Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Blogginlägg

Topelius & Tarinalyhty (Storylantern) - Classical Tales in a New Setting

#Tarinalyhty (Storylantern) produced a public artwork and mobile game in the park of Hertonäs Manor Museum in 2019-20. This year we continued the co-operation and produced a storytelling project presenting famous stories written by Zachris Topelius. In April and May we worked with students in drama at Snellman-korkeakoulu that created tours in Swedish and Finnish in the park for pupils from the local schools. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Topelius & Tarinalyhty - klassiset sadut uusin kuosin

#Tarinalyhty tuotti Herttoniemen kartanon museon puistoon yleisöteoksen ja mobiilipelin producerade v. 2019-20. Tänä vuonna halusimme jatkaa yhteistyötä ja tuotettiin satuprojekti Topelius-teemalla. Huhti-toukokuussa teimme yhteistyötä Snellman-korkeakoulun draamalinjan kanssa, ja kierroksia vedettiin puistossa suomeksi ja ruotsiksi paikallisille koululaisille. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
idag kl. 08:55

Statyn Alexander II i Helsingfors

Efter Borgå lantdag år 1809 hade ständerna i Finland inte sammankallats på 54 år. Kejsare och Självhärskare Alexander II över hela Ryssland var även Storfurste av Finland. Han sammankallade ständerna i Finland till en lantdag i Helsingfors år 1863. Kejsaren öppnade själv högtidligt lantdagen med ett tal den 18 september 1863. Talet och året 1863 har avbildats på statyn Alexander II på Senatstorget. På lantdagen beslöts att de finländska lagarna och förordningarna från och med nu skulle bestämmas i Finland. Lantdagen började även sammanträda regelbundet. Kejsaren behöll dock rätten att själv ändra på grundlagen vid behov. Geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt och dennes bror senatorn i ekonomiedepartementet Carl Olof Cronstedt var med på lantdagen. Ytterligare information om denna tid finns på Hertonäs gård. Läs mer nedan!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:23

Aleksanteri II:n patsas Helsingissä

Suomen säädyt eivät kokoontuneet 54:ään vuoteen vuoden 1809 Porvoon maapäivien jälkeen. Koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias Aleksanteri II oli myös Suomen Suuriruhtinas. Hän kutsui Suomen säädyt koolle valtiopäiville Helsinkiin vuonna 1863. Keisari avasi henkilökohtaisesti valtiopäivät juhlallisesti puheellaan 18. syyskuuta 1863. Puhe ja vuosiluku 1863 on kuvattu Aleksanteri II:n patsaassa Senaatintorilla. Valtiopäivät päättivät, että Suomen laeista ja säädöksistä tulisi tästä lähtien päättää kotimaassa. Valtiopäivät kutsuttiin koolle tasaisin väliajoin. Keisari piti kuitenkin kiinni oikeuksistaan muuttaa perustuslakia tarpeen vaatiessa. Salaneuvos Gabriel Anton Cronstedt ja hänen veljensä, talousministeriön senaattori Carl Olof Cronstedt, osallistuivat valtiopäiviin. Lisätietoa tästä ajasta löytyy Herttoniemen kartanosta. Lue lisää alla!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:14

A Monument in Helsinki Commemorating Alexander II

After the assembly of the land in Porvoo in 1809 the estates of Finland had not been called for to meet in 54 years. The Supreme Emperor Alexander II of Russia was also Grand Duke of Finland. He summoned the estates to a new assembly in Helsinki in 1863. The emperor himself opened the meeting solemnly with a speech 18th September 1863. The speech and the year 1863 are visible on the monument commemorating Alexander II in the Senate Square. At the assembly, the Finnish estates decided that new laws and decrees should be legislated in Finland. The land assembly began to meet regularly. The emperor kept the right of veto for himself regarding the Finnish constitution. Privy councillor Gabriel Anton Cronstedt and his brother, the senator of the economic department Carl Olof Cronstedt, attended the land assembly. More information about this period can be found at Hertonäs manor. Read more below!Läs mera »
Ralf Palmgren
29.04.2021 kl. 08:46

Väderkvarnen från Täktom - ett landmärke för vårt museiområde

Väderkvarnen i trä på Hertonäs gårds museums område står ståtligt synlig mot den livligt trafikerade Borgbyggarvägen i Hertonäs. Väderkvarnen har flyttats hit från Täktom år 1922, då man också beslöt börja flytta byggnaderna från Knusbacka till området från Box i Sibbo. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:50

Tuulimylly Täktomista - museoalueemme maamerkki

Herttoniemen kartanon museon alueella oleva puinen tuulimylly seisoo komeasti näköetäisyydessä läheiseltä vilkkaalta  Linnanrakentajantieltä Herttoniemessä. Tuulimylly on siirretty tänne Täktomista vuonna 1922, jolloin päätettiin siirtää myös Knusbackan rakennukset tänne Sipoon Boxista. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:46

The windmill from Täktom - One of the Symbols for our Museum

The wooden windmill at Hertonäs Manor Museum’s area is impressively visible next to the lively road Linnanrakentajantie in Herttoniemi. The windmill was moved here from Täktom in 1922, at the same time when it was decided to start moving the buildings from Knusbacka in Box in Sipoo here too. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.04.2021 kl. 19:26

Punschbål - skål!

Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
28.03.2021 kl. 19:12

A Medieval Female Fate in Finland: “Margareta in Härtonäs”

08.03.2021 kl. 11:40
In the late Middle Ages Helsinge (that was called Helsinga back then) parish held a few noble estates, in Herttoniemi among others. Helsinge parish has later been divided between the cities Helsinki and Vantaa. Beside many men that have come from Herttoniemi there also occur a few women. Read more about “Margareta in Härtonäs” below!

From the early Middle Ages to 1809 Finland was a part of the Swedish Realm. In the 13th century new colonists probably moved to the Finnish coast from Sweden. The eastern part of the realm was time by time more integrated in the realm. In the late 15th century there were noble estates also in Herttoniemi. The nobles were freed from taxes and could accumulate wealth. 


An ideal late medieval woman? Jan Van Eyck: Portrait of the Arnolfini couple (detail),15th C. Wikimedia commons.

There are not many sources about Herttoniemi from the Middle Ages. I praxis the medieval families lived like wealthy farmers in the villages and on the estates in Herttoniemi. People mainly farmed the land, held farm animals and went fishing. The oldest village in Herttoniemi is most likely situated near the present Asentajanpuisto. The parcels were probably filled with wooden houses and buildings for the livestock. The area was close to the Big Coastal Road that stretched from Turku to Viipuri. This is also a strategic place from which the searoutes and bays can be controlled. 

Asentajanpuisto in Helsinki.
Asentajanpuisto in Herttoniemi (Helsinki). Photo: Arto Alanenpää - CC BY-SA 3.0, Wikimedia commons.

The role of the wife in the household was mostly to be in charge of the housetasks, see that the livestock was cared for and all the people living and working here was fed. The household included the family, possible relatives and all the servants. In the middle of the 14th century a certain Margareta is mentioned to be from Herttoniemi (Hertonäs). She might have been born around the year 1424. “Margareta in Härtonäs” married Lasse in Gästerby (in Sipoo) and they had three children: Peder Larsson, Erik Larsson and Margareta Larsdotter. At this time they did not use surnames, but rather patronyms. The daughter to “Margareta in Härtonäs”, Margareta Larsdotter , later married Lars Mattson in Sarvlax. In the late 15th century Lars was relieved from taxes (became a noble) for his property in Sarvlax and thus Margareta from Hertonäs became the “forgrandmother” to the noble family Creutz that owned Sarvlax manor up to the 18th C. Today the family still own Malmgård manor that is neighbour to Sarvlax (in the present Pernaja). Margareta (Margarete, Greta, Margit, Mariette) was a common name in Helsinga in the Medieval period and Saint Margaret of Antioch (maiden and martyr, d. 304) was a popular saint all over the Baltic region. 


Saint Margarete of Antioch. Public domain, Wikimedia commons.

From time to time “Margareta in Härtonäs” is believed to be a member of the family Jägerhorn. The noble family Jägerhorn lived in Herttoniemi (possibly) already from the late Middle Ages to the late 17th century. This is why different people easily could get mixed as they derived from the same place. It is still probable that “Margareta in Härtonäs” is not related to the family Jägerhorn. Her parents are unknown. But it is possible that Margareta could have belonged to the elite in the area, because Herttoniemi most probably was noble land already in the Medieval period. 

Herttoniemi or Hertonäs in Swedish, is mentioned in the sources for the first time in 1405 (about two decades before Margareta was possibly born): a lay judge in Porvoo’s court of law is called “Laurens Hertoghe”, possibly based on his home. The word (Swe. hertig = duke) is still a common surname in this era and it is at least not referring to the Swedish word either, but it could refer to a man of wealth, a “common duke”. Still the surname could be a relict from two centuries earlier when royalties such as dukes probably led the colonisation of the Finnish coast. 

In 1555-56 Hertugenäs is clearly mentioned as a noble estate that belonged to a man named Matz Mortenson, sir Karl (the vicar of the parish that most probably had inherited his lot from his father) and the widow Walborg. What more did occur to them in the time of king Gustavus Vasa? -We will write more about that another time. 

Sources:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors. 
Margareta, i Härtonäs, Geni public profile, (last seen 7.3.2020).
Salminen, Tapio 2015: Medeltiden i Vanda och Helsinga socken. Red. Eva Ahl-Waris, Andreas Koivisto & Tapio Salminen. Vanda stad: Vanda.


 
Eva Ahl-Waris