Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Blogginlägg

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - One of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Punssiboolia - ja skoolia!

Upseereilla ja vara-amiraaleilla, porvareilla ja kartanonomistajilla - sekä modernilla museoväellä - on jotain yhteistä 1700-luvulta lähtien: olemme kaikki nauttineet punssia. Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa on lukuisia esineitä, jotka liittyvät tähän kullankeltaiseen alkoholijuomaan, joka saapui maahamme kansainvälisen kaupan välityksellä. Esimerkiksi vara-amiraali Cronstedtin esineistö kielii tämän juoman suosiosta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:08

A Bowl of Punch - Cheers!

Officers and vice admirals, burgers and landowners - as well as the employees in modern museums - all have something in common since the 18th century: we all love the liquor punch. In the collections of Hertonäs manor museum many objects relate to this golden alcohol that reach our country via the global trade. For example several things owned by vice admiral Cronstedt tells about the popularity of this beverage in the late 18th century and early 19th century. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 18:55

Ett medeltida kvinnoöde i Finland: “Margareta i Härtonäs”

I slutet av medeltiden fanns några frälsegods i Helsinge socken (kallad Helsinga vid denna tid), däribland i Hertonäs. Helsinge sockens område har sedermera blivit städerna Helsingfors och Vanda. Frälset kom senare att bilda den så kallade adeln. Bland idel män som kommer från Hertonäs nämns även ibland någon enstaka kvinna. Läs mer om “Margareta i Härtonäs” nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:08

Hertonäs gårds thé – en unik blandning att avnjuta en kulen höstkväll!

18.10.2020 kl. 09:03
Hertonäs gårds museum beslöt i våras att beställa en egen unik teblandning. Vandasällskapet hade nyligen gjort detta och kunde rekommendera detta också för oss. Resultatet blev – mycket gott! Teet finns till salu på museet. Läs mer nedan!

Alla gillar te! Och Hertonäs gårds olika ägare har med säkerhet njutit av denna doftande och ångande dryck under de tre senaste seklernas lopp. Tebusken började odlas i det bergiga gränsområdet mellan Kina, Indien och Myanmar (f. d. Burma), men blad av vilda buskar samlades in redan för tusentals år sedan. Härifrån spred sig teodlingskunskapen till Korea och Japan. Teets kvalitet och smak påverkas av klimatet och jordmånen, vilket slag det är fråga om samt vilken tid på året bladen insamlas. Kina var den största teproducenten i världen fram till 1800-talet. Handelskompanierna började importera teet till Europa med stora vinster. Så småningom började te odlas också i Indien, på Ceylon och i Ryssland och Sydamerika etc.  

Buskarna kan antingen vara kinesiska eller assamtebuskar. Olika typer av thé, t. ex. svart eller grönt, uppkommer då man behandlar teet på olika vis. Européerna blev bekanta med teet i Tyskland och Frankrike redan på 1600-talet. Teet transporterades till havs men även längs med karavanvägarna. I Sverige började adeln, borgarna och prästerskapet dricka te på 1700-talet och så även i den östra rikshalvan, i Finland. Te var mer allmänt känt och avnjutet än kaffe under den här tiden. Te kunde köpas av de olika handelshusen i bland annat Helsingfors.


Tekopp och fat från 1790-talet. Dessa var en gåva till amiral Carl Olof Cornstedt (1756-1820). Foto: SOV.

På Hertonäs gårds museum finns tekoppar som tillhört amiral Carl Olof Cronstedt, som ägde herrgården i slutet av 1700-talet och från 1813 till sin död, 1820. Servisen är den så kallade Svensksundservisen, som hade 144 delar. Porslinskopparna saknar öron och är ostasiatiska. De pryds av en bild av ett skepp med svensk örlogsflagg och gudinnan Nike, som bekransar segern. Sverige vann slaget vid Svensksund i juli 1790 över den ryska flottan under Gustav III:s krig. Carl Olof Cronstedt hyllades som slagets hjälte och fick den värdefulla teservisen i gåva av sina officerare.


Oy Sergejeff Ab lät oss provsmaka och jämföra teet med sina egna teblandningar. Firman importerar också Taylor's te. Foto: EAW.

Hurdant te kunde då Cronstedt har avnjutit? Troligen ett svart kinesiskt te. Våren 2020 började vi planera att skaffa en egen, unik teblandning till museet. Vi tog kontakt med två olika tehus och valde sedan ett av dem att fortsätta samarbetet med: Oy Sergejeff Ab. Företagets grundare, handlanden Fjodor Sergejeff, började göra reklam för kinesiskt te år 1887 som han sålde i sin affär i Viborg. Staden var ett av tehandelns centrum på 1800-talet. Sergejeff har grundats år 1873. De började snart förpacka Java te (Jaavan tee), som kom att bli en populär produkt. Numera verkar Sergejeffs familjeföretag i Helsingfors.


Vårt eget te kan smaksättas med vår egen honung, som framställts av bina på Knusbacka museigård (producerat av Hive Five). Foto: EAW.

Hertonäs gårds thé, som utvecklats av Oy Sergejeff Ab, är svart te med inslag av lapsang, som ger en lätt röksmak p. g. a. av att lapsangteet röks med furu. Teet säljs hos oss för 6 euro/ påse (100 g). Välkommen att handla och smaka! Museet är öppet alla söndagar fram till 1.11.2020 kl. 12-14.

Läs mer om te:
Ranta, Sirkka-Liisa 2020: Suomalainen teekirja. Tammi: Helsinki.

Eva Ahl-Waris