Hertonäs gårds museums BLOGG

Herttoniemen kartanon museon BLOGI

Herttoniemi Manor Museum's BLOG

av / tekijä / by
Eva Ahl-Waris
(intendent, intendentti, Curator)

Foto/kuva/photo: AS 2019.

Kiitos ylimääräisestä avusta pienelle museolle - tet- ja paikallishistoriallisia harjoittelijoita vuonna 2021

19.06.2021 kl. 16:39
Herttoniemen kartanon museo on pieni ja sitä pyörittää lähinnä osa-aikainen intendentti, osa-aikainen isännöitsijä sekä muutama freelance museo-opas. Verkostojen ja apurahojen takia olemme tänä vuonna saaneet lisäapua muun muassa hoitamaan kokoelmia sekä avustamaan kokoelmien digitoinnissa. Lue lisää alla!

Herttoniemen kartanon museossa työskentelee osa-aikainen isännöitsijä, joka hoitaa kaikkea museon rakennuksiin ja kulttuuriympäristöön liittyen. Lisäksi museossa työskentelee intendentti (allekirjoittanut), noin 8h / viikko, itse kokoelmien, arkistomateriaalin, markkinoinnin, viestinnän, projektisuunnittelun ja museopedagogiikan parissa. Tämän ohessa meillä on kymmenen freelance-opasta, jotka hoitavat opastuksia ja avoinnapitoa museollamme, joka on auki joka sunnuntai toukokuusta syyskuuhun. Museota ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f., ja lähinnä yhdistyksen hallitus. Olemme pieni museo pienin resurssein ja tarvitsemme alati etisä eri mahdollisuuksia yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Keväällä 2021 saimme ainutlaatuisen tilaisuuden tarjota museo laboratoriona Helsingin yliopiston “Museoprojektikurssille” ja täten kymmenkunta opiskelijaa rakensivat meille onnistuneen näyttelyn, Kesä ja pelit joka esitellään museossa tällä hetkellä, meille osana opintojaan. Lue lisää opiskelijoiden kokemuksista historia-aineiden blogissa sekä museon blogissa. Projektia esiteltiin myös mediassa.

Knusbackan museomaatila on osa Herttoniemen kartanon museota. Museotilan alue tarjoaa paljon ulkoilmatyötä keväisin ja kesäisin, esim. ryytimaiden hoitoa. Kuva: SOV. 

Huomasimme myös, että Svenska kulturfonden jakaa avustuksia “paikallishistorialliselle harjoittelulle” ja tämä on upea mahdollisuus opiskelijoille saada harjoittelupaikkoja museoissa sekä pienille museoille saada lisää työvoimaa. Kesällä 2021 voimme näin ollen saada museolle apurahan turvin kaksi opiskelijaa, Ida Karlgren ja Karl Heikkilä, jotka ovat aloittaneet ison työurakan museon kokoelmien digitoimiseen liittyen. Samalla opiskelijat kartuttavat itselleen tärkeää kokemusta tulevalle uralleen. 

Lisäksi koronapandemia on vaikeuttanut tet-paikkojen saamista nuoremmille koululaisille. Museo pystyi tarjoamaan ulkoilma-työskentelyä Knusbackalla ja museon ryytimaassa. Tästä syystä kolme Helsingin Rudolf Steinerkoulun 9-luokkalaista pystyivät tutustumaan museoon, museoalueeseen sekä aikamatkapedagogiikkaan toukokuun viimeisellä viikolla Herttoniemen kartanon museolla. 

Näin ollen museo on tänä vuonna voinut vaatimattomasti osallistua paikallisyhteisöönsä näkyvällä ja aktiivisella tavalla pienistä resursseistaan huolimatta. Kiitämme avustuksista, etenkin Tre Smeder -rahastoa ja ja Svenska Kulturfonden:ia näistä mahdollisuuksista vuonna 2021.

Eva Ahl-Waris