Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

En guides vardag på Hertonäs gård

07.08.2021 kl. 16:53
I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!

Eftersom Hertonäs gård är ett litet museum sköter vi även många andra uppgifter än själva guidandet. Vi öppnar och stänger museet, håller reda på kassan, säljer museets produkter samt betjänar kunder. Vi övervakar och deltar även i dramaföreningen DOT:s [länk till DOT] och Tarinalyhtys historiska föreställningar, vilket alltid är roligt! Lyckligtvis brukar vi guider inte ha så hemskt många repliker så det gör inte så mycket om vi inte är bra på att skådespela. Skådespelarna är däremot alltid ett nöje att se på då de ger liv åt historiska personer såsom Helene Bergbom, Carl Olof Cronstedt eller Knusbackas husmor. 

Bland mina mer minnesvärda guidningar minns jag en gång då gruppen och jag nått den engelska parken. Då jag berättade att det var här som scenen i Katarina och greven av Munksnäs [länk], där Leif Wager sjunger sången Romanssi [länk], spelats in brast en ung man spontant ut i sång och sjöng den för oss. Det var ett fint ögonblick! 

 

En annan guidning jag minns var en som jag drog på samtliga tre språk jag kan guida på; svenska, finska och engelska. Det var en stor familj som samlats för att fira en bemärkelsedag och bland dem fanns vissa personer som bara kunde finska och andra som bara kunde engelska, och så fanns det även några äldre släktingar från Sverige som bara pratade svenska. Det var komplicerat att berätta om herrgårdens historia på tre språk men det gick riktigt bra till slut, och det var en berikande erfarenhet. Att guida är ett väldigt socialt jobb där man lär sig att improvisera samt att snabbt anpassa sig efter diverse olika situationer som uppstår. Som guide måste man också lära sig acceptera att man, hur mycket man än läser på, ändå omöjligt kan veta precis allt. Man måste inse att hur väl man än förberett sig kommer besökarna nu och då att ställa frågor man inte vet svaret på. Då gäller det bara att svara att man tyvärr inte vet, men att man tar reda på det själv eller frågar kollegorna om de råkar veta i stället.  

När skådespelarna tar över förvandlas herrgården till en historisk skådeplats. Jag minns särskilt DOT:s föreställning 1917 som ordnades för att minnas att det gått hundra år sedan oroligheterna inför inbördeskriget inleddes och gårdens sista ägare Johan Bergbom mördades. En orolig Helene Bergbom gick ängsligt omkring inne i salongen, i fruktan över att hennes man skulle gå ett likadant öde till mötes som andra godsägare i trakten. Ute sprang röda aktivister omkring och delade ut pamfletter om arbetarnas rättigheter. Skickliga manusförfattare och skådespelare gjorde att det verkligen kändes som om man transporterats hundra år bakåt i tiden. 

Coronapandemin har förstås påverkat vårt arbete under det senaste året - att guida är det tyvärr svårt att göra på distans. Lyckligtvis har vi ändå kunnat hålla öppet ungefär som vanligt även om säsongsstarten sköts upp med en månad år 2020. Grupperna vi guidar är mindre, högst 10 personer, då det tidigare maximiantalet varit 25. I en mindre grupp är det dock lättare för guiden att interagera mer med alla kunder, vilket jag uppskattar. Till en början kändes det också konstigt att guida med mask på, men nu har vi vanan inne. Vi kan skatta oss lyckliga som ändå fått hålla öppet trots pandemin, och dela med oss av herrgårdens spännande förflutna för våra besökare.


Fil.mag. Daniela Fougstedt guidar på Hertonäs gård, i 2:a våningen. Foto: EAW 2021.
 
Daniela Fogustedt