Hertonäs gårds museums BLOGG

Herttoniemen kartanon museon BLOGI

Herttoniemi Manor Museum's BLOG

av / tekijä / by
Eva Ahl-Waris
(intendent, intendentti, Curator)

Foto/kuva/photo: AS 2019.

Blogg - Blogi - Blog

Johan Sederholm och Hertonäs gård på 1700-talet

En av Helsingfors mest kända handelsmän genom tiderna är troligen Johan Sederholm (1722–1805). Han köpte Hertonäs gård av officeren Bengt von Spången år 1777. Redan tidigare hade han ägt en andel i den fajansfabrik som von Spången grundat här år 1762. Sederholm var borgare, men fick dispens för att inneha frälsegods. Han ägde även andra gårdar i Helsingforstrakten. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
10.07.2020 kl. 14:36

Johan Sederholm ja Herttoniemen kartano 1700-luvulla

Eräs Helsingin kaikkien aikojen tunnetuimmista kauppiasta on todennäköisesti Johan Sederholm (1722–1805). Hän osti Herttoniemen kartanon upseeri Bengt von Spångenilta vuonna 1777. Jo aiemmin Sederholm oli ollut osakkaana von Spångenin perustamassa Herttoniemen fajanssitehtaassa vuonna 1762. Sederholm kuului porvaristoon, mutta hänelle annettiin erikoislupa omistaa aatelistiloja. Hän omisti myös muita kartanoita Helsingin seudulla. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
10.07.2020 kl. 14:33

Johan Sederholm and Hertonäs Manor in the 18th C.

One of the most famous burghers in the history of the city of Helsinki is most probably Johan Sederholm (1722–1805). He bought Hertonäs Manor from the officer Bengt von Spången in 1777. Earlier Sederholm had been a shareholder in von Spången’s fajance factory in Herttoniemi in 1762. Sederholm was a burgher, but he was given dispence to own noble estates. He also owned other manors in the region around Helsinki. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
10.07.2020 kl. 14:27

Ett museum att trivas i – Hertonäs gårds museum som arbetsplats

Ett museum är inte enbart en byggnad med gamla saker i – ett museum definieras även av sin personal, som deltar med museipedagogik och möter publiken. I detta blogginlägg presenterar vi oss i korthet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
17.06.2020 kl. 09:39

Viihtyisän museon leivissä – Herttoniemen kartanon museo työpaikkana

Museo ei ole pelkästään rakennus pullollaan vanhaa tavaraa – museo on myös henkilökuntansa, joka tuottaa museopedagogiikkaa sekä kohtaa yleisön. Tässä blogikirjoituksessa kerromme lyhyesti itsestämme. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
17.06.2020 kl. 09:50

A Museum to Thrive in – Hertonäs Manor Museum as an Employer

A museum is not merely a building filled with old stuff – a museum is also defined by its workers that engage themselves in museal pedagogy and meet the public. In this bloggpost we will present ourselves. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
17.06.2020 kl. 09:54

Covid-19 och säkerheten i vårt museum

Bästa museibesökare, Hertonäs gårds museum är igen öppet sedan söndag 7.6 och är öppet på söndagar till och med 1.11.2020. Covid-19 begränsar dock praxis i vårt museum och vi arbetar aktivt för att möjliggöra ett säkert besök hos oss. Det är bra att veta om vissa förändringar och begränsningar som detta innebär. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.06.2020 kl. 21:48

Covid-19 ja turvallisuus museossamme

Hyvä museovieras, Herttoniemen kartanon museo on avannut sunnuntaina 7.6. ja pidetään auki sunnuntaisin 1.11.2020 asti. Covid-19 rajoittaa kuitenkin museomme käytäntöjä ja työskentelemme aktiivisesti turvallisen museokäynnin puolesta. Joitakin muutoksia ja rajoituksia on hyvä tietää. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.06.2020 kl. 21:37

Covid-19 and Security at our Museum

Dear friends, Hertonäs Manor Museum is open again since Sunday 7th June and will be open on Sundays until 1.11.2020. Covid-19 is still making som restraints in praxis at the museum and we will actively work for you to be able to visit us safely. This will mean that some changes and solutions will be made. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.06.2020 kl. 21:30

Knusbacka museigård – en mindre känd del av Hertonäs gårds museum

Vad är det för gamla hus som döljer sig bakom staketet på området norr om Hertonäs gårds ekonomibyggnader? Det är Knusbacka bondgård, som ursprungligen låg i Box i Sibbo, men flyttades till Hertonäs gård på 1920-talet. På 1920-talet började etnologen Arne Appelgren samla in allmogeföremål att förevisa på museet. En del av föremålen på Knusbacka idag härstammar från Östnyland. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.05.2020 kl. 12:44