Ett museum att trivas i – Hertonäs gårds museum som arbetsplats

17.06.2020 kl. 09:39
Ett museum är inte enbart en byggnad med gamla saker i – ett museum definieras även av sin personal, som deltar med museipedagogik och möter publiken. I detta blogginlägg presenterar vi oss i korthet. Läs mer nedan!

Hertonäs gårds museum har snart verkat i hundra år. Museet och dess verksamhet har upprätthållits av intendenter, vaktmästare, guider och disponenter. Museets verksamhet övervakas även av ägaren, föreningen Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. (SOVH), och dess styrelse. Som styrelseordförande verkar sedan 1992 kammarrådet Mikael Westerback, som har lång erfarenhet av museibranschen – han verkade bland annat som intendent för Villa Gyllenbergs konstmuseum fram till år 2009. Som museets disponent har sedan 1987 verkat Ulf Nyberg. Redan hans morföräldrar Lisi och Evert Nyberg verkade som vaktmästare och fastighetsskötare i ett par decennier fram till 1986 då sonsonen tog över. Disponenten ser till att byggnadsbeståndet inte förfaller och övervakar området. Parkerna omhändertas ömt av Stara på basis av ett avtal från 1950-talet.


Nere från vänster: Ted Hellstén, Jonas Berg, Cecilia Granö, Eva Ahl-Waris, Ralf Palmgren, Daniela Foustedt och Saga Brummer (längst nere till höger).

Museet fick en ny chefsguide år 2019, hum.kand. Ralf Palmgren, som studerar Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Ralf har varit guide på museet sedan år 2004 och har även arbetat som guide på Finlands nationalmuseum och på Urmuseet (WeeGee) samt bland annat dragit privata guidningar i Helsingfors stad. Museet fick även en ny intendent, fil.dr Eva Ahl-Waris (Helsingfors universitet), år 2019. Eva har tidigare arbetat i olika uppdrag på Finlands nationalmuseum, varit projektforskare på Finlands museiförbund, samt jobbat som guide på Leksaksmuseet (WeeGee), på Päivälehtimuseet och på Esbo stadsmuseum (Glims gårdsmuseum). Eva arbetar även som lärare och företagare inom humaniora samt verkar som sekreterare för föreningen som äger museet (SOVH). Både Ralf och Eva är deltidsanställda på museet, men arbetsuppgifterna är talrika och mångsidiga.


Fil.mag. Tomi Ståhlberg (till höger) streamar från museet 12.6.2020.

På sommarsöndagar är museet öppet för allmänheten. Då träffar ni våra kunniga guider. För tillfället har vi många aktiva guider, som studerar eller har studerat historia vid Helsingfors universitet: Dipl.ing./fil.stud. Jonas Berg, fil.stud. Saga Brummer, hum.kand. Daniela Fougstedt, fil.stud. Cecilia Granö, hum.kand. Ted Hellstén och fil.mag. Tomi Ståhlberg samt Astrid Nurmivaara, som är auktoriserad Helsingfors-guide. Guiderna deltar också i att utveckla museets museipedagogik och informationsspridning. Guiderna drar tillsammans med Ralf och Eva även bokade visningar för grupper.


Astrid Nurmivara guidar på Knusbacka museigård 2019.

För att förverkliga program och evenemang på museet har vi även ett antal samarbetspartners såsom DOT r.f. (sedan 2004), Stadin puutarhuri, Tarinalyhty, Restaurant Gamla Kvarnen, med en biodlare (som vi berättar mer om senare) och många fler, som ni till exempel kan träffa på olika evenemang.

Hoppas vi träffas i sommar! Museet är öppet varje söndag kl. 12–14 (guidning kl. 14–15) till och med 1.11.2020, välkomna!