Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Digital Steps due to the Pandemic in 2020

09.01.2021 kl. 17:56
The year 2020 was the weirdest one yet in this century. The treath of a new pandemic had been hovering over us for a while already and now it became a fact: Covid-19 has had the world on its knees, not the least the restaurants and cultural institutions. Hertonäs Manor Museum has still managed to be busy and faced the difficulties. Read more below!

 
Hertonäs Manor and Knusbacka farmstead. Photos: EAW 2020.

The world was faced by a terrible pandemic in the spring of 2020 and schools and cultural institutions closed, but eg. the museums could reopen again in the summer - with restrictions. Hertonäs Manor Museum opened in June and was kept open until Nov. 1st. We had less paying visitors than last year, but more than we ever could expect. In the autumn we joined the Museum Card along with 200 other museums. It is nice to be part of a bigger network! 


Carl Olof Cronstedt (1756-1820). Photo: National Museum of Finland.

This year we recognized that had been 200 years since the death of admiral Carl Olof Cronstedt, who was one of the owners of the manor. We arranged a miniposter exhibition in the staircase to lift up the admiral’s memory. The exhibition was exported to Arbis (at Dagmarinkatu in Helsinki) where it can be seen on the 2nd floor during the winter. The museum also cooperated with Arbis and held a course “Drawing at Hertonäs manor” in the autumn. It will continue in spring (you can join the course on Ilmonet - welcome!). 

Our partner DOT r.f. Arranged the popular timetravels A Day in the Countryside in autumn (and not in spring as usually). DOT also wanted to commemorate Cronstedt and arranged nice and popular timetravels about this era in September. The timetravel experience was also lifted forward in the press. 

In early spring in 2020 I promised that the museum should become more digital. I started with this blog, in which also the guides participated with texts. Due to Covid-19 the need to digitalize became urgent. During the Helsinki Day 12th June our Stadin Puutarhuri (Jan Liesaho) arranged a stream in which the museum also took part. We streamed in Swedish and Finnish from the 2nd floor at the museum, again with focus on Cronstedt.


We streamed live from the museum 12th June. Photo: EAW 2020.

Together with the artists Herttoniemenrannan taiteilijat the projekt Tarinalyhty continued. They participated in the “Night of the Animals” 23rd August with a shadow workshop. During the evening Knusbacka farmstead was open and about 50 people visited us. We tried not to make the event big due to the virussituation. The museum also presented its first eMuseo-tour with animal theme. You can experience it alos from home - test it here

We also had a few minor events at Knusbacka farmstead. 13th September we had a feast in cooperation with the folkdancers from Finlands svenska folkdansring (Heidi Palmu) and the Dyers Guild and the European Heritage Days. During the Halloween event 1st Nov. we streamed live in Swedish and Finnish. The 23rd August and 13th September we arranged outdoors services with the parish Herttoniemen seurakunta. 


Outdoors service with the parish Herttoniemen seurakunta in September. Photo: EAW 2020.

DOT’s beloved Chrsitmas Path in 2020 had to be cancelled due to the pandemic. Some funny clips were filmed and sent digitally. The museum also founded a Youtube-channel and in the autumn we published to clips about the herbs at Knusbacka and the bees - follow us here. In April 2020 to hives were installed at Knusbacka by Hive Five/Art Maloku. The bees produced 200 jars of honey that we sell at the museum. The museum also got a teablend of its own developed for us by Oy Sergejeff Ab.

The pandemic caused some measures and most of the guided tours were held in small groups or outdoors. But we managed to develop three special tours: one about film, one about women and one about park history. We also cooperated with Kävelyfestivaalit and Lähimatkailupäivät. The guides have participated actively in developing the new tours.  

During 2020 the curator has developed a political program for the collections of the museum in cooperation with the researchers at Helsinki City Museum. The catalogue of the museum has been digitalized, but the development of a database is a longer project - it will probably take the whole decade. But in the end a museum is its collections and exhibitions why it is the top priority to guard them and exhibit them. With open arms we welcome the year 2021 and still look optimistically on the future! I will tell you more about oru plans for this year later on in the blog. Happy New Year to everyone! 

Eva Ahl-Waris