Knusbacka museigård – en mindre känd del av Hertonäs gårds museum

25.05.2020 kl. 12:44
Vad är det för gamla hus som döljer sig bakom staketet på området norr om Hertonäs gårds ekonomibyggnader? Det är Knusbacka bondgård, som ursprungligen låg i Box i Sibbo, men flyttades till Hertonäs gård på 1920-talet. På 1920-talet började etnologen Arne Appelgren samla in allmogeföremål att förevisa på museet. En del av föremålen på Knusbacka idag härstammar från Östnyland. Läs mer nedan!

Knusbacka gård bildades egentligen år 1777, då hemmanet Storfinnas delades mellan Erik Johanssons barn, bröderna Johan och Fredrik. Fredrik flyttade till en kulle, en knös och hemmanet kom följaktligen att kallas Knusbacka. Modern, änkan Anna Hendriksdotter, bodde med sin son Fredrik och det lär ursprungligen ha varit hennes idé att dela Storfinnas itu. Fredrik innehade Knusbacka i fyrtio år, varefter hans änka Anna Claesdotter förvaltade gården till år 1834, då sonen Gustav tog över. Gustav Fredriksson bytte namn till Stenfors. Då han avled år 1868 tog hans dotter Vilhelmina över. Hennes man Johan Hindrik antog namnet Stenfors och de levde här fram till sin död: Vilhelmina avled år 1906 och Johan år 1910.


Knusbacka museigård i Hertonäs år 2019. EAW.

På 1910-talet sköttes Knusbacka av en förvaltare tills hemmanet köptes av bolaget Svenska småbrukare år 1919, som skänkte byggnaderna vidare till föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV hade vid samma tid övertagit Hertonäs gård och inlett planerna på att öppna ett museum här. År 1922 flyttade den första byggnaden från Knusbacka i Sibbo till Hertonäs: loftsbyggnaden. Det var ett dyrt arbete att dokumentera och montera ned byggnaderna och bygga upp dem igen i Hertonäs, varför projektet att flytta byggnaderna tog ett decennium i anspråk.

Allmogeföremål, som på 1910-talet hade insamlats i Helsinge socken, som Hertonäs då var en del av, fördes till museet tillsammans med föremål som Arne Appelgren samlat in på 1920-talet runtom i Östnyland. Området norr om Hertonäs gård var möjligen tänkt att bli en sorts finlandssvenska hembygdsmuseum i stil med Fölisön. Den gamla kvarnen, som syns mot vägen idag, är även en byggnad som flyttats hit – från Västnyland. Den har blivit en symbol för vår restaurang, Gamla Kvarnen, som verkar i den gamla inspektorsbostaden i närheten.


Interiör från Knusbackas huvudbyggnad med allmogeföremål. SOV.

År 1932 flyttades slutligen den ståtliga stugbyggnaden. En del mindre byggnader blev fortafarande kvar i Sibbo. Följande år öppnades Knusbacka museigård för publiken i en stor fest för över 1000 personer. Om festen rapporterades bland annat följande: ”Vackrare inramning för en bydgefest i den gamla goda stilen än Hertonäs åldriga park och Knusbacka gårdens trevna område kunde man inte önska sig” (Nyland 8.8.1933).

SOV äger fortfarande Knusbacka museigård och förvaltar området som ett museum. Numera ordnar DOT r.f. sina tidsresorna En dag på landet på Knusbacka sedan år 2004. Knusbacka är även öppet under särskilda evenemang under sommarens och höstens lopp, och på den populära Julstigen i december. Våra guidade turer slutar i allmänhet på Knusbacka, som skall avporträttera den finlandssvenska allmogens liv. Museet öppnar igen söndag 7.6 kl. 12.00 och då har man möjlighet att också besöka Knusbacka under museets guidade tur. Välkomna!


Trappan till Knusbackas huvudbyggnad år 2019. EAW.

Läs mer om Knusbacka i Hertonäs gårds och SOV:s historiker:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Backman, Sigbritt 2013: Tidsresa med Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. SOV: Helsingfors.