Museum

Minnesring på Hertonäsgård Gustav III:s minnesring med konungens profil som vit kamé mot svart oval fond. Ringen tillverkades till Gustav III:s minne efter konungens död 1792. Sammanlagt tillverkades endast fem ringar. Viceamiral Carl Olof Cronstedt fick ringen antagligen för att han var Gustav III:s marinminister. Den ring som nu finns i herrgårdens samlingar är en replik.
Minnesring

Märkduken är tillverkad av Helena Franciska Berbom som levde 1854- 1915. Man vet inte exakt när duken är sydd. Anmärkningsvärt är att Helena Bergboms märkduk saknar bokstäverna å, ä och ö. Vanligen var det helt unga flickor som sydde märkdukar för att lära sig att brodera. Då Helena Bergbom var ung förväntades unga kvinnor kunna märka lakan och andra textilier med sina initialer.
På märkdukar finns i allmänhet hela alfabetet, siffror, bilder, tillverkarens namn och årtal.

Märkduk på Hertonäsgård
Märkduk

Silverfat på Hertonäsgård Tvättfatet och vattenkannan i silver har tillhört Carl Olof Cronstedts dotter Hedvig Charlotta Cronstedt. Hedvig Charlotta fick fatet då hon blev utnämnd till hovdam i Petersburg. På fatet och kannan finns namnchiffret HCC. Fatet och kannan är tillverkade av A.Zetelius i Stockholm 1811.
Tvättfat