Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blogginlägg

Vem är mannen som fått ge namn åt Petter Wetters park i Hertonäs?

Hertonäs gård har haft många ägare under seklens gång. Herrgårdens egentliga skapare är helsingforsborgaren Petter Wetter (1659-1741). Han var hemma från Växsjö i Sverige och bosatt i Stockholm, då han fick tjänsten som tullnär i Helsingfors år 1693. Här började hans karriär som framgångsrik borgare i den Östra rikshalvan. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:42

Kuka on antanut nimensä Petter Wetterin puistolle Herttoniemessä?

Herttoniemen kartanolla on ollut monta omistajaa vuosisatojen aikana. Kartanon varsinainen luoja oli helsinkiläisporvari Petter Wetter (1659-1741). Hän oli kotoisin Ruotsin Växsjöstä ja asui Tukholmassa saadessaan meritullinhoitajan viran Helsingissä vuonna 1693. Hänen uransa menestyksekkäänä porvarina alkoi näin ollen valtakunnan itäosassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:38

Who is the Man behind the Petter Wetter Park in Herttoniemi?

Hertonäs Manor has had many owners during the centuries. The original creator of the manor was Petter Wetter (1659-1741), a burgher in Helsinki. He was born in Växsjö in Sweden and lived in Stockholm when he got the position as customs officer in Helsinki in 1693.Now his career as a burgher started in the eastern part of the Swedish realm. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:32

Den ljusnande framtiden är… både analog och digital?

År 2021 har börjat med fortsatta virusrestriktioner, men inom museibranschen vill man ändå se optimistiskt på framtiden. Museerna har lärt sig att bli mer digitala, men man hoppas även att kunna genomföra evenemang och program in situ. Ett museum existerar genom sina samlingar - men också helt väsentligt genom att lokalsamhället ställer frågor om sin historia som museerna har svar på. Läs med om Hertonäs gårds museums planer för år 2021 nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:53

Valoisa tulevaisuus on… sekä analoginen että digitaalinen?

Vuosi 2021 on alkanut jatkuvilla virusrajoituksilla, mutta museoalalla halutaan silti katsoa positiivisesti tulevaan. Museot ovat oppinnet digitaalisemmiksi, mutta toivotaan, että voidaan toteuttaa tapahtumia ja ohjelmaa myös paikan päällä. Museo on olemassa kokoelmiensa kautta - mutta lisäksi siten, että museoissa vastataan paikallisyhteisön esittämiin kysymyksiin. Lue lisää Herttoniemen kartanon museon suunnitelmista vuodelle 2021 ohessa! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:44

The Bright Future is… both Analogous and Digital?

The year 2021 has started with restrictions due to covid-19, but in the field of museums one has started to view the future with optimism none the less. The museums have learnt to be more digital during the past year, but events in situ are also on the menu if all goes well. A museum exists through its collections, but it also belongs to the local community that asks questions about its past that the museums try to answer. Read more about our plans at Hertonäs Manor Museum in 2021 below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:33

Digitala framsteg i pandemins fotspår år 2020

År 2020 kom att bli det mest märkliga året hittills under detta sekel. Covid-19-pandemin har satt världen på knä, och inte minst bland annat restaurang- och kulturbranschen. Hertonäs gårds museum har dock haft en hel del på gång trots alla utmaningar. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 18:26

Digitaaliset askeleet pandemian aikana vuonna 2020

Vuodesta 2020 tuli merkillisin vuosi tällä vuosisadalla tähän mennessä. Pandemia on saanut maailman polivilleen ja etenkin kulttuuri- ja ravintola-alan. Herttoniemen kartanon museo on tosin voinut toimia kaikista haasteista huolimatta. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 18:11

Digital Steps due to the Pandemic in 2020

The year 2020 was the weirdest one yet in this century. The treath of a new pandemic had been hovering over us for a while already and now it became a fact: Covid-19 has had the world on its knees, not the least the restaurants and cultural institutions. Hertonäs Manor Museum has still managed to be busy and faced the difficulties. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 17:56

Helena Gripenbergs ungdom - från finsk fröken vid Smolna-institutet till husfru på Hertonäs gård

En av de allra intressantaste personerna som levt på Hertonäs gård måste vara Helene Gustava Bergbom, född Gripenberg (1851-1932). Hon var den sista frun på Hertonäs gård, en högutbildad, musikalisk, kosmopolitisk kvinna som talade fyra språk flytande. Hon gifte sig senare med John Bergbom och blev husfru på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Daniela Fougstedt
06.12.2020 kl. 10:35

Digital Steps due to the Pandemic in 2020

09.01.2021 kl. 17:56
The year 2020 was the weirdest one yet in this century. The treath of a new pandemic had been hovering over us for a while already and now it became a fact: Covid-19 has had the world on its knees, not the least the restaurants and cultural institutions. Hertonäs Manor Museum has still managed to be busy and faced the difficulties. Read more below!

 
Hertonäs Manor and Knusbacka farmstead. Photos: EAW 2020.

The world was faced by a terrible pandemic in the spring of 2020 and schools and cultural institutions closed, but eg. the museums could reopen again in the summer - with restrictions. Hertonäs Manor Museum opened in June and was kept open until Nov. 1st. We had less paying visitors than last year, but more than we ever could expect. In the autumn we joined the Museum Card along with 200 other museums. It is nice to be part of a bigger network! 


Carl Olof Cronstedt (1756-1820). Photo: National Museum of Finland.

This year we recognized that had been 200 years since the death of admiral Carl Olof Cronstedt, who was one of the owners of the manor. We arranged a miniposter exhibition in the staircase to lift up the admiral’s memory. The exhibition was exported to Arbis (at Dagmarinkatu in Helsinki) where it can be seen on the 2nd floor during the winter. The museum also cooperated with Arbis and held a course “Drawing at Hertonäs manor” in the autumn. It will continue in spring (you can join the course on Ilmonet - welcome!). 

Our partner DOT r.f. Arranged the popular timetravels A Day in the Countryside in autumn (and not in spring as usually). DOT also wanted to commemorate Cronstedt and arranged nice and popular timetravels about this era in September. The timetravel experience was also lifted forward in the press. 

In early spring in 2020 I promised that the museum should become more digital. I started with this blog, in which also the guides participated with texts. Due to Covid-19 the need to digitalize became urgent. During the Helsinki Day 12th June our Stadin Puutarhuri (Jan Liesaho) arranged a stream in which the museum also took part. We streamed in Swedish and Finnish from the 2nd floor at the museum, again with focus on Cronstedt.


We streamed live from the museum 12th June. Photo: EAW 2020.

Together with the artists Herttoniemenrannan taiteilijat the projekt Tarinalyhty continued. They participated in the “Night of the Animals” 23rd August with a shadow workshop. During the evening Knusbacka farmstead was open and about 50 people visited us. We tried not to make the event big due to the virussituation. The museum also presented its first eMuseo-tour with animal theme. You can experience it alos from home - test it here

We also had a few minor events at Knusbacka farmstead. 13th September we had a feast in cooperation with the folkdancers from Finlands svenska folkdansring (Heidi Palmu) and the Dyers Guild and the European Heritage Days. During the Halloween event 1st Nov. we streamed live in Swedish and Finnish. The 23rd August and 13th September we arranged outdoors services with the parish Herttoniemen seurakunta. 


Outdoors service with the parish Herttoniemen seurakunta in September. Photo: EAW 2020.

DOT’s beloved Chrsitmas Path in 2020 had to be cancelled due to the pandemic. Some funny clips were filmed and sent digitally. The museum also founded a Youtube-channel and in the autumn we published to clips about the herbs at Knusbacka and the bees - follow us here. In April 2020 to hives were installed at Knusbacka by Hive Five/Art Maloku. The bees produced 200 jars of honey that we sell at the museum. The museum also got a teablend of its own developed for us by Oy Sergejeff Ab.

The pandemic caused some measures and most of the guided tours were held in small groups or outdoors. But we managed to develop three special tours: one about film, one about women and one about park history. We also cooperated with Kävelyfestivaalit and Lähimatkailupäivät. The guides have participated actively in developing the new tours.  

During 2020 the curator has developed a political program for the collections of the museum in cooperation with the researchers at Helsinki City Museum. The catalogue of the museum has been digitalized, but the development of a database is a longer project - it will probably take the whole decade. But in the end a museum is its collections and exhibitions why it is the top priority to guard them and exhibit them. With open arms we welcome the year 2021 and still look optimistically on the future! I will tell you more about oru plans for this year later on in the blog. Happy New Year to everyone! 

Eva Ahl-Waris