. I flera av dessa fall har de haft en avgörande påverkan på historien. Ett sådant vulkanutbrott skedde år 79. Då var det vulkanen Vesuvius 10 km sydöst om staden Neapel i dagens södra Italien som hade ett utbrott. Händelsen influerade bland annat det formspråk som nu finns till påseende för besökare på Hertonäs gård. Hur syns vulkanutbrottet i de existerande utställningarna? På vilket sätt påverkar antiken fortfarande idag det som finns tillgängligt på Hertonäs gård? Det här kommer jag nu att behandla i denna bloggartikel. För mer information om Vesuvius och antikens influens på Hertonäs gård och utställningarna se texten här nedan.Läs mera »
Ralf Palmgren
29.11.2021 kl. 07:33

Sytning – bondens pension, den välbärgades möjlighet II

21.12.2021 kl. 16:13
De så kallade sytningsavtalen fanns kvar ända in på 1900-talet – ett faktum som visar hur viktiga de var för många människor på landsbygden. De sista sytningshjonen, det vill säga äldre som ”tagit sytning” hos sina barn, upplevde också de första folkpensionerna på 1930-talet innan pensionssystemet och urbaniseringen förpassade sytningssystemet till historien. Också borgarna slöt sytningsavtal med sina föräldrar. Läs mer nedan!

”Nu kan man æller kuna sytning wiþ þurfwæ. þa scal han þem skyldæsta byuþæs fyrst. wil han [æy] wiþ taka. ok (æy) loff till salu læggiæ. þa sæli till þriggiæ aræ föþæ. Siþæn þæt ær wp nött. byuþæs ok þem skyldæstæ at kyrkiu. ok a þingi. wil æy wiþ taka. ok æy lof till salu giwa. gangi þa a sytning
till hwars han wil at saklösæ”
Hälsingelagen, Jordabalken § 15.

Året är 1725. Tullinspektör Petter Wetter, vid det här laget 66 år gammal, skriver ett sytningsavtal med sin son Abraham, som var cirka 30. Far och son går med på, att så länge Petter är vid liv kommer Abraham att sörja för att faderns underhåll – däribland ingår service av en piga och en dräng, samt underhåll för en häst. I utbyte skriver fadern över Hertonäs gård, och antagligen fler av sina egendomar i Helsingforstrakten, till Abraham.  Petter, som vid det här laget haft en lång karriär både som affärsman och statstjänsteman, flyttade sedan till Åbo ett antal år innan han återvände till Helsingfors.

Men 1737 avlider Abraham Wetter, inte ens 50 år gammal. Han hade dock under sin livstid hunnit med mycket, och främst är han känd för att ha varit en (av borgarna) omtyckt borgmästare av Helsingfors från 1722 fram till sin förtida död. Han hade år 1721 gift sig och hade vid sin död flera barn i livet.

Att en så kallad sytningsgivare avlider före sin sytningstagare var antagligen inte särskilt vanligt – Petter var dessutom redan 66 år gammal, väl över modern pensionsålder, då kontraktet ingicks, och kunde omöjligt ha förutsett att han skulle överleva sin son. Till vem skulle gården gå nu?

Det visar sig att gamle Petter, nu 78 år gammal, fortfarande anser sig äga Hertonäs. Hela affären drogs inför rätta, men stadens domstol stod fast vid sin åsikt att Petters barnbarn var de rättmätiga ägarna, även om Abrahams barn vid den här tiden var väldigt unga. Syskonen hade redan året innan förlorat sin mor, och äldste sonen Abraham var bara 16 år gammal när fadern dog. Abraham den yngre dog väldigt ung redan 1741, samma års som farfadern Petter. Redan 1750 såldes Hertonäs vidare, till Berndt Johan de la Motte. 

Ett sytningsavtal, likt det som far och son Wetter upprättade, är alltså ett kontrakt där en människa överlåter ägande- och bruksrätt av sin egendom till en annan i utbyte mot visst underhåll. Ofta var detta ett sätt att trygga sin ålderdom, och den andre parten i avtalet var ofta en son eller dotter (eller ”måg”, det vill säga svärson). På många håll var det lag på att ett sytningsavtal bör erbjudas släktingar i första hand, och endast då dessa nekade fick man erbjuda samma avtal till utomstående. Denna rättsnorm har att göra med en äldre sedvana – att barn har en skyldighet att ta hand om sina äldre föräldrar och släktingar. Man ansåg ofta också att de som tagit hand om de äldre hade företräde till eventuellt arv, så bruket att erbjuda sytningsavtal till bröstarvingar först är såklart naturligt då arvsfrågan annars skulle kompliceras. 

Sedvanan att upprätta specifika avtal för kost och logi på ålderns höst har mycket gamla anor – redan i gamla landskapslagar samt landslagar och allmän stadslag omtalas dessa kontrakt. Man har alltså åtminstone sedan nordisk medeltid funnit det bäst att bestämma svart på vitt vad barn och föräldrar faktiskt är skyldiga varandra – omhändertagandet och vad detta gick ut gå var inte självklart. Speciellt i sydvästra Finland var detta system vitt utbrett – i mellersta och östra Finland var strukturen på hushållen ofta konstituerade av flera familjer, så sytning av samma karaktär förekom ofta inte och behövdes kanske inte heller. 

I fallet Wetter är sytningen kanske inte så viktig i sig – en stor del av Finlands befolkning var under familjen Wetters tid bondeallmoge, för vilka lejonparten av familjens kapital (om de hade något) var just gården och ägorna. Man kan anta att Petter Wetter, som framgångsrik borgare, inte riskerade fattighuset på ålderns höst, men ändå såg nytta i att överlåta sina Helsingforsiska egendomar till sonen i utbyte mot extra säkerhet. Sonen hade antagligen stor fördel i detta likaså – när Abraham Wetter dog ansågs han ha varit Helsingfors allra rikaste man, med en förmögenhet som antagligen grundade sig till stor del i den vinst han kunnat göra på sina landägor och tillhörande företag.

Litteratur:
Hannikainen, M. & Vauhkonen, J. 2012: Arbetspensionernas historia inom den privata sektorn i Finland. Sammanfattning av verket Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. Helsingfors, 28.11.2021.
Holmgren, S. 2020: Med tacksamhet förbinder jag mig. En diskussion om formalisering utifrån 20 undantagskontrakt. Uppsala, 28.11.2021.
Moring, B. 2006: “Nordic Retirement Contracts and the Economic Situation of Widows.” Continuity and change 21.3. Cambridge, 383–418.
Haggrén, Georg 2014: Wetter, Abraham, Biografiskt lexikon för Finland, Svenska litteratursällskapet i Finland, 28.11.2021.
Bergbom, J. G. 1910: Hertonäs anteckningar. Helsingfors.
Jonasson, F. 1931: Suomen maatilat. Borgå, 28.11.2021.
Svenska Akademiens ordbok (SAOB), syta, (2001), 28.11.2021.
Charpentier, A. 1896: Om sytning. Helsingfors.

Fotografier: Kyrkböcker, Helsingfors.

Ida Karlgren