Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Creating the Exhibition “Summer and Games” 2021

30.05.2021 kl. 08:21
The 21st of January 2021 a course on professional work in the cultural sector was started at the University of Helsinki. The idea was to give students a taste of how much work goes into building an exhibition with a historical theme - the students worked on an exhibition of their own at the Herttoniemi manor museum to achieve this goal. The course was led by university lecturer Derek Fewster and the curator of Herttoniemi manor museum, Eva Ahl-Waris, and eight bachelor’s degree students from the historical programme as well as one master’s degree student from the programme of Culture and Communications took part in the course. Over the course of four months they produced “Summer and Games”, an exhibition about 19th century childhood which consists of a physical toy exhibition as well as a virtual one, hosted on the platform bookcreator.com. The physical part of the exhibition is available to the public every Sunday from May until September at 12-14 o’clock. Continue reading below to find out more!

Due to COVID-19, the course was held primarily via Zoom-calls once a week. Lectures were given on cultural, historical, and practical topics – for example museums and their activities in Finland, problematic cultural heritages, and practical components and problems we were to face during our production of the exhibition. Minna Sarantola Weiss, head of research at Helsinki City Museum, also paid us a visit and gave us an interesting glimpse of what the professionals are working with at the City Museum. To work remotely with a physical exhibition was tough, and sometimes utterly impractical, but luckily we had the option to visit the grounds and main building of the museum during the run of the course. Additionally, our teacher Eva gave us a guided tour of the grounds and manor, explaining its history to us.

The theme of the exhibition was chosen after we noticed the amount of interesting toys and other objects pertaining to children in both the museum’s catalogue and Sigbritt Backman’s “Hertonäs Gård – Från säterier till museum” and “ Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge”, a book which we found incredibly useful in our work. After digging out these objects, we agreed they were interesting not only by themselves, but also for telling the stories of children from all backgrounds that may have lived and worked on the manor grounds.

We arranged ourselves in groups with different assignments: some took responsibility for the finances of the project, some for the marketing, others for the research and writing. Another group took care of the graphic design, and yet another handled the virtual exhibition. Sometimes the work dragged on, at other times everything fell into place quickly – there were allsorts of things to consider, such as practical arrangements, logistics, financing, picking what objects to exhibit, and debating moral discourses – where is the line when it comes to dramatizing history for commercial gain? When is it false and when is it simply stylized? A lot of time was also invested in researching the histories of the exhibited objects, involving several sources and databases such as the National Archives, Finna.fi, and other catalogues we had access to!

The space for our exhibition was to be the stair area and the window on the 2nd floor. We applied for grants and were subsidized by the Tre Smeder Foundation, which made our plans possible. Of all the objects we were interested in we picked 12 to exhibit and place in our showcase, which was kindly lent to us by Svenska litteratursällskapet, as well as 2 additional objects that were placed behind the case on the windowsill – among them the “legendary” boat Toivo. The chess pieces and table from the permanent exhibition of the museum was also tied to our exhibition. To utilize the stairs, we designed and wrote texts about 19th century childhood. For accessibility, we also made a digital version of our exhibition – it is accessible on the bookcreator.com platform (in Finnish and Swedish). Together with the digital exhibition, we also created a treasure hunt for visitors of all ages that can be enjoyed in the park of the manor.

Content-wise, the course was as projects of culture often is: you learn (or are forced to learn) a lot of new things, you panic over small details and swear to never do anything like it again – only to want to do something similar once everything is over.

Our group would like to thank Derek Fewster, Eva Ahl-Waris, Svenska Litteratursällskapet, the Tre Smeder Foundation, Malmgård, YLE and Minna Salantola-Weiss for this fun experience and educational course! Hopefully, our exhibition will be seen by many pairs of eyes during the coming months and we all get to be part of something similar again soon!

The group consisted of Helsinki University students Eira Aalto, Wilhelm Breitenstein, Emil Eklund, Karl Heikkilä, Ida Karlgren, Emelie Schauman, Sten Selin and Kajsa Väyrynen.

Translated to English by Ida Karlgren.


Arranging the objects of the exhibition. Photo: Eira Aalto.


Arranging the texts of the exhibition. Photo: Eira Aalto. 


Objects in the showcase. Photo: Wilhelm Breitenstein.


Treasure hunting. Photo: Wilhelm Breitenstein.


Along with Eva Ahl-Waris, touring Knusbacka. Photo: Wilhelm Breitenstein.

Wilhelm Breitenstein