Tidsresor - att levandegöra historia

På Hertonäs gård har sedan år 2004 arrangerats tidsresorna En dag på landet med DOT r.f. Tidsresorna förverkligas på Knusbacka och är särskilt lämpade för skolgrupper i lågstadieåldern eller förskolor. Barnen får uppleva hur det är att leva på en lantgård på 1800-talet. Tidsresepedagogiken har utvecklats särskilt i Sverige i museet Jamtli i Jämtland.

Välkommen att boka tidsresor på Knusbacka museigård med DOT r.f.! Vänligen kontakta producenten av tidsresorna direkt per mail