Gratis inträde med Museikortet!
Följ oss på Youtube!

Vår adress: Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors.
Tfn: 040-1526185
E-post: hertonasgard (at) gmail.com

Eller ta kontakt via formuläret nedan! Tack på förhand!

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Blogginlägg

Fotograferandet på Hertonäs gård

Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:19

Valokuvaus Herttoniemen kartanolla

Valokuvauksen historia on täynnä keksijöitä ja innovaatioita, jotka yhteensä loivat nykyiset valokuvamme. 1800-luvun alkupuolella ensimmäiset keksinnöt tehtiin, jotka mahdollistivat valokuvaamisen. Eri kemialliset yhdisteet, materiaalit ja komponentit syntyivät valokuvien kehittämistä varten, ja valokuvauksesta tuli pian hyvin suosittua. Myös Herttoniemen kartanon herrasväki ja heidän sukulaisensa antoivat valokuvauttaa itsensä. M.m. monta tyylikästä käyntikorttivalokuvaa on säilynyt Herttoniemen kartanon museon kokoelmissa. Lue lisää alla! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 18:09

Photography in Hertonäs Manor

Photographic history is filled with many inventors and inventions, which all together have contributed to photography as we know it today. Most breakthroughs were made during the first half of the 1800s, when different chemical components, materials and mixtures were developed. Photography quickly gained popularity among all socioeconomic classes. Read more below! Läs mera »
Ida Karlgren
08.09.2021 kl. 17:58

En nobelprisvinnare var här!

Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:59

Nobelin palkinnon saaja kävi täällä!

Työharjoitteluni Herttoniemen kartanon museossa kesällä 2021 on ollut opettavainen kokemus. Tähän mennessä olen luetteloinut työssäni yli 2000 valokuvaa nettiin Deskyn sivustoille ja ne ovat kertoneet minulle paljon Herttoniemen kartanon historiasta. Eräs hyvin kiinnostava valokuva, johon törmäsin aiemmin työharjoittelussani, oli kuva iäkkäästä miehestä Herttoniemen päärakennuksen edessä vuonna 1934. Mies kuvassa ei ole kukaan muu kuin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja Verner von Heidenstam (1859–1940)! Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:55

A Nobel Prize Winner was Here!

My internship at Herttoniemi Manor summer 2021 has been an informative experience to me. Thus far in my job I have catalogued over 2000 photographs to the website Desky and they have showed me much about the history of Herttoniemi Manor. One particularly interesting photograph I bumped into earlier in my internship was a photo of an old man standing in front of the main building of Herttoniemi in 1934. The man on the photo is none other than the Nobel prize winner in literature Verner von Heidenstam (1859–1940)! Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
29.08.2021 kl. 10:42

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - föreningen som upprätthåller Hertonäs gårds museum

Hertonäs gårds museum ägs och upprätthålls av en förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), som grundades den 21 januari 1906. Vid den här tiden genomgick Finland stora samhälleliga förändringar och många personer verkade aktivt för att främja en modernisering av landet, så även människorna som grundade SOV. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:02

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - Herttoniemen kartanon museota ylläpitävä yhdistys

Herttoniemen kartanon museon omistaa ja ylläpitää eräs yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV), joka perustettiin 21. tammikuuta 1906. Tähän aikaan Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia mullistuksia ja monet ihmiset toimivat aktiivisesti maan modernisoimisen puolesta, samaten henkilöt, jotka perustivat SOV:in. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 10:00

Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. - the Society that Runs Hertonäs Manor Museum

Hertonäs Manor Museum is owned and run by a society, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOV) that was formed on 21st January 1906. During this period many large social changes underwent in Finland and people took active part in modernaizing the country. This was the fact with those who also formed SOV. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
22.08.2021 kl. 09:59

En guides vardag på Hertonäs gård

I fem års tid har jag arbetat med museipedagogik på Hertonäs gårds museum, främst som guide. Under dessa år har jag hunnit uppleva mycket; att jobba här är åtminstone inte tråkigt! Läs mer om mina erfarenheter nedan!Läs mera »
Daniela Fogustedt
07.08.2021 kl. 16:53

Fotograferandet på Hertonäs gård

08.09.2021 kl. 18:19
Fotografins historia är fylld av multipla uppfinnare och upptäckter, som tillsammans skapat den typ av fotografi vi har idag. Under första hälften av 1800-talet gjordes de flesta genombrott som möjliggjorde fotografering. Olika kemiska preparat, material
och komponenter utvecklades för framkallning, och fotograferandet blev snabbt mycket populärt. Också herrskapet på Hertonäs gård och deras släktingar lät fotografera sig. Det finns bl. a. flera stiliga visitkortsfotografier i Hertonäs gårds museums samlingar. Läs mer nedan!

Det första fotografiet som togs i Finland föreställer Nobelhuset i Åbo, och är taget av läkaren  Henrik Cajander den 3 november 1842. Cajanders fotografi var en s. k. dagerrotyp, en tidig  fototyp som görs på en tunn silverplåt. Tack vare att patenten var fri var  dagerrotyper mycket populära på första halvan av 1800-talet, är små och fragila, och förvaras alltid i någon  sorts fodral, t. ex. av glas.  

Många andra typer och varianter av fotografier uppfanns och användes också – ambrotyper,  ferrotyper, aristotyper, kollotyper... men alla dessa krävde att man personligen framkallade  fotografierna i egna mörkrum, och hade koll på alla de olika kemiska ämnen som behövdes  för processen. Denna period i fotografins historia kallas därför ibland ”apotekartiden”,  eftersom fotograferingen krävde så många preparat och speciella verktyg. Innan 1870-talet,  då de s. k. ”torrplåtarna” uppfanns, behövde man dessutom framkalla 1850-talets ”våtplåtar”  genast efter fotograferingen. Alla dessa faktum ledde till att fotografering i allmänhet skedde  i speciella ateljéer, och inte i privathushåll.  

Trots uppfinningar som underlättade användningen och spridningen av fotografiteknik var  fotografering relativt exotiskt i Finland fram till slutet av 1800-talet. Några få fotografer, som ofta  skaffat sig utbildning utomlands, bedrev dock verksamhet, antingen i egna studios i städerna  eller som kringresande fotografer på landsbygden. De som tjänade sitt leverne på att  fotografera gårdar och torp var efterföljare till de målare som idag kallas ”gåramålare”, och  föregångare till de flygfotografer som började lansera sin verksamhet efter andra världskriget  och har fortsatt med det än idag.  

Färre än 200 fotoateljéer verkade i Finland mellan åren 1842 och 1920, och dessa var ofta i  kontakt med varandra. Samarbete mellan ateljéer och anställnings- eller lärlingsförhållanden  var vanliga, eftersom utbudet på fotografier inte översteg efterfrågan och marknaden räckte  till för alla – men också eftersom lokaler som passade för fotografiverksamhet länge var en  bristvara. Fotografiernas popularitet ökade hela tiden på 1800-talet i takt med att antalet  stadsbor med pengar till fotograferandet ökade, och fotografiernas kostnad minskade.  Fotografierna blev fort ett medelklassalternativ till det dyra porträttmåleriet. 


Märta Bergbom (1887–1964) blev regelbundet fotograferad. I flera år tog föräldrarna henne  till Charles Riis ateljé, men i något skede bytte de till Atelier Apollo, möjligen efter att Riis  studio köpts upp av Apollo och verksamheten flyttade till Apolloateljén 1898. Foto: Atelier Apollo 1908. SOV.

I Hertonäs gårds bildarkiv återfinns flera stora namn bland ateljeerna i Helsingfors. Bilderna  av Märta Bergbom, och dessutom många andra bilder, är tagna i dansken Charles Riis studio.  Andra ateljéer som familjen Bergbom anlitade är bland annat Atelier Apollo, som drevs av  kulturpersonligheten K. E. Ståhlberg, och norrmannen Daniel Nyblins studio.  

Bland de bevarade fotografier som finns i Hertonäs gårds samlingar återfinns bland annat de för tiden typiska kabinett- och visitkortsbilderna. Dessa typer av fotografier var ofta mindre i storlek, och användes inte endast för att pryda väggar och ramar hemma – visitkortsfotografierna t.ex. gavs likt dagens visitkort åt andra. I Hertonäs samlingar finns idag ett helt album bestående av dessa mindre kort.


Ragnar Bergbom fotograferad i oktober 1891. Fotografiet ingår i ett album med liknande så kallade visitkortsfotografier. SOV.

Dessa visitkort, eller “cartes de visite” som de hette internationellt, var som mest populära under mitten av 1800-talet och konkurrerades så småningom ut av de senare kabinettfotografierna. Exempel på dessa är de porträtt som finns ovan; de något större än visitkort och har ofta en tryckt, vacker logotyp samt fotografens eller ateljéns namn. 

Efter att det amerikanska Kodak-företaget började massproducera kameror blev fotografering ett intresse för de breda massorna, och möjliggjorde t.ex. att vi idag har en stor mängd fotografier i våra samlingar från 1900-talet. För den som är intresserad att jämföra hur fotograferandet har utvecklats under 1800-, 1900-, och 2000-tal finns foton från alla dessa tidsperioder i Hertonäs gårds museums samlingar!


Hertonäs gårds huvudbyggnad, trol. Fotograferad på 1920-talet. SOV.

Läs mer i:
K.E. Ståhlberg (Sabira Ståhlberg 2013).
Amatörfotografklubben i Helsingfors hemsida.
Källan 2013:2, utgivet av och finns att läsa på Svenska Litteratursällskapets hemsida.
Atelier Nyblins hemsida.
“Fotografiska material”, Moderna museet.
“Daniel Nyblin” i Finlands nationalbiografi
“Karl Emil Ståhlberg” i Finlands nationalbiografi
Finlands fotografiska museum.
“How to spot a carte de visite”, The National Science and Media Museum.
“How to spot a cabinet card”, The National Science and Media Museum.


 
Ida Karlgren