Museer mer populära än någonsin!

09.02.2020 kl. 13:55
I dagens Hufvudstadsbladet berättas om att de stora finländska museernas besökarantal ökat. Museikortet har blivit som ett var mans ”bibliotekskort” att ha med sig. Också Hertonäs gårds museums betalande besökarantal fördubblades från ca 300 till 600 ifjol. Vid sidan av dessa, lockade museet även tusentals besökare på gratisevenemangen på Helsingforsdagen, Julstigen och Konstens natt. Läs mera nedan.

I en lång artikel i dagens Hufvudstadsbladet (Hbl 9.2.2020) tas det faktum upp att museer lockar mer besökare än förr. De stora museerna Kiasma, Helsingfors stadsmuseum, Ateneum, Finlands nationalmuseum med flera har fördubblat sina besökarsiffror. Antalet besökare i museer har ökat med 30 % efter år 2014. Museikortet innehas av allt flera finländare och antalet sålda årskort har ökat under de senaste åren till nästan 170 000. Också Hertonäs gårds museum fördubblade antalet betalande besökare år 2019. Vid sidan av detta besökte också tusentals personer i alla åldrar våra gratisevenemang: Helsingforsdagen, Julstigen, Konstens natt, Skördefesten och Allhelgonastigen.


Knusbacka museigård ingår i Hertonäs gårds museum. Foto: EAW 2019.

”I dag är museet en plats för kontemplation över tidens viktigaste frågor”, skriver Hbl. Det här är glädjande nyheter för vårt samhälle: bildning och insikter, upplevelser och perspektiv är något alla behöver och dessa värden har stigit i kurs under de senaste åren. Frågor kring identitet förknippas starkt med historia och då finns den här, hos oss i museer och historiska byggnader och källor att ta till sig ifrån. Sedan 2004 har DOT r.f. arrangerat så kallade tidsresor på Knusbacka museigård, som ingår i vårt museum. Knusbacka representerar en nyländsk bondgård och flyttades hit på 1920- och 1930-talet. Våra guidade rundturer, som börjar i karaktärsbyggnaden från år 1815, går genom parken och avslutas även här på Knusbacka. Ett allmogehem erbjuder igenkänningsfaktorer för många: ”jag minns att farmor hade en sådan här (pekar på ett föremål)!” ”Jag minns mormors hem på landet...” är exempel på kommentarer våra guider får höra.


Hertonäs gårds karaktärsbyggnad är från år 1815. Foto: EAW 2019.

Också Hertonäs gårds museum kommer i år att utreda ifall det är möjligt att ta Museikortet i bruk. Vi vill uppmuntra alla att ta del av lokalhistorien i Hertonäs – och gårdens historia avspeglar även andra berättelser med anknytning till såväl de stora linjerna i Finlands historia som finlandssvensk folkkultur. Hertonäs gårds museum är ett litet privat museum, men vi har förvånansvärt mycket att erbjuda – på promenadväg från Hertonäs metrostation. Ta kontakt om ni vill beställa en guidning!