Carl Olof Cronstedts minne

07.04.2020 kl. 10:56
Hertonäs gård innehades under 1790-talet och igen sedan 1813 av amiralen Carl Olof Cronstedt (1756–1820). Idag har det förflutit 200 år sedan han avled på Hertonäs den 7 april 1820. I vår historik berättar Sigbritt Backman om hans sista stunder och hans gravkapell, som är beläget intill Helsinge kyrka Sankt Lars. Läs mer nedan!

Carl Olof Cronstedt, innehavaren av Hertonäs gård från år 1813, insomnade lugnt i närvaro av hustrun Beata Sofia och sönerna Gabriel Anton och Carl Olof. Dottern Hedvig och hennes man Abraham Stjernschantz befann sig i Stockholm. Senare skrev modern till Hedvig och berättade om händelsen:

”Själf var han så onaturligt tranquille och stilla och nöjd, hjälpte sig sjelf till sista dagen, talte till sista stunden. Torsdag e.m. mot kl. 6 begärde han mig och gossarna in, meddelade dem sin vilja, gaf dem sin välsignelse och råd. Bad mig sörja förnuftigt. [---] Så bad han prosten ge sin välsignelse och kl. ¾ på 5 Fredag e.m. slutade han igen sina ögon. [ ---] Adieu, Gud välsigne er, tänk på mig och gossarna, glöm ej er tillgifna mamma.”

(Brevet har också återgivits av Paul Nyberg år 1941.)


Cronstedts gravkapell eller mausoleum ligger på kyrkogården intill Helsinge kyrka Sankt Lars i nuvarande Vanda. Foto: EAW 2020.

Carl Olof Cronstedt hade önskat att gårdens egna torpare bar honom till graven. Han begravdes intill sin sockenkyrka, Helsinge kyrka Sankt Lars. Vid den här tiden hörde Hertonäs gård till Helsinge socken (först år 1946 slogs Hertonäs ihop med staden Helsingfors), som även var Carl Olofs födelsesocken – han var född på Botby gård.


Det fyrkantiga lusthuset i herrgårdens park är ritat av C. L. Engel. Gravkapellet, ritat av Pehr Granstedt, är i samma nyklassicistiska stil och liknar lusthuset. Foto: SOV.

Senare lät familjen uppföra ett mausoleum eller gravkapell på kyrkogården. Det är ritat av arkitekten Pehr Granstedt, som även har gett Hertonäs gård sitt nuvarande nyklassicistiska utseende. Kapellet liknar det fyrkantiga lusthuset i herrgårdens park. Den nyklassicistiska stilen var på modet i början av 1800-talet och Granstedt har ritat många andra stenhus, bland annat Lampaska huset (1817) och det som idag är Presidentens slott i Helsingfors. I kapellet på kyrkogården intill Helsinge kyrka Sankt Lars vilar idag även hustrun Beata Sofia, som avled år 1840.


Ovanför dörren till gravkapellet vid Helsinge kyrka Sankt Lars finns Cronstedts och hans hustru Beata Sofia Wrangel av Sauss vapensköldar. Foto: EAW 2020.

Hertonäs gårds museum och vår samarbetspartner DOT r.f. kommer i år att uppmärksamma 200-årsminnet av Carl Olof Cronstedts död på olika vis. Mer information följer senare i år!

Läs mer i:

Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård. Från säterier till museum. Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f.: Helsingfors.

Nyberg, Paul 1941: Herrar och herrgårdar. Tammerfors.