Covid-19 och säkerheten i vårt museum

09.06.2020 kl. 21:48
Bästa museibesökare, Hertonäs gårds museum är igen öppet sedan söndag 7.6 och är öppet på söndagar till och med 1.11.2020. Covid-19 begränsar dock praxis i vårt museum och vi arbetar aktivt för att möjliggöra ett säkert besök hos oss. Det är bra att veta om vissa förändringar och begränsningar som detta innebär. Läs mer nedan!

Museet är igen öppet på söndagar kl. 12–14 (inträdesavgift 7/3 euro). Museets besökarantal begränsas dock vid behov. Vi önskar att det i herrgårdens karaktärsbyggnad högst befinner sig 10 gäster/våning. I gruppbokningar är största tillåtna gruppstorlek 10 personer/guide. Vi följer med epidemisituationens utveckling och statsrådets råd och informerar om möjliga förändringar vid behov.

Vi önskar att alla gäster noterar följande:

-Vi håller avståndet. Museets besökarantal hålls på den nivån att det är möjligt att hålla avstånd till andra besökare. I utställningen ryms ca 10 personer/våning och det är bra att komma ihåg att hålla ca 1,5 m avstånd till andra gäster och guiderna.

-Vi sköter vår handhygien. Börja museibesök med noggrann handtvätt och använd de desinfektionsmedel som erbjuds under besöket i båda våningarna samt i Knusbacka museigård. Undvik att vidröra ytor i onödan.

-Undvik att använda kontant betalning – vi föredrar betalning med kort.

-Museets engångsinnetossor slängs genast efter användning och museibesöket. Vid behov ger guiden råd hur man kan använda och göra sig av med tossorna.

-Vi besöker museet då vi är friska. Ifall man har symptom på influensa stannar man hemma.

Hoppas vi ses på museet i sommar, hjärtligt välkomna!