Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Blogginlägg

Vem är mannen som fått ge namn åt Petter Wetters park i Hertonäs?

Hertonäs gård har haft många ägare under seklens gång. Herrgårdens egentliga skapare är helsingforsborgaren Petter Wetter (1659-1741). Han var hemma från Växsjö i Sverige och bosatt i Stockholm, då han fick tjänsten som tullnär i Helsingfors år 1693. Här började hans karriär som framgångsrik borgare i den Östra rikshalvan. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:42

Kuka on antanut nimensä Petter Wetterin puistolle Herttoniemessä?

Herttoniemen kartanolla on ollut monta omistajaa vuosisatojen aikana. Kartanon varsinainen luoja oli helsinkiläisporvari Petter Wetter (1659-1741). Hän oli kotoisin Ruotsin Växsjöstä ja asui Tukholmassa saadessaan meritullinhoitajan viran Helsingissä vuonna 1693. Hänen uransa menestyksekkäänä porvarina alkoi näin ollen valtakunnan itäosassa. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:38

Who is the Man behind the Petter Wetter Park in Herttoniemi?

Hertonäs Manor has had many owners during the centuries. The original creator of the manor was Petter Wetter (1659-1741), a burgher in Helsinki. He was born in Växsjö in Sweden and lived in Stockholm when he got the position as customs officer in Helsinki in 1693.Now his career as a burgher started in the eastern part of the Swedish realm. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.02.2021 kl. 10:32

Den ljusnande framtiden är… både analog och digital?

År 2021 har börjat med fortsatta virusrestriktioner, men inom museibranschen vill man ändå se optimistiskt på framtiden. Museerna har lärt sig att bli mer digitala, men man hoppas även att kunna genomföra evenemang och program in situ. Ett museum existerar genom sina samlingar - men också helt väsentligt genom att lokalsamhället ställer frågor om sin historia som museerna har svar på. Läs med om Hertonäs gårds museums planer för år 2021 nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:53

Valoisa tulevaisuus on… sekä analoginen että digitaalinen?

Vuosi 2021 on alkanut jatkuvilla virusrajoituksilla, mutta museoalalla halutaan silti katsoa positiivisesti tulevaan. Museot ovat oppinnet digitaalisemmiksi, mutta toivotaan, että voidaan toteuttaa tapahtumia ja ohjelmaa myös paikan päällä. Museo on olemassa kokoelmiensa kautta - mutta lisäksi siten, että museoissa vastataan paikallisyhteisön esittämiin kysymyksiin. Lue lisää Herttoniemen kartanon museon suunnitelmista vuodelle 2021 ohessa! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:44

The Bright Future is… both Analogous and Digital?

The year 2021 has started with restrictions due to covid-19, but in the field of museums one has started to view the future with optimism none the less. The museums have learnt to be more digital during the past year, but events in situ are also on the menu if all goes well. A museum exists through its collections, but it also belongs to the local community that asks questions about its past that the museums try to answer. Read more about our plans at Hertonäs Manor Museum in 2021 below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.01.2021 kl. 15:33

Digitala framsteg i pandemins fotspår år 2020

År 2020 kom att bli det mest märkliga året hittills under detta sekel. Covid-19-pandemin har satt världen på knä, och inte minst bland annat restaurang- och kulturbranschen. Hertonäs gårds museum har dock haft en hel del på gång trots alla utmaningar. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 18:26

Digitaaliset askeleet pandemian aikana vuonna 2020

Vuodesta 2020 tuli merkillisin vuosi tällä vuosisadalla tähän mennessä. Pandemia on saanut maailman polivilleen ja etenkin kulttuuri- ja ravintola-alan. Herttoniemen kartanon museo on tosin voinut toimia kaikista haasteista huolimatta. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 18:11

Digital Steps due to the Pandemic in 2020

The year 2020 was the weirdest one yet in this century. The treath of a new pandemic had been hovering over us for a while already and now it became a fact: Covid-19 has had the world on its knees, not the least the restaurants and cultural institutions. Hertonäs Manor Museum has still managed to be busy and faced the difficulties. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.01.2021 kl. 17:56

Helena Gripenbergs ungdom - från finsk fröken vid Smolna-institutet till husfru på Hertonäs gård

En av de allra intressantaste personerna som levt på Hertonäs gård måste vara Helene Gustava Bergbom, född Gripenberg (1851-1932). Hon var den sista frun på Hertonäs gård, en högutbildad, musikalisk, kosmopolitisk kvinna som talade fyra språk flytande. Hon gifte sig senare med John Bergbom och blev husfru på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Daniela Fougstedt
06.12.2020 kl. 10:35

Vem är mannen som fått ge namn åt Petter Wetters park i Hertonäs?

07.02.2021 kl. 10:42
Hertonäs gård har haft många ägare under seklens gång. Herrgårdens egentliga skapare är helsingforsborgaren Petter Wetter (1659-1741). Han var hemma från Växsjö i Sverige och bosatt i Stockholm, då han fick tjänsten som tullnär i Helsingfors år 1693. Här började hans karriär som framgångsrik borgare i den Östra rikshalvan. Läs mer nedan!

År 1688 hade Petter gift sig i Stockholm med Brita Eriksdotter. Han nämns ha arbetat som lakej vid hovet. Då hustrun avled gav sig Petter iväg till Finland och den lilla staden Helsingfors. Han lämnade det ståtliga Stockholm bakom sig, men tjänsten som tullnär var ändå ett kliv framåt i karriären och familjens status steg. I kronans tjänst hade Wetter möjlighet att påverka handeln, men samtidigt syssla med ekonomiska entreprenader i den gråa zonen i egenskap av handlande. Wetters goda relationer till sina överordnade garanterade att han kunde utöva makt över borgarna. Han var ändå tvungen att möta dem flera gånger i rätten på grund av tvister och kolliderande intressen.

År 1694 gifte Wetter om sig med Brita Matsdotter och familjen bosatte sig utanför staden. Wetter hade två barn, Brita och Abraham (ca 1690-1737). Endast adliga kunde äga herrgårdar vid denna tid, men Petters goda inkomster gjorde att han kunde bevilja lån till frälset, som sedan inte kunde betala sina skulder och måste ge upp sina gårdar som de pantsatt. Således kom Wetter över tre säterier i Hertonäs som i tiden tillhört släkten Jägerhorn (Jägerskiöld). År 1706 slog han ihop de tre säterierna till ett större gods, Hertonäs gård. Några år senare lyckades han också överta Kottby och Bocksbacka gårdar. Han blev således en förmögen man.

Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä låg närmare stranden än den nuvarande. Den uppfördes möjligen av Abraham Wetter. Byggnaden har sedermera rivits. Foto: SOV.

Då Finland ockuperades under Stora ofreden (1700-1721) gav sig Petter tillbaka till Stockholm och han återvände först då freden var sluten. År 1725 senare överlät han sina herrgårdar mot sytning till sonen Abraham, som utnämnts till borgmästare i Helsingfors (vi återkommer senare till Abraham). Abraham hade stannat i Finland som militär och hjälp till med försvaret av Helsingfors under kriget. Det var troligen Abraham som lät bygga Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä, som senare rivits (den låg ungefär vid nuvarande Borgbyggarvägen 16). Då sonen avled försökte Petter få tillbaka gårdarna av sina barnbarn, men lyckades inte med detta. Sina sista år spenderade han i stillhet. 

Petter Wetter var en man med ett brett nätverk. Petrus Olai Hahn tillägnade och tackade honom sin avhandling vid Åbo kungliga akademi år 1699. Bild: Hahn 1699, Finlands nationalbibliotek.

Forskarna har ansett att Petter Wetter var en ambitiös opportunist som med mer eller mindre tillåtna medel slog sig genom glastaket från borgare till medlem av eliten. I varje fall växte Hertonäs gård under hans tid från säterier till ett storgods. Två gator och en park i Hertonäs är numera uppkallade efter Wetters: Petter Wetters park och Petter Wetters stig i Hertonässtranden samt Abraham Wetters väg norr om Hertonäs gårds nuvarande område. 

Läs mer i:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Hahn, Petrus Olai 1699: De gustu (doktorsavhandling). Aboa, (viimeksi nähty 7.2.2021).
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.


 
Eva Ahl-Waris