Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Blogginlägg

Topelius & Tarinalyhty (Storylantern) - Classical Tales in a New Setting

#Tarinalyhty (Storylantern) produced a public artwork and mobile game in the park of Hertonäs Manor Museum in 2019-20. This year we continued the co-operation and produced a storytelling project presenting famous stories written by Zachris Topelius. In April and May we worked with students in drama at Snellman-korkeakoulu that created tours in Swedish and Finnish in the park for pupils from the local schools. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty - klassiset sadut uusin kuosin

#Tarinalyhty tuotti Herttoniemen kartanon museon puistoon yleisöteoksen ja mobiilipelin producerade v. 2019-20. Tänä vuonna halusimme jatkaa yhteistyötä ja tuotettiin satuprojekti Topelius-teemalla. Huhti-toukokuussa teimme yhteistyötä Snellman-korkeakoulun draamalinjan kanssa, ja kierroksia vedettiin puistossa suomeksi ja ruotsiksi paikallisille koululaisille. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - One of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Carrotcake, Cajsa Warg’s Cookbook and Hertonäs Manor

26.09.2020 kl. 08:32
The lady of Hertonäs Manor, Beata Sofia Wrangel, kept accounts about her spending in the 1820’s, The books are in the archives and giv eus a possibility to find out what they ate and consumed at the manor in this time. Possibly Beata Sofia also knew Cajsa Warg’s recipes that had become very popular after the time she published a cookbook in the 18th century. Maybe they also ate Warg’s carrotcake at Hertonäs Manor? Read more below!

Beatha Sophia Wrangel (1762–1840) was one of the owners who managed Hertonäs Manor for a long time. As a lady she had to care for the household. Her marriage to Carl Olof Cronstedt lasted between 1794 and 1820 and resulted in three children. The noble women were educated to fulfil the ideals of the society that included e.g. speaking French and managing the household. In this time period the noblewoman represented both her husband’s and her own noble families.


Beata Sofia Wrangel's accountbook from the 1820's. Photo: SOV.

In the 18th and 19th centuries more food started to be accessible. In the early 18th century new diners opened in Sweden and the most noticeable were the cafées. The service varied concerning what occasion was organized. In the winecellars the way to serve food and drink was often à la française. According to this custom a feast included three or four rounds of meals and up to as much as 40 small dishes per round. During this period a dish was not the same as a modern dish on a plate. During the 18th century one dish could e.g. mean only mashed potatoes. Nowadays mashed potatoes are served on the side with legumes and meat or something similar.

 

Anna Christina (Cajsa) Warg (1703–1769) is one of the best internationally known Swedish authors of cookbooks. This is reflected in the fact that her cookbook was printed in several editions in Sweden and also translated into German, Finnish and Estonian. During Warg’s time the food was cooked over open fire. Since this is not the case in modern times Warg’s recipes are difficult to attempt to copy in a modern kitchen. One of the reasons why the popularity of her cookbook, Hjelpreda i Hushållningen för Unga Fruentimber (1755, A Help in the Household for Young Women), started to wain was due to new methods in cooking food in ovens and on stoves. Warg’s cookbook was still very long-lived and the last edition was printed in the 1820s.


Cajsa Warg's cookbook from 1755. Photo: Wikipedia.

Beata Sofia Wrangel’s account book derives from the period 1824–1829 and in this book we can get some hints on what products they used in Hertonäs Manor at that time. Among the fruits and legumes are e.g. apples, oranges, cucumber and salad mentioned. Products, places and food varied in Beata Sofia’s era. Winter was spent in the city of Helsinki and then one used e.g. figs. In May they ate rosette cakes.  In the lady’s household they could very well serve e.g. carrotcake according to the style presented in Cajsa Warg’s cookbook.

Carrotcake in 18th Century Style

The recipe derives from Cajsa Warg’s cookbook printed in 1770, which can be digitally found via Alvin:

https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:93035

http://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/document/alvin-record:93035/ATTACHMENT-0743.pdf

The carrots are cooked very soft, then peel and grind them and press them through a cloth to remove moisture. Take 20 lots of carrots, 12 lots of almonds, 12 bitter almonds and grind them, 12 lots of sugar, 12 lots of fresh butter that is melted and the salt removed, six spoons of cream and whip it all together. Make a dough in the baking pan and pour the batter inside. Let the cake bake slowly. This cake should be baked for quite a while. One could prefer to add two yokes and whip thoroughly, but they are not necessary.

20 lots of carrots=265,6g
12 lots of almonds=159,36g
12 bitter almonds
12 lots of sugar=159,36g
12 lots of butter=159,36g
6 spoons (table spoons) of cream
Two yokes


The carrotcake's batter in the making. Photo: TH.

It is important to note that Warg’s recipe is difficult to manage with modern kitchenware. Some of the most important changes were to notice that bitter almond can be dangerous if prepared in a wrong way due to the fact that its kernel contains amygdalin that could form cyanid. The oven is an effective tool in this case, but one must be careful with the fumes. The other major difference is the dough in the bottom of the pan. I used readymade dough and my attempt to duplicate Warg’s carrot cake is confined to the mere batter inside.  

The batter was quite easy to make. I replaced the bitter almonds with a greater amount of almonds, all in all 200 grams. Everything was mixed and we fixed the amounts to 160g and 270 g. The yokes are definitively something worth adding in the batter – as a result the mix was less moist. We can recommend a cooking time of about 40–50 minutes and after that the cake should be ready. There was a lot of moisture forming, so I recommend using a pan that is high enough on the sides. The temperature of the oven varied from 175 down to 160 degrees Celcius.

After you have taken the cake from the oven you can leave it standing for a couple of hours. The cake tasted good according to everyone who tried it.

The most important changes in the recipe

Readymade dough
200 grams of crushed almonds
Bitter almond oil – a few drops
The oven: 175 degrees Celcius (25 min.) and 160 degrees Celcius (20 min.).


The carrotcake is ready! Photo: TH.

Literature:
(EAW, Ralf P., Daniela F., Cecilia G., Astrid N.), 2020:  Kvinnohistorisk_guidning_Hertonäs.pdf, unpublished.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård – från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Ilmakunnas, Johanna 2012 (Finnish original edition 2009): Ett ståndsmässigt liv: Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet.
Jönsson, Håkan & Tellström, Richard 2018: Från krog till krog: Svenskt uteätande under 700 år.
Sjöberg, Maria: Anna Christina (Cajsa) Warg, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaChristinaWarg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, last seen 2020-09-13, originally published 2018. 
Aleksandra Strzelichowska, Celebrity chefs of the past: Meet the women who taught Europe to cook, https://blog.europeana.eu/2020/03/meet-the-women-who-taught-europe-to-cook/ last seen 13.9.2020, originally published 2020. 
Suomen maatalouden historia I - perinteisen maatalouden aika – noin vuoteen 1870. Toim. Viljo Rasila, Eino Jutikkala & Anneli Mäkelä-Alitalo, 2003.

Translation: EAW

Ted Hellstén