Hertonäs gårds museums BLOGG

Herttoniemen kartanon museon BLOGI

Herttoniemi Manor Museum's BLOG

av / tekijä / by
Eva Ahl-Waris
(intendent, intendentti, Curator)

Foto/kuva/photo: AS 2019.

Blogg - Blogi - Blog

Hertonäs på spelfilm

Hertonäs gårds museiområde har fått agera som scen till ett antal spelfilmer under 1900-talet. Gården lämpade sig väl som scen eftersom den låg nära huvudstaden och studiorna samt ändå kunde representera både koja och slott. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
27.03.2020 kl. 13:10

Herttoniemi elokuvissa

Herttoniemen kartanon museoalue on saanut olla monen elokuvan näyttämönä 1900-luvulla. Kartano oli kätevän lähellä pääkaupunkia ja studioita sekä pystyi edustamaan sekä maalaismaisemaa että kartanolaitosta. Lue lisää alla! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
27.03.2020 kl. 13:03

Herttoniemi Manor in the Movies

Herttoniemi Manor’s area has been the scene of many movies and films during the 20th C. The manor was a good scene since it was situated near the capitol and all the studios, and it could form the scene of various social settings: both manor and farmstead. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
27.03.2020 kl. 12:54

Hedvig Charlotta Cronstedt – One of our Ladies at Herttoniemi Manor

During last year we have developed a special tour at the museum, which concerns historical women. The tour has been developed in a group consisting of three guides, the head guide and the curator. To celebrate the International Women’s Day we will focus on one of the ladies in the history of Herttoniemi Manor Museum – this time Hedvig Charlotta Cronstedt, or ”Hedda”, who lived during the time when Finland became part of the Russian Realm after having been a part of Sweden. Read more below! Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2020 kl. 07:39

Hedvig Charlotta Cronstedt – ruotsalaisesta alamaisesta venäläiseksi hovineidoksi

Olemme viime vuoden aikana kehittäneet erityisopastuksen museolla, joka käsittelee naishistoriaa. Opastus on kehitetty pienryhmässä, joka on koostunut kolmesta oppaasta, pääoppaasta sekä intendentistä. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi nostamme näin ollen esille erään naisten Herttonimen kartanon museon historiasta. Tällä kertaa vuorossa on eräs kartanon pitkäaikaisista omistajista: Hedvig Charlotta Cronstedt, tai ”Hedda”. Hän syntyi vuonna 1795 ja varttui Tuholmassa ja todennäköisesti myös Viaporissa (Suomenlinnassa), jossa hänen isänsä Carl Olof Cronstedt toimi komentajana 1800-luvun alussa. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2020 kl. 07:33

Hedvig Charlotta Cronstedt – från svensk undersåte till rysk hovfröken

Vi har under fjolårets lopp utvecklat en specialguidning på museet, som behandlar kvinnohistoria. Guidningen har utvecklats i en arbetsgrupp bestående av tre guider, chefsguiden och intendenten. Internationella kvinnodagen till ära lyfter vi följaktligen fram en dam ur Hertonäs gårds museums historia. I turen står en av gårdens långvariga ägarinnor, Hedvig Charlotta Cronstedt, eller ”Hedda”, som levde under den tid då Finland övergick från att vara en rikshalva i det svenska riket till att bli ett storfurstendöme under ryskt styre. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
08.03.2020 kl. 07:22

Prehistory in Herttoniemi

In the vicinity of Herttoniemi Manor lies a few cairns from the Bornze Age. A magnificent view over the sea opens from them. Read more below.Läs mera »
Eva Ahl-Waris
21.02.2020 kl. 15:20

Esihistoriaa Herttoniemessä

Herttoniemen kartanon lähellä löytyy pronssikautisia hautaröykkiöitä. Yhteen niistä on helppo päästä, koska se sijaitsee Kipparlahden bussipysäkin välittömässä läheisyydessä. Kallion päältä avautuu komea näkyme merelle. Lue lisää alla.Läs mera »
Eva Ahl-Waris
21.02.2020 kl. 15:04

Förhistoria i Hertonäs

I närheten av Hertonäs gård finns gravrösen från bronsåldern. Ett av dem är lätt att besöka i närheten av Skepparvikens busshållplats. Från krönet öppnas en ståtlig vy mot havet. Läs mer nedan.Läs mera »
Eva Ahl-Waris
21.02.2020 kl. 14:48

Museums more Popular than Ever!

In the paper Hufvudstadsbladet today is an article that claims that the number of visitors in the biggest Finnish museums is rising. The Museum Card has become as common as a library card. In Herttoniemi Manor Museum we also doubled our amount of paying visitors last year from about 300 to 600. And many more participated in our free events such as Helsinki Day and Christmas Path. Read more below.Läs mera »
Eva Ahl-Waris
09.02.2020 kl. 14:18