Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

19.06.2021 kl. 16:39
Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla!

Herttoniemen kartanon museossa työskentelee osa-aikainen isännöitsijä, joka hoitaa kaikkea museon rakennuksiin ja kulttuuriympäristöön liittyen. Lisäksi museossa työskentelee intendentti (allekirjoittanut), noin 8h / viikko, itse kokoelmien, arkistomateriaalin, markkinoinnin, viestinnän, projektisuunnittelun ja museopedagogiikan parissa. Tämän ohessa meillä on kymmenen freelance-opasta, jotka hoitavat opastuksia ja avoinnapitoa museollamme, joka on auki joka sunnuntai toukokuusta syyskuuhun. Museota ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f., ja lähinnä yhdistyksen hallitus. Olemme pieni museo pienin resurssein ja tarvitsemme alati etisä eri mahdollisuuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Keväällä 2021 saimme ainutlaatuisen tilaisuuden tarjota museo laboratoriona Helsingin yliopiston “Museoprojektikurssille” ja täten kymmenkunta opiskelijaa rakensivat meille onnistuneen näyttelyn, Kesä ja pelit joka esitellään museossa tällä hetkellä, meille osana opintojaan. Lue lisää opiskelijoiden kokemuksista historia-aineiden blogissa sekä museon blogissa. Projektia esiteltiin myös mediassa.

Knusbackan museomaatila on osa Herttoniemen kartanon museota. Museotilan alue tarjoaa paljon ulkoilmatyötä keväisin ja kesäisin, esim. ryytimaiden hoitoa. Kuva: SOV. 

Huomasimme myös, että Svenska kulturfonden jakaa avustuksia “paikallishistorialliselle harjoittelulle” ja tämä on upea mahdollisuus opiskelijoille saada harjoittelupaikkoja museoissa sekä pienille museoille saada lisää työvoimaa. Kesällä 2021 voimme näin ollen saada museolle apurahan turvin kaksi opiskelijaa, Ida Karlgren ja Karl Heikkilä, jotka ovat aloittaneet ison työurakan museon kokoelmien digitoimiseen liittyen. Samalla opiskelijat kartuttavat itselleen tärkeää kokemusta tulevalle uralleen. 

Lisäksi koronapandemia on vaikeuttanut tet-paikkojen saamista nuoremmille koululaisille. Museo pystyi tarjoamaan ulkoilma-työskentelyä Knusbackalla ja museon ryytimaassa. Tästä syystä kolme Helsingin Rudolf Steinerkoulun 9-luokkalaista pystyivät tutustumaan museoon, museoalueeseen sekä aikamatkapedagogiikkaan toukokuun viimeisellä viikolla Herttoniemen kartanon museolla. 

Näin ollen museo on tänä vuonna voinut vaatimattomasti osallistua paikallisyhteisöönsä näkyvällä ja aktiivisella tavalla pienistä resursseistaan huolimatta. Kiitämme avustuksista, etenkin Tre Smeder -rahastoa ja ja Svenska Kulturfonden:ia näistä mahdollisuuksista vuonna 2021.

Eva Ahl-Waris