Hertonäs gårds museums BLOGG

Herttoniemen kartanon museon BLOGI

Herttoniemi Manor Museum's BLOG

av / tekijä / by
Eva Ahl-Waris
(intendent, intendentti, Curator)

Foto/kuva/photo: AS 2019.

Blogg - Blogi - Blog

Knusbacka museigård – en mindre känd del av Hertonäs gårds museum

Vad är det för gamla hus som döljer sig bakom staketet på området norr om Hertonäs gårds ekonomibyggnader? Det är Knusbacka bondgård, som ursprungligen låg i Box i Sibbo, men flyttades till Hertonäs gård på 1920-talet. På 1920-talet började etnologen Arne Appelgren samla in allmogeföremål att förevisa på museet. En del av föremålen på Knusbacka idag härstammar från Östnyland. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.05.2020 kl. 12:44

Knusbackan museomaatila – vähemmän tunnettu osa Herttoniemen kartanon museota

Mitä vanhoja puurakennuksia piileksii Herttoniemen kartanon talousrakennusten pohjoispuolella aidan takana? Kyseessä on Knusbackan museomaatila, joka alun perin sijaitsi Sipoon Boxissa mutta siirrettiin Herttoniemen kartanolle 1920-luvulta alkaen. Samoihin aikoihin kansatieteilijä Arne Appelgren alkoi kerätä talonpoikaisesineistöä, joita voitiin esitellä museossa. Nykyään osa Knusbackan esineistöstä on peräisin Itä-Uudeltamaalta. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.05.2020 kl. 12:38

Knusbacka Farmstead – a Lesser Known Part of Hertonäs Manor Museum

What are the old buildnings that hide befind a fence north of Hertonäs Manor’s buildnings? Meet Knusbacka farmstead that originates from Box in Sipoo, and was transferred here in the 1920s. In the same decade entologist Arne Appelgren started collecting peasant obejcts to be displayed at the museum. Some of them remain in Knusbacka to this date, but are originally from Eastern Uusimaa. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.05.2020 kl. 12:33

Hertonäs gårds karaktärsbyggnad – från fajansfabrik till landmärke

Idag är det internationella museidagen! För att fira detta berättar vi litet närmare om Hertonäs gårds karaktärsbyggnad i nyklassicistisk stil, som är ett betydande landmärke i Hertonäs idag. Men det är inte allmänt känt att den nuvarande byggnaden till en början fungerade som en fajansfabrik på 1700-talet. Läs mer nedan! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.05.2020 kl. 07:36

Herttoniemen kartanon päärakennus: Fajanssitehtaasta maamerkiksi

Tänään on kansainvälinen museopäivä! Juhliaksemme kerromme hieman tarkemmin Herttoniemen kartanon päärakennuksen historiasta. Nykyään Herttoniemen kartanon uusklassinen päärakennus on eräs Herttoniemen alueen näkyvimmistä maamerkeistä. Tosin ei yleensä tiedetä, että nykyinen rakennus alun perin toimi fajanssitehtaana 1700-luvulla. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.05.2020 kl. 07:32

Hertonäs Manor – from Factory to Landmark

Today is the international day of the museums. To celebrate we will present the history of the main buildning of Hertonäs Manor built in neoclassical style. Nowadays it forms a popular landmark in Herttoniemi. But it is not well known that this building in question at first worked as a fajance factory in the 18th C. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
18.05.2020 kl. 07:18

Hertonäs gårds museum blir mer digitalt år 2020

Vi lever i exceptionella tider och det ställer krav på oss att göra förändringar och förnyelser. Även Hertonäs gårds museum kommer att satsa mer på digitalt material i år. Ett steg i denna riktning var redan att grunda denna blogg. Vi kommer också att öka vår synlighet på webben i år på andra vis. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
20.04.2020 kl. 17:25

Herttoniemen kartanon museo digitalisoituu yhä enemmän vuonna 2020

Elämme poikkeuksellisia aikoja ja tämä asettaa suurempia vaatimuksia tehdä muutoksia ja uusiutua. Herttoniemen kartanon museokin panostaa yhä enemmän digitaalisiin ratkaisuihin tänä vuonna. Askel oikeaan suuntaan oli jo alkuvuodesta perustaa tämä blogi. Lisäksi tulemme lisäämään näkyvyyttämme verkossa monin eri tavoin tänä vuonna. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
20.04.2020 kl. 17:20

More Digital Visibility for Hertonäs Manor Museum in 2020

Exceptional times requires exceptional measures to renew and change how we work. Also Hertonäs Manor Museum will be more visible in the internet on various platforms this year. A step in the right direction was to start this blog in January 2020. We will increase our digital visibility even more this year. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
20.04.2020 kl. 17:07

In Memory of Carl Olof Cronstedt

Hertonäs Manor was owned by admiral Carl Olof Cronstedt (1756–1820) during the 1790s and again from 1813 onwards. Today we mark the 200th anniversary of his passing in Hertonäs 7th April 1820. In our book historian Sigbritt Backman writes about his last moments and about his mausoleum that was built next to the church St. Laurentius in present day Vantaa. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
07.04.2020 kl. 11:08