Hertonäs gårds museums virtuella utställningar
presenteras här. Välkommen att bekanta dig med materialet!

Herttoniemen kartanon museon virtuaaliset näyttelyt
esitellään tällä sivulla. Tervetuloa tutustumaan materiaaliimme!

Virtual Exhibitions at Hertonäs Manor Museum
is presented on this page. Welcome to check them out!

Virtuella utställningar - Virtuaaliset näyttelyt - Virtual Exhibitions

Rör dig i området - Liiku alueella - Move around in the area of the museum

E-guide till museiområdet / Museoalueen e-opas / E-guide to the area of the museum

eMuseostig med djurtema / eMuseo-polku eläinteemalla / eMuseo-path about animals

Parkvandring / Puistokävely / Walking in the park:


Sommar och spel - Kesä ja pelit

Hertonäs gårds museums miniutställning sommaren 2021 är producerad i samarbete med studenter från Helsingfors universitet. 
Herttoniemen kartanon museon pienoisnäyttely kesällä 2021 on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston opiskelijoiden kanssa.