Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Blogginlägg

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Digital Steps due to the Pandemic in 2020

09.01.2021 kl. 17:56
The year 2020 was the weirdest one yet in this century. The treath of a new pandemic had been hovering over us for a while already and now it became a fact: Covid-19 has had the world on its knees, not the least the restaurants and cultural institutions. Hertonäs Manor Museum has still managed to be busy and faced the difficulties. Read more below!

 
Hertonäs Manor and Knusbacka farmstead. Photos: EAW 2020.

The world was faced by a terrible pandemic in the spring of 2020 and schools and cultural institutions closed, but eg. the museums could reopen again in the summer - with restrictions. Hertonäs Manor Museum opened in June and was kept open until Nov. 1st. We had less paying visitors than last year, but more than we ever could expect. In the autumn we joined the Museum Card along with 200 other museums. It is nice to be part of a bigger network! 


Carl Olof Cronstedt (1756-1820). Photo: National Museum of Finland.

This year we recognized that had been 200 years since the death of admiral Carl Olof Cronstedt, who was one of the owners of the manor. We arranged a miniposter exhibition in the staircase to lift up the admiral’s memory. The exhibition was exported to Arbis (at Dagmarinkatu in Helsinki) where it can be seen on the 2nd floor during the winter. The museum also cooperated with Arbis and held a course “Drawing at Hertonäs manor” in the autumn. It will continue in spring (you can join the course on Ilmonet - welcome!). 

Our partner DOT r.f. Arranged the popular timetravels A Day in the Countryside in autumn (and not in spring as usually). DOT also wanted to commemorate Cronstedt and arranged nice and popular timetravels about this era in September. The timetravel experience was also lifted forward in the press. 

In early spring in 2020 I promised that the museum should become more digital. I started with this blog, in which also the guides participated with texts. Due to Covid-19 the need to digitalize became urgent. During the Helsinki Day 12th June our Stadin Puutarhuri (Jan Liesaho) arranged a stream in which the museum also took part. We streamed in Swedish and Finnish from the 2nd floor at the museum, again with focus on Cronstedt.


We streamed live from the museum 12th June. Photo: EAW 2020.

Together with the artists Herttoniemenrannan taiteilijat the projekt Tarinalyhty continued. They participated in the “Night of the Animals” 23rd August with a shadow workshop. During the evening Knusbacka farmstead was open and about 50 people visited us. We tried not to make the event big due to the virussituation. The museum also presented its first eMuseo-tour with animal theme. You can experience it alos from home - test it here

We also had a few minor events at Knusbacka farmstead. 13th September we had a feast in cooperation with the folkdancers from Finlands svenska folkdansring (Heidi Palmu) and the Dyers Guild and the European Heritage Days. During the Halloween event 1st Nov. we streamed live in Swedish and Finnish. The 23rd August and 13th September we arranged outdoors services with the parish Herttoniemen seurakunta. 


Outdoors service with the parish Herttoniemen seurakunta in September. Photo: EAW 2020.

DOT’s beloved Chrsitmas Path in 2020 had to be cancelled due to the pandemic. Some funny clips were filmed and sent digitally. The museum also founded a Youtube-channel and in the autumn we published to clips about the herbs at Knusbacka and the bees - follow us here. In April 2020 to hives were installed at Knusbacka by Hive Five/Art Maloku. The bees produced 200 jars of honey that we sell at the museum. The museum also got a teablend of its own developed for us by Oy Sergejeff Ab.

The pandemic caused some measures and most of the guided tours were held in small groups or outdoors. But we managed to develop three special tours: one about film, one about women and one about park history. We also cooperated with Kävelyfestivaalit and Lähimatkailupäivät. The guides have participated actively in developing the new tours.  

During 2020 the curator has developed a political program for the collections of the museum in cooperation with the researchers at Helsinki City Museum. The catalogue of the museum has been digitalized, but the development of a database is a longer project - it will probably take the whole decade. But in the end a museum is its collections and exhibitions why it is the top priority to guard them and exhibit them. With open arms we welcome the year 2021 and still look optimistically on the future! I will tell you more about oru plans for this year later on in the blog. Happy New Year to everyone! 

Eva Ahl-Waris