Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post (guidningar): bokningar.hertonasgard (at) gmail.com
E-post (övrigt): eva.ahl-waris (at) alumni.helsinki.fi 

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Blogginlägg

Helene Gripenberg - från herrgårdsfru till donator

En av Hertonäs gårds långvariga husfruar var Helene Gripenberg (1851-1932). Hon var född i Uleåborg och utbildad pianolärare från Smola-institutet i S:t Petersburg innan hon slog sig ner i Hertonäs. Hon levde länge, blev 81 år gammal, och strax innan inbördeskriget inleddes tvingades hon bevittna mordet på sin make. Helene Gripenberg testamenterade Hertonäs gård till dess nuvarande ägare, föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. Läs mer nedan!Läs mera »
Daniela Fougstedt
19.11.2020 kl. 09:23

Helene Gripenberg - kartanonrouvasta lahjoittajaksi

Eräs Herttoniemen kartanon pitkäaikaisia kartanonrouvia oli Helene Gripenberg (1851-1932). Hän syntyi Oulussa ja kouluttautui Pietarin Smolna-opistossa pianon opettajaksi ennen kun hän asettui Herttoniemeen. Helene eli pitkän elämän 81-vuotiaaksi, mutta juuri ennen sisällissotaa hän joutui kokemaan aviomiehensä murhan. Hän antoi Herttoniemen kartanon testamenttilahjoituksena seuraavalle omistajalle, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. -yhdistykselle. Lue lisää alla!Läs mera »
Daniela Fougstedt
19.11.2020 kl. 09:20

Helene Gripenberg - from Lady of the Manor to Mecenat

Helene Gripenberg (1851-1932) was one of the ladies of Hertonäs Manor who lived here the longest. She was born in Oulu, graduated from the Smola Institute in St. Petersburg, studied music in Dresden before becoming a piano teacher until she settled in Herttoniemi. She lived a long life, became 81 years old, and before the Civil War she had to witness the murder of her husband. She donated Hertonäs Manor in her will to its present owner, the society Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. Read more below!Läs mera »
Daniela Fougstedt
19.11.2020 kl. 09:09

Alla helgons dag i gott sällskap!

Förra veckoslutet firade vi Alla helgons dag på museet. Söndagen den 1 november var också sista gången vi hade museet öppet för besökare under denna säsong. För att fira säsongsavslutningen arrangerade vi program på Knusbacka museigård och i parken. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
04.11.2020 kl. 10:32

Pyhäinpäivä hyvässä seurassa!

Viime viikonloppuna juhlimme Pyhäinpäivää museolla. 1.11. oli myös kauden viimeinen päivä, jolloin olimme auki yleisölle tänä vuonna. Korostaaksemme tätä järjestimme pientä ohjelmaa Knusbackassa ja puistossa. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
04.11.2020 kl. 10:17

All Saint's in Good Company!

Last weekend we celebrated All Saint's Day at the museum. Sunday 1st was also the last day this year that the museum was open to the public. To highlight this we arranged a smallscale event at Knusbacka and in the park. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
04.11.2020 kl. 10:00

Hertonäs gårds thé – en unik blandning att avnjuta en kulen höstkväll!

Hertonäs gårds museum beslöt i våras att beställa en egen unik teblandning. Vandasällskapet hade nyligen gjort detta och kunde rekommendera detta också för oss. Resultatet blev – mycket gott! Teet finns till salu på museet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.10.2020 kl. 09:03

Herttoniemen kartanon tee – uniikki sekoitus pimeneviin syysiltoihin!

Herttoniemen kartanon museo päätti keväällä tilata oman, uniikin teesekoituksen. Vantaa-Seura oli vastikään tehnyt vastaavaa ja ehdotti tätä myös meille. Tuloksesta tuli – vallan mainio! Teetä on myynnissä museossa. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.10.2020 kl. 08:57

Hertonäs Manor Museum’s Tea – a Unique Blend to Taste on a Cold Night!

Last spring Hertonäs Manor Museum decided to get its own unique teablend. Vantaa-Seura had recently done this and could recommend it for us as well. The result was – very tasty! The tea is on sale at the museum. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.10.2020 kl. 08:46

Morotskaka, Cajsa Wargs kokbok och Hertonäs gård

Hertonäs gårds värdinnas, Beata Sofia Wrangels, utgiftsböcker från 1820-talet finns bevarade. På basis av dem är det möjligt att gissa vad herrskapet åt och konsumerade. Möjligen kände Beata Sofia också till Cajsa Wargs recept, som hade blivit mycket populära efter att hennes kokbok utgavs på 1700-talet. Kanske man också åt morotskaka på Hertonäs gård? Läs mer nedan! Läs mera »
Ted Hellstén
26.09.2020 kl. 08:52

Männen bakom fasaderna på Hertonäs gårds byggnader

01.08.2020 kl. 11:20
Hertonäs gårds byggnader i nyklassicistisk stil har ritats av två berömda arkitekter på 1800-talet, Pehr Granstedt och Carl Ludvig Engel. Vilka var dessa män, och vilka andra berömda byggnader har de skapat? Läs mer nedan!

P. Granstedt

Löjtnanten och arkitekten Pehr Granstedt (1764–1828) var född i Karlskrona i Sverige. Han tjänstgjorde inom militären och var konduktör vid Fortifikationsverket. Sedan 1790-talet tjänstgjorde han främst i anknytning till fortifikationsbygget på Hangö udd och verkade senare på Sveaborg och slutligen i Helsingfors. Granstedt tillfångatogs av ryska armén under Finska kriget 1808 och han arbetade i Kuopio från och med år 1810. Granstedt stannade kvar i Finland för att arbeta som civilarkitekt. År 1814 slog han sig ner med sin familj i Helsingfors och han utnämndes till stadsingenjör år 1818. Granstedt blev en av de mest produktiva arkitekterna för planeringen av nyklassicistiska stenhus i Helsingfors. Han ritade flera hus längs med Norra Esplanaden, t. ex. Heidenstrauchs palats på Norra Esplanaden 1, som numera är Presidentens slott, samt Goveniuska huset / Hotell Kleineh (1819) vid hörnet av Unionsgatan, Uschakoffska huset på Norra Esplanaden 19 (1815) och Norra Esplanaden 5 (Lampaska huset, 1817).


Hertonäs gårds karaktärsbyggnad är ritad av Pehr Granstedt år 1815. SOV.

Förutom hus i Helsingfors gjorde Granstedt även ritningarna till Rilax gårds huvudbyggnader (1806), Stenhuset i Fiskars bruk (med Charles Bassi och C. L. Engel, 1815–18) och planen för en ombyggnad av Hertonäs gårds Brännhus till ny karaktärsbyggnad i nyklassicistisk stil år 1815. Granstedt har även ritat Carl Olof Cronstedts gravkapell (1820) som ligger vid Helsinge kyrka S:t Lars i nuvarande Vanda. Kapellet är även designat i samma, nyklassicistiska stil som Granstedts övriga produktion. Hans son Anders Fredrik Granstedt (1800–1849) blev också arkitekt och verkade i Helsingfors. Anders Fredrik ritade till exempel stenhuset på Norra Esplanaden 7, som sedermera fått en ny fasad på 1900-talet. Här verkar numera Svenska ambassaden.


Stenhuset i Fiskars enligt Pehr Granstedts design år 1815. Aalto-universitetets arkiv.


Stenhuset i Fiskars. Det förverkligade huset ser en aning annorlunda ut med doriska pelare etc. Foto: EAW 2014.

C. L. Engel

Både far och son Granstedt samarbetade med arkitekt Carl Ludvig Engel (1778–1840). Engel föddes och utbildade sig i Berlin, men verkade sedan som stadsarkitekt i Reval (Tallinn) och som privatarkitekt i S:t Petersburg. Härifrån kallades han till Helsingfors år 1816 av Nybyggnadskommittén för att skapa en ny monumental huvudstad åt det unga storfurstendömet Finland. År 1824 utnämndes han till chef för intendentkontoret i Finland. Engel med familj slog sig ner i staden i ett trähus på Bulevarden. En av hans söner, Carl Alexander (1818–1843), blev även arkitekt till utbildningen.


Carl Ludvig Engel, målning av Johan Erik Lindh. Wikimedia commons.

Engel är troligen mest berömd för de nyklassistiska byggnaderna i Helsingfors centrum: Universitetet, Storkyrkan / Domkyrkan (Nikolajkyrkan), Senatshuset, Nationalbiblioteket och Lappvikens sjukhus samt kasernerna på Skatudden och Societetshuset / Stadshuset (1833). Engel planerade i likhet med Granstedt även ett antal herrgårdar och privata hus såsom Sundmanska huset (1817, Södra kajen 16), som fortfarande finns kvar. Engel designade under sin yrkeskarriär även ett antal kyrkor, sjukhus och fängelser runt om i Finland. Engel skapade också stadsplaner för flera städer.


Plan från år 1841 över Helsingfors monumentala byggnader, ritade av C. L. Engel. Wasenius & Welin, Helsingfors stadsmuseum.

De två lusthusen i Hertonäs gårds park är sannolikt planerade av Engel. Det ena är fyrkantigt och placerat i barockträdgården medan det andra är oktagonalt och finns i den engelska parken. Originalritningen för två lusthus är odaterad och har heller ingen platsinformation, men den donerades nämligen av John Bergbom till Finska Konstföreningen. Bergbom ägde Hertonäs gård i slutet av 1800-talet fram till sin död år 1917, så det är sannolikt att planen avser just de lusthus som byggdes i herrgårdens parker. Engel planerade även bland annat handlanden Johan Sederholms (1722–1805) gravkapell i Gamla kyrkans park. Sederholm hade ägt Hertonäs gård på 1700-talet.


Engels ritningar till två lusthus samt en obelisk. Det är med all sannolikhet frågan om planerna till de två lusthusen i Hertonäs gårds park. Obelisken förverkligades aldrig. Statens konstmuseum.


Kvadratiskt lusthus i Hertonäs gårds park. Troligen designat av Engel. SOV.


Oktagonalt lusthus i Hertonäs gårds park. Troligen designat av Engel. SOV.

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård – från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
C. L. Engel – Koti Helsingissä, sydän Berliinissä / Hemmet i Helsingfors, hjärtat i Berlin. Schildts: s.a.
Relas, Jukka 2013: Valta, tyyli ja tilat. Keisarien ja presidenttien residenssi Helsingissä 1837–1940. Suomen muinaismuistoyhdistys: Helsinki.

Eva Ahl-Waris