Historia

Hertonäs gård och dess byggnader har haft en mångfassetterad histioria. Under åren har gården genomgått en utveckling som är typisk för finländska herrgårdar. Under medeltiden fanns det i Hertonäs by flera frälsesäterier. Numera verkar på gårdens område ett herrgårds- och ett allmogemuseum.

Hertonäs by bestod på 1500-talet av fyra frälsesäterier, vilka på 1700-talet förenades med Båtsvik säteri till en gård om ca 800 ha. Greve Augustin Ehrensvärd, välkänd planerare av befästningen på Sveaborg, köpte Hertonäs år 1752. Han anlade ett tegelbruk på Tammelund där man tillverkade tegel för befästningsarbetena. Tio år senare grundades också ett porslinsbruk på Hertonäs. Bland andra var Ehrensvärd och handlande Johan Sederholm delägare i bruket.

På 1810-talet lät den nye ägaren viceamiral Carl Olof Cronstedt bygga om porslinsbruket till en huvudbyggnad enligt ritningar av Pehr Granstedt i nyklassicistisk stil. Huset påbyggdes nu med en våning och täcktes med ett lågt sadeltak. Långsidornas mittparti markerades med två grova pilastrar och kröntes av en tympanon med ett halvrunt fönster. På 1880-talet byggdes en balkong på norra sidan och en altan med pelare på byggnadens södra sida. I den västra gaveln byggdes vid samma tid ett smalt trapphus.

Cronstedts ättlingar sålde 1859 gården till landskamreren i Uleåborgs län, C.G. Bergbom vars ättlingar i sin tur avyttrade merparten av gårdens marker 1916. Efter den sista godsägarens John Bergboms död år 1917 donerades gårdscentrum med bl.a. huvudbyggnad och park till föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. Hertonäs gård har sedan 1925 varit museum.

Den finska filmindustrin upptäckte tidigt hur väl den vackra miljön på Hertonäs gård lämpade sig förfilminspelningar. Under åren har flera inhemska filmer inspelats på Hertonäs.

Fotografier: Jouko Keski-Säntti