Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Blogginlägg

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - One of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

Punssiboolia - ja skoolia!

Upseereilla ja vara-amiraaleilla, porvareilla ja kartanonomistajilla - sekä modernilla museoväellä - on jotain yhteistä 1700-luvulta lähtien: olemme kaikki nauttineet punssia. Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa on lukuisia esineitä, jotka liittyvät tähän kullankeltaiseen alkoholijuomaan, joka saapui maahamme kansainvälisen kaupan välityksellä. Esimerkiksi vara-amiraali Cronstedtin esineistö kielii tämän juoman suosiosta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:08

A Bowl of Punch - Cheers!

Officers and vice admirals, burgers and landowners - as well as the employees in modern museums - all have something in common since the 18th century: we all love the liquor punch. In the collections of Hertonäs manor museum many objects relate to this golden alcohol that reach our country via the global trade. For example several things owned by vice admiral Cronstedt tells about the popularity of this beverage in the late 18th century and early 19th century. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 18:55

Ett medeltida kvinnoöde i Finland: “Margareta i Härtonäs”

I slutet av medeltiden fanns några frälsegods i Helsinge socken (kallad Helsinga vid denna tid), däribland i Hertonäs. Helsinge sockens område har sedermera blivit städerna Helsingfors och Vanda. Frälset kom senare att bilda den så kallade adeln. Bland idel män som kommer från Hertonäs nämns även ibland någon enstaka kvinna. Läs mer om “Margareta i Härtonäs” nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2021 kl. 12:08

Abraham Wetterin tie sijaitsee Herttoniemessä - kuka oli tämä mies?

27.02.2021 kl. 17:54
Abraham Wetter (n. 1690-1737) syntyi vuoden 1690 tienoilla Tukholmassa, mutta kasvoi ja toimi Helsingissä. Hän omisti Herttoniemen kartanon 1730-luvulla ja toimi pormestarin virassa Helsingissä aikana, jolloin kaupungissa vallitsi haastavaa Isonvihan (1700-21) jälkeistä jälleenrakentamista. Lue hänestä lisää alla!

Abraham Wetterin isä, Petter Wetter (1659-1741), hankki muun muassa Herttoniemen kartanon tilukset itselleen 1600-luvun lopulla. Abraham oli muuttanut yhdessä siskonsa ja isänsä, joka oli tuore leskimies, kanssa Helsinkiin isän saadessä tullivirkailijan viran kaupungissa. Abraham ja hänen siskonsa, Brita, varttuivat todennäköisesti alueella, jonka heidän isänsä hankki kaupungin ulkopuolelta Helsingin pitäjästä - nykyisellä Herttoniemen kartanolla. Lopulta Abraham sai ottaa tilan haltuunsa isältään syytinkiä vastaan. 

Abraham Wetter löytyy armeijan rullista kirjurina jo vuonna 1710. Venäläiset joukout valtasivat Suomen Isonvihan (1700-21) aikana ja perhe pakeni Petter-isän johdolla Tukholmaan syyskuussa 1712. Matkalla Tukholmaan laivalla syntyi riitaa koska Lyypekkiläinen laivuri halusi Wetterien laivan luotsin omalle laivalleen. Nuori Abraham vastusti tätä ja ampui itsepuolustuksena erästä pursimiestä jalkaan. Mies menehtyi myöhemmin ja tapauksesta tuli pitkä oikeusprosessi. Abraham palasi kuitenkin Suomeen samana syksynä ja osallistui Helsingin puolustukseen ja muihin taisteluihin. Tukholmassa Abrahamia syytettiin pari vuotta aiemmin sattuneesta tapahtumasta vuonna 1714, mutta lopulta hänet vapautettiin. 


Abraham Wetterin tie sijatsee nykyisen Herttoniemen kartanon museon alueen pohjoispuolella. Kuva. EAW 2021.

Oleskellessaan Tukholmassa Abraham avioitui Birgitta Åhmanin kanssa. Vuonna 1722 Abraham nimitettiin Helsingin pormestariksi ja hän sai raskaan vastuun jälleenrakentamisesta. Kaupunki oli tuhoutunut pahoin tulipalossa ja sodan seurauksena.Vaikka Abraham ei ollut porvarien suosikkiehdokas hän voitti pian heidän suosionsa ja Abrahamista tuli jälleenrakentamistyön “aivot”. Esimerkiksi hän antoi omalla kustannuksellaan maalata uuden Ulriika Eleonoora-kirkon (1727) kuoren. Abraham sai osakseen Herttoniemen säteritilat ja rakennutti todennäköisesti vanhan puisen päärakennuksen, joka sittemmin purettiin (se sijaitsi suunnilleen nykyisen Linnanrakentajantien 16 kohdalla). 

Pormestarin viran ohessa Abraham toimi myös kauppiaana ja laivanvarustajana. Hänen kunnostamansa laiva, Die stadt Helsingfors, kykeni purjehtimaan Itämerta kauemmaksi ja kaupunki sai näin ollen arvokkaan edun, koska laivalla tuotiin suolaa kaupunkiin ilman välikäsiä. Abraham rakennutti myös sahoja ja kilpaili Haminan rikkaiden sukujen kanssa puutavarakaupassa. Lopulta hän joutui myymään sahansa ja myllynsä haminalaisille, mutta hän niitti kuitenkin kunniaa toimimalla helsinkiläisten intressien puolustajana. Abraham kuului ensimmäisten joukkoon perustellessaan, että suurempi linnoitus tulisi rakentaa Helsinkiin. Tämä toteutui myöhemmin, kun Viapori päätettiin rakentaa vuonna 1748. 


Elias Martin (1760-65): Laivoja Kustaanmiekan salmessa, maalaus. Kansallisgalleria.

Helsingissä Abraham Wetterin muisto säilyy tänään tiessä, joka kantaa hänen nimeään. Tie kulkee itä-länsisuunnassa nykyisen Herttoniemen kartanon museon alueen pohjoispuolella - todennäköisesti lähellä niitä alueita, joilla Abraham kerran varttui ja asui. 

Lisätietoja:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Haggrén, Georg 2008: “Wetter, Abraham”, Biografiskt lexikon för Finland 1. SLS & Atlantis: Helsingfors - Stockholm, s. 723-725.


 
Eva Ahl-Waris