Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Blogginlägg

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:39

Many Thanks for Extra Hands on a Small Museum - Trainees in 2021

Hertonäs Manor Museum is a small museum with only one curator working a few hours a week and a caretaker that also works part time. Thanks to our networks and scholarships we have had small contributions to our workforce this year, among other things to digitalize our collections. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:32

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!Läs mera »
Wilhelm Breitenstein
30.05.2021 kl. 08:21

“Kesä ja pelit” -näyttelyn rakentaminen vuonna 2021

30.05.2021 kl. 08:21
21. tammikuuta 2021 alkoi Helsingin yliopiston järjestämä Museoprojekti-kurssi, jonka tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijoita työelämään ja kulttuurityöhön antamalla opiskelijoiden itse tuottaa historiallista teemaa kantava näyttely Herttoniemen kartanon museoon. Kurssin opettajina toimivat yliopistolehtori Derek Fewster ja Herttoniemen kartanon museon intendentti Eva Ahl-Waris. Kurssiin osallistui kahdeksan opiskelijaa historian kandidaattiohjelmasta sekä yksi opiskelija kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelmasta. Seuraavan neljän kuukauden ajan opiskelijat tuottivat 1800-luvun lapsuutta esittelevän näyttelyn “Kesä ja pelit”. Näyttely koostuu fyysisistä leluista ja bookcreator.com -alustalla toteutetusta digitaalisesta näyttelystä . Kesä ja pelit -näyttelyn fyysinen osa on auki yleisölle joka sunnuntai klo 12–14 syyskuun loppuun asti. Lue lisää alla!

Covid19 -pandemian takia kurssi toteutettiin lähinnä etäluentoina. Luennot pidettiin Zoomissa kerran viikossa ja niissä käsiteltiin muun muassa kulttuurisia, historiallisia ja käytännön asioita, kuten Suomen museokenttää, kulttuuriperintöä ja tulevan tuotantoprojektin aikana meitä mahdollisesti odottavia haasteita. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö, Minna Sarantola-Weiss, vieraili myös yhdellä luennolla ja antoi meille jännittävän katsauksen kaupunginmuseon toiminnasta. Fyysisen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen pääosin etänä oli raskasta ja välillä epäkäytännöllistä, mutta meillä oli mahdollisuus vierailla museoalueella ja saimme Evalta opastetun kierroksen päärakennuksen ja kartanon historiaan liittyen. 

Näyttelyn teemaksi valittiin lapsuus, kun huomasimme että museon luettelon kokoelmissa oli runsaasti hienoja vanhoja leluja. Lisäksi perehdyimme Sigbritt Backmanin julkaisuihin, Hertonäs Gård – Från säterier till museum (Herttoniemen kartanon – Säteritiloista museoksi) (2016) ja Tidsresa med Svenska Odlingens vänner i Helsinge (2013), joissa muun muassa kerrottiin lapsuudesta Herttoniemen kartanolla. Oli mukavaa, että pystyimme niiden avulla kertomaan kartanon historiaa, joka kosketti kaikkia, jotka olivat asuneet ja työskennelleet kartanolla. 

Jaoimme ryhmämme pienimpiin vastuuryhmiin. Eräät vastasivat rahoituksesta, toiset markkinoinnista, jotkut tekivät tutkimusta, toiset taas kirjoittivat tekstejä. Työtä riitti graafisesta suunnittelusta sisällöntuotantoon ja esineiden alkuperän tutkimuksiin. Välillä työ eteni hitaasti, välillä taas nopeasti. Työssä oli paljon käytännön asioita huomioitavana mutta jouduimme myös pohtimaan moraalisia puolia. Pohdimme muun muassa sitä, että miten esitellään houkuttelevalla tavalla totuudenmukaista ja monipohjaista historiaa, ilman että se vääristyy. Voiko menneisyyttä vääristää miten vain jos kyseessä on kaupallinen tai viihteellinen tarkoitus? Tästä syystä panostimmekin paljon näyttelyn esineiden taustatutkimukseen ja löysimme tietoa muun muassa Kansallisarkistosta, finna.fi -verkkosivustolta sekä muista erinäisistä käytössämme olleista luetteloista. 

Näyttely rakennettiin museon rappusiin ja toisen kerroksen porrastasanteelle ikkunan eteen. Tre Smeder -säätiö myönsi meille rahoituksen, joka mahdollisti näyttelyn toteutumisen ja saimme Svenska litteratursällskapet i Finland:lta ystävällisesti lainaksi vitriinin jonne asetimme 12 näyttelyesinettä. Lisäksi asetimme kaksi esinettä, muun muassa “legendaarinen” laiva Toivo, vitriinin takana olevalle ikkunalaudalle. Museon aiemmista esineistä 1. Kerroksen sakkilauta ja -nappulat kytkettiin osaksi näyttelyä. Rappusiin suunnittelimme julisteita, jotka esittelivät 1800-luvun lapsuutta. Lisätäksemme näyttelyn saavutettavuutta teimme siitä myös digitaalisen version, jossa voi vierailla bookcreator.com -alustalla (linkki tekstin lopussa). Digitaalisen näyttelyn yhteyteen loimme myös erillisen aarrejahdin museon pihalle ja puistoon, johon kaikenikäiset museovieraat voivat osallistua.

Sisällön suhteen kurssi oli kuten kaikki kulttuurihankkeet yleensä tuppaavat olemaan: uutta oppii (ja on opittava) paljon, välillä panikoidaan isosti pienten yksityiskohtien suhteen, välillä kirotaan ja luvataan ettei ikinä enään koskaan aiota tehdä mitään vastaavaa uudestaan, mutta sen kaiken ollessa ohitse muistelee kaikkea sitä lämmöllä ja on jo valmis ryhtymään samaan työhön uudestaan. 

Ryhmämme kiittää Derek Fewsteriä, Eva Ahl-Warista, Svenska Litteratursällskapet i Finland:ia, Tre Smeder -säätiötä, Malmgårdia, Svenska YLE:ä ja Minna Sarantola-Weissia tästä hauskasta kokemuksesta ja kiinnostavasta kurssista! Toivottavasti näyttelyämme ihailee monet silmäparit tulevien kuukausien aikana ja toivottavasti voimme taas pian kokea jotain vastaavaa! 

Työryhmä koostui Helsingin yliopiston opiskelijoista: Eira Aalto, Wilhelm Breitenstein, Emil Eklund, Karl Heikkilä, Ida Karlgren, Tanja Rintala, Emelie Schauman, Sten Selin ja Kajsa Väyrynen.

Virtuaaliseen näyttelyyn pääsee seuraamalla linkkiä – näyttelyyn.


Näyttelyesineet asetellaan vitriiniin. Kuva: Eira Aalto. 


Näyttelytekstit asetellaan paikalle. Kuva: Eira Aalto.


Esineitä vitriinissä. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Aarrejahdissa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


Eva Ahl-Wariksen kanssa Knusbackassa. Kuva: Wilhelm Breitenstein.


 
Wilhelm Breitenstein