Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blogginlägg

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - On of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Punssiboolia - ja skoolia!

Upseereilla ja vara-amiraaleilla, porvareilla ja kartanonomistajilla - sekä modernilla museoväellä - on jotain yhteistä 1700-luvulta lähtien: olemme kaikki nauttineet punssia. Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa on lukuisia esineitä, jotka liittyvät tähän kullankeltaiseen alkoholijuomaan, joka saapui maahamme kansainvälisen kaupan välityksellä. Esimerkiksi vara-amiraali Cronstedtin esineistö kielii tämän juoman suosiosta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:08

A Bowl of Punch - Cheers!

Officers and vice admirals, burgers and landowners - as well as the employees in modern museums - all have something in common since the 18th century: we all love the liquor punch. In the collections of Hertonäs manor museum many objects relate to this golden alcohol that reach our country via the global trade. For example several things owned by vice admiral Cronstedt tells about the popularity of this beverage in the late 18th century and early 19th century. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 18:55

Ett medeltida kvinnoöde i Finland: “Margareta i Härtonäs”

I slutet av medeltiden fanns några frälsegods i Helsinge socken (kallad Helsinga vid denna tid), däribland i Hertonäs. Helsinge sockens område har sedermera blivit städerna Helsingfors och Vanda. Frälset kom senare att bilda den så kallade adeln. Bland idel män som kommer från Hertonäs nämns även ibland någon enstaka kvinna. Läs mer om “Margareta i Härtonäs” nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:08

Keskiaikainen naiskohtalo Suomessa: “Härtönäsin Margareta”

Keskiajan lopulla Helsingin (siihen aikaan Helsingaksi kutsutussa) pitäjässä oli muutama rälssitila, muun muassa Herttoniemessä. Helsingin pitäjän alue on sittemmin jaettu nykyisten Helsingin ja Vantaan kaupunkien välillä. Rälssi muodosti myöhemmin niin kutsutun aatelin. Monen herttoniemestä peräisin olevan miehen ohessa muutama nainen mainitaan silloin tällöin. Lue lisää “Härtonäsin Margaretasta” alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:01

A Medieval Female Fate in Finland: “Margareta in Härtonäs”

In the late Middle Ages Helsinge (that was called Helsinga back then) parish held a few noble estates, in Herttoniemi among others. Helsinge parish has later been divided between the cities Helsinki and Vantaa. Beside many men that have come from Herttoniemi there also occur a few women. Read more about “Margareta in Härtonäs” below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 11:40

Abraham Wetters väg finns i Hertonäs - vem var han?

Abraham Wetter (ca 1690-1737) föddes omkring år 1690 i Stockholm men kom att växa upp och verka i Helsingfors. Han var ägare till Hertonäs gård på 1730-talet och avancerade till borgmästare i Helsingfors under den svåra tiden av återuppbyggnad efter Stora ofreden (1700-21). Läs mer om honom nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
27.02.2021 kl. 17:56

Vem är mannen som fått ge namn åt Petter Wetters park i Hertonäs?

07.02.2021 kl. 10:42
Hertonäs gård har haft många ägare under seklens gång. Herrgårdens egentliga skapare är helsingforsborgaren Petter Wetter (1659-1741). Han var hemma från Växsjö i Sverige och bosatt i Stockholm, då han fick tjänsten som tullnär i Helsingfors år 1693. Här började hans karriär som framgångsrik borgare i den Östra rikshalvan. Läs mer nedan!

År 1688 hade Petter gift sig i Stockholm med Brita Eriksdotter. Han nämns ha arbetat som lakej vid hovet. Då hustrun avled gav sig Petter iväg till Finland och den lilla staden Helsingfors. Han lämnade det ståtliga Stockholm bakom sig, men tjänsten som tullnär var ändå ett kliv framåt i karriären och familjens status steg. I kronans tjänst hade Wetter möjlighet att påverka handeln, men samtidigt syssla med ekonomiska entreprenader i den gråa zonen i egenskap av handlande. Wetters goda relationer till sina överordnade garanterade att han kunde utöva makt över borgarna. Han var ändå tvungen att möta dem flera gånger i rätten på grund av tvister och kolliderande intressen.

År 1694 gifte Wetter om sig med Brita Matsdotter och familjen bosatte sig utanför staden. Wetter hade två barn, Brita och Abraham (ca 1690-1737). Endast adliga kunde äga herrgårdar vid denna tid, men Petters goda inkomster gjorde att han kunde bevilja lån till frälset, som sedan inte kunde betala sina skulder och måste ge upp sina gårdar som de pantsatt. Således kom Wetter över tre säterier i Hertonäs som i tiden tillhört släkten Jägerhorn (Jägerskiöld). År 1706 slog han ihop de tre säterierna till ett större gods, Hertonäs gård. Några år senare lyckades han också överta Kottby och Bocksbacka gårdar. Han blev således en förmögen man.

Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä låg närmare stranden än den nuvarande. Den uppfördes möjligen av Abraham Wetter. Byggnaden har sedermera rivits. Foto: SOV.

Då Finland ockuperades under Stora ofreden (1700-1721) gav sig Petter tillbaka till Stockholm och han återvände först då freden var sluten. År 1725 senare överlät han sina herrgårdar mot sytning till sonen Abraham, som utnämnts till borgmästare i Helsingfors (vi återkommer senare till Abraham). Abraham hade stannat i Finland som militär och hjälp till med försvaret av Helsingfors under kriget. Det var troligen Abraham som lät bygga Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä, som senare rivits (den låg ungefär vid nuvarande Borgbyggarvägen 16). Då sonen avled försökte Petter få tillbaka gårdarna av sina barnbarn, men lyckades inte med detta. Sina sista år spenderade han i stillhet. 

Petter Wetter var en man med ett brett nätverk. Petrus Olai Hahn tillägnade och tackade honom sin avhandling vid Åbo kungliga akademi år 1699. Bild: Hahn 1699, Finlands nationalbibliotek.

Forskarna har ansett att Petter Wetter var en ambitiös opportunist som med mer eller mindre tillåtna medel slog sig genom glastaket från borgare till medlem av eliten. I varje fall växte Hertonäs gård under hans tid från säterier till ett storgods. Två gator och en park i Hertonäs är numera uppkallade efter Wetters: Petter Wetters park och Petter Wetters stig i Hertonässtranden samt Abraham Wetters väg norr om Hertonäs gårds nuvarande område. 

Läs mer i:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Hahn, Petrus Olai 1699: De gustu (doktorsavhandling). Aboa, (viimeksi nähty 7.2.2021).
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.


 
Eva Ahl-Waris