Hedvig Charlotta Cronstedt – från svensk undersåte till rysk hovfröken

08.03.2020 kl. 07:22
Vi har under fjolårets lopp utvecklat en specialguidning på museet, som behandlar kvinnohistoria. Guidningen har utvecklats i en arbetsgrupp bestående av tre guider, chefsguiden och intendenten. Internationella kvinnodagen till ära lyfter vi följaktligen fram en dam ur Hertonäs gårds museums historia. I turen står en av gårdens långvariga ägarinnor, Hedvig Charlotta Cronstedt, eller ”Hedda”, som levde under den tid då Finland övergick från att vara en rikshalva i det svenska riket till att bli ett storfurstendöme under ryskt styre. Läs mer nedan!

Hedvig Charlotta Cronstedt föddes 1795 och växte upp i Stockholm och troligen också på Sveaborg, där hennes far Carl Olof Cronstedt var kommendör i början av 1800-talet. Hon utnämndes till hovfröken i S:t Petersburg år 1811 i likhet med andra finländska adelsdamer, vars fäder kejsaren å sin sida ville belöna. Finland hade en kort tid innan detta blivit ett autonomt storfurstendöme i och med att landsdelen övergick från Sverige till Ryssland i samband med det så kallade Finska kriget (1808–09).


Miniatyr av Hedvig Charlotta som barn. Finlands nationalmuseum.

I praktiken bodde endast en del av hovfröknarna permanent i S:t Petersburg – deras uppgift var främst att tjänstgöra vid kejserliga besök i storfurstendömet. Det är alltså sannolikt att Hedda ofta vistades hos sina föräldrar Carl Olof Cronstedt och Beata Sofia (f. Wrangel) på Hertonäs gård. Det sägs att hon var en fager och behaglig dam som lockade många vänner till gården. På vårt museum finns ett tvättfat och en kanna i silver, som Hedda fick då hon utnämndes till hovfröken. Föremålen är tillverkade i Stockholm år 1811.


Tvättfat och kanna i museets samlingar. Tillverkade 1811.

År 1819 gifte Hedda sig med Johan Abraham Stjernschantz (1787–1864). Johan ägde flera gårdar, bland annat Haiko och Sköldvik i Östra Nyland, men Hedda lär trots allt även ha vistats på Hertonäs efter att gården övergick i parets ägo. Paret fick inga barn och de sålde slutligen Hertonäs gård år 1859 åt borgaren Carl Bergbom. Hedda avled år 1868 på Myllylä gård i Elimä.

Om Hedda, Beata Sofia och många andra damer i museets historia kan man hör mer om på vår specialguidning om kvinnohistoria. Guidningen kostar 250 euro (0 % moms.) för en grupp på max. 25 personer och kan bokas per e-post eller tfn (040-1526185). Hedda är även en av huvudpersonerna i DOT:s tidsresa denna vår. Tidsresorna kan bokas av DOT per e-post. Hjärtligt välkomna att ta kontakt!

Arbetsgruppen som utvecklat den kvinnohistoriska specialguidningen 2019–20 på Hertonäs gårds museum har bestått av bl.a. Eva Ahl-Waris, Astrid Nurmivaara och Ralf Palmgren.