Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 4 med bokstäver:

Blogginlägg

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Bygget av utställningen “Sommar och spel” år 2021

Den 21 januari 2021 startade Helsingfors universitet kurs i yrkesliv och kulturjobb ”Museiprojekt- kursen”, som skulle ge studeranden en inblick i arbetet i att skapa en utställning med historiskt tema. I denna kurs skulle studeranden nämligen producera en egen utställning på Hertonäs gårds museum. Kursen leddes av universitetslektor Derek Fewster och Hertonäs gårds museiintendent Eva Ahl-Waris. Deltagarna var åtta studeranden från kandidatprogrammet i historia och en från magisterprogrammet kultur och kommunikation. Under ca fyra månader producerade studerandena utställningen ”Sommar och spel” som handlar om barndom på 1800-talet och består av en fysisk utställning av leksaker och en virtuell utställning på bookcreator.com. Utställningen Sommar och spel är tillgänglig för publik varje söndag från maj till september klockan 12–14. Läs mer nedan!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Creating the Exhibition “Summer and Games” 2021

The 21st of January 2021 a course on professional work in the cultural sector was started at the University of Helsinki. The idea was to give students a taste of how much work goes into building an exhibition with a historical theme - the students worked on an exhibition of their own at the Herttoniemi manor museum to achieve this goal. The course was led by university lecturer Derek Fewster and the curator of Herttoniemi manor museum, Eva Ahl-Waris, and eight bachelor’s degree students from the historical programme as well as one master’s degree student from the programme of Culture and Communications took part in the course. Over the course of four months they produced “Summer and Games”, an exhibition about 19th century childhood which consists of a physical toy exhibition as well as a virtual one, hosted on the platform bookcreator.com. The physical part of the exhibition is available to the public every Sunday from May until September at 12-14 o’clock. Continue reading below to find out more!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

Topelius & Tarinalyhty (Storylantern) - Classical Tales in a New Setting

#Tarinalyhty (Storylantern) produced a public artwork and mobile game in the park of Hertonäs Manor Museum in 2019-20. This year we continued the co-operation and produced a storytelling project presenting famous stories written by Zachris Topelius. In April and May we worked with students in drama at Snellman-korkeakoulu that created tours in Swedish and Finnish in the park for pupils from the local schools. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty - klassiset sadut uusin kuosin

#Tarinalyhty tuotti Herttoniemen kartanon museon puistoon yleisöteoksen ja mobiilipelin producerade v. 2019-20. Tänä vuonna halusimme jatkaa yhteistyötä ja tuotettiin satuprojekti Topelius-teemalla. Huhti-toukokuussa teimme yhteistyötä Snellman-korkeakoulun draamalinjan kanssa, ja kierroksia vedettiin puistossa suomeksi ja ruotsiksi paikallisille koululaisille. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
13.05.2021 kl. 08:55

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Abraham Wetterin tie sijaitsee Herttoniemessä - kuka oli tämä mies?

27.02.2021 kl. 17:54
Abraham Wetter (n. 1690-1737) syntyi vuoden 1690 tienoilla Tukholmassa, mutta kasvoi ja toimi Helsingissä. Hän omisti Herttoniemen kartanon 1730-luvulla ja toimi pormestarin virassa Helsingissä aikana, jolloin kaupungissa vallitsi haastavaa Isonvihan (1700-21) jälkeistä jälleenrakentamista. Lue hänestä lisää alla!

Abraham Wetterin isä, Petter Wetter (1659-1741), hankki muun muassa Herttoniemen kartanon tilukset itselleen 1600-luvun lopulla. Abraham oli muuttanut yhdessä siskonsa ja isänsä, joka oli tuore leskimies, kanssa Helsinkiin isän saadessä tullivirkailijan viran kaupungissa. Abraham ja hänen siskonsa, Brita, varttuivat todennäköisesti alueella, jonka heidän isänsä hankki kaupungin ulkopuolelta Helsingin pitäjästä - nykyisellä Herttoniemen kartanolla. Lopulta Abraham sai ottaa tilan haltuunsa isältään syytinkiä vastaan. 

Abraham Wetter löytyy armeijan rullista kirjurina jo vuonna 1710. Venäläiset joukout valtasivat Suomen Isonvihan (1700-21) aikana ja perhe pakeni Petter-isän johdolla Tukholmaan syyskuussa 1712. Matkalla Tukholmaan laivalla syntyi riitaa koska Lyypekkiläinen laivuri halusi Wetterien laivan luotsin omalle laivalleen. Nuori Abraham vastusti tätä ja ampui itsepuolustuksena erästä pursimiestä jalkaan. Mies menehtyi myöhemmin ja tapauksesta tuli pitkä oikeusprosessi. Abraham palasi kuitenkin Suomeen samana syksynä ja osallistui Helsingin puolustukseen ja muihin taisteluihin. Tukholmassa Abrahamia syytettiin pari vuotta aiemmin sattuneesta tapahtumasta vuonna 1714, mutta lopulta hänet vapautettiin. 


Abraham Wetterin tie sijatsee nykyisen Herttoniemen kartanon museon alueen pohjoispuolella. Kuva. EAW 2021.

Oleskellessaan Tukholmassa Abraham avioitui Birgitta Åhmanin kanssa. Vuonna 1722 Abraham nimitettiin Helsingin pormestariksi ja hän sai raskaan vastuun jälleenrakentamisesta. Kaupunki oli tuhoutunut pahoin tulipalossa ja sodan seurauksena.Vaikka Abraham ei ollut porvarien suosikkiehdokas hän voitti pian heidän suosionsa ja Abrahamista tuli jälleenrakentamistyön “aivot”. Esimerkiksi hän antoi omalla kustannuksellaan maalata uuden Ulriika Eleonoora-kirkon (1727) kuoren. Abraham sai osakseen Herttoniemen säteritilat ja rakennutti todennäköisesti vanhan puisen päärakennuksen, joka sittemmin purettiin (se sijaitsi suunnilleen nykyisen Linnanrakentajantien 16 kohdalla). 

Pormestarin viran ohessa Abraham toimi myös kauppiaana ja laivanvarustajana. Hänen kunnostamansa laiva, Die stadt Helsingfors, kykeni purjehtimaan Itämerta kauemmaksi ja kaupunki sai näin ollen arvokkaan edun, koska laivalla tuotiin suolaa kaupunkiin ilman välikäsiä. Abraham rakennutti myös sahoja ja kilpaili Haminan rikkaiden sukujen kanssa puutavarakaupassa. Lopulta hän joutui myymään sahansa ja myllynsä haminalaisille, mutta hän niitti kuitenkin kunniaa toimimalla helsinkiläisten intressien puolustajana. Abraham kuului ensimmäisten joukkoon perustellessaan, että suurempi linnoitus tulisi rakentaa Helsinkiin. Tämä toteutui myöhemmin, kun Viapori päätettiin rakentaa vuonna 1748. 


Elias Martin (1760-65): Laivoja Kustaanmiekan salmessa, maalaus. Kansallisgalleria.

Helsingissä Abraham Wetterin muisto säilyy tänään tiessä, joka kantaa hänen nimeään. Tie kulkee itä-länsisuunnassa nykyisen Herttoniemen kartanon museon alueen pohjoispuolella - todennäköisesti lähellä niitä alueita, joilla Abraham kerran varttui ja asui. 

Lisätietoja:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Haggrén, Georg 2008: “Wetter, Abraham”, Biografiskt lexikon för Finland 1. SLS & Atlantis: Helsingfors - Stockholm, s. 723-725.


 
Eva Ahl-Waris