Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 7 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Om konservering

11.07.2021 kl. 08:13
Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! 

Under de senaste veckorna har vi praktikanter konfronterats med flera frågor och problem vi behövt ta ställning till – hur och med vad ska vi digitalisera, i vilken ordning, hur vi borde dela upp arbetet, vilka försiktighetsåtgärder vi bör iaktta, etc etc... Efter ett seminarium som hölls av Helsingfors stadsmuseum under vår andra arbetsvecka väcktes de frågorna på nytt, och gav oss både inspiration, motivation och förnyad förskräckelse – kommer ljuset från scannern skada våra foton, borde jag sluta ha med mig vattenflaskan i arbetsrummet? Att bära med sig kaffekoppen genom museet, som man nog gjort ett par gånger, tedde sig iallafall bestämt som en dålig idé.

Flygbilder från Hertonäs gård 1950. Fastän Hertonäs varit bebott redan i många hundra år, är skillnaden mellan då och nu slående - inte ens hundra år senare är gården omgiven av asfalt och höghus. Hertonäs hade vid tidpunkten för denna bild redan blivit del av Helsingfors stad, och planeringen för förortsbyggandet på 50-talet var redan igång. Foto: SOV (ur Hertonäs gårds museums bildarkiv, samling 113).

Under sommaren kommer vi dessutom förflytta oss från att digitalisera fotografier till att själva fotografera och gå igenom Hertonäs gårds fysiska samlingar. Förhoppningen är att vi ännu i sommar, så fort vi besegrat bildarkivet, kan börja ladda upp bilder, beskrivningar och forskning kring museets föremål samt göra hela samlingskatalogen tillgänglig online. Idealt kommer då intresserade att kunna bläddra bland samlingarna utan att aldrig ens behöva sätta sin fot i museet (fast de får de ju gärna också göra!) och föremålen kan vila ostörda och skyddade i ett svalt och mörkt rum, så de hålls i gott skick i en lång tid framöver.

 

Målet med konservering och samlingsförvaltning är ju det – att bevara vårt kulturarv så länge som möjligt. Att digitalisera samlingarna fyller dock inte bara den funktionen, utan tillgängliggör också museets föremål för en allt större grupp människor samt sänker ribban för att hitta och ta del av det kulturarv som finns på Hertonäs gård. Om man söker efter bilder på, säg, Helsinge under tidigt 1900-tal – då är det ju enklare att plocka dem från Desky (där allt vårt material är fritt att använda!) än att boka in sig fysiskt hos intendenten och skanna eller fota de fotografier man vill ha. 


Några samlingar är redan om-mappade och digitaliserade. Nu återstår bara typ 100 till… (bild av Hertonäs gårds museums bildarkiv, låda 1). Foto: IK 2021.

I egenskap av studerande måste jag säga att bildarkiv och digitaliserade samlingar varit en guldgruva, både för studier, essäer och avhandlingar, men också för alla möjliga kreativa och mer populärhistoriska projekt – tack till t. ex. Svenska Litteartursällskapet, Riksarkivet, och Nationalgalleriet för det! Materialet vi producerade under Museiprojektkursen våren 2021 skulle definitivt inte varit lika snitsigt utan de bilder som var tillgängliga tack vare dessa organisationer. (Se inlägg från 1.6.2021 samt Wilhelm Breitensteins text från den 30.5.2021 på museets blogg för mer om det projektet!).

I skrivande stund vet vi ännu inte vilka utmaningar vi kommer stöta på under arbetets gång, men jag kan iallafall säga att jag ser fram emot att lära mig mer om konservering och förvaltning i sommar – då jag skriver nästa blogginlägg har jag förhoppningsvis hunnit stoppa många klänningsärmar med silkespapper, vikt hundra nya samlingslådor, och hittat en massa intressanta saker i museets okatalogiserade gömmor.

Ida Karlgrens lokalhistoriska praktik på Hertonäs gårds museum har finansierats av Svenska kulturfonden.

Ida Karlgren