Vem är mannen som fått ge namn åt Petter Wetters park i Hertonäs?

07.02.2021 kl. 10:42
Hertonäs gård har haft många ägare under seklens gång. Herrgårdens egentliga skapare är helsingforsborgaren Petter Wetter (1659-1741). Han var hemma från Växsjö i Sverige och bosatt i Stockholm, då han fick tjänsten som tullnär i Helsingfors år 1693. Här började hans karriär som framgångsrik borgare i den Östra rikshalvan. Läs mer nedan!

År 1688 hade Petter gift sig i Stockholm med Brita Eriksdotter. Han nämns ha arbetat som lakej vid hovet. Då hustrun avled gav sig Petter iväg till Finland och den lilla staden Helsingfors. Han lämnade det ståtliga Stockholm bakom sig, men tjänsten som tullnär var ändå ett kliv framåt i karriären och familjens status steg. I kronans tjänst hade Wetter möjlighet att påverka handeln, men samtidigt syssla med ekonomiska entreprenader i den gråa zonen i egenskap av handlande. Wetters goda relationer till sina överordnade garanterade att han kunde utöva makt över borgarna. Han var ändå tvungen att möta dem flera gånger i rätten på grund av tvister och kolliderande intressen.

År 1694 gifte Wetter om sig med Brita Matsdotter och familjen bosatte sig utanför staden. Wetter hade två barn, Brita och Abraham (ca 1690-1737). Endast adliga kunde äga herrgårdar vid denna tid, men Petters goda inkomster gjorde att han kunde bevilja lån till frälset, som sedan inte kunde betala sina skulder och måste ge upp sina gårdar som de pantsatt. Således kom Wetter över tre säterier i Hertonäs som i tiden tillhört släkten Jägerhorn (Jägerskiöld). År 1706 slog han ihop de tre säterierna till ett större gods, Hertonäs gård. Några år senare lyckades han också överta Kottby och Bocksbacka gårdar. Han blev således en förmögen man.

Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä låg närmare stranden än den nuvarande. Den uppfördes möjligen av Abraham Wetter. Byggnaden har sedermera rivits. Foto: SOV.

Då Finland ockuperades under Stora ofreden (1700-1721) gav sig Petter tillbaka till Stockholm och han återvände först då freden var sluten. År 1725 senare överlät han sina herrgårdar mot sytning till sonen Abraham, som utnämnts till borgmästare i Helsingfors (vi återkommer senare till Abraham). Abraham hade stannat i Finland som militär och hjälp till med försvaret av Helsingfors under kriget. Det var troligen Abraham som lät bygga Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad i trä, som senare rivits (den låg ungefär vid nuvarande Borgbyggarvägen 16). Då sonen avled försökte Petter få tillbaka gårdarna av sina barnbarn, men lyckades inte med detta. Sina sista år spenderade han i stillhet. 

Petter Wetter var en man med ett brett nätverk. Petrus Olai Hahn tillägnade och tackade honom sin avhandling vid Åbo kungliga akademi år 1699. Bild: Hahn 1699, Finlands nationalbibliotek.

Forskarna har ansett att Petter Wetter var en ambitiös opportunist som med mer eller mindre tillåtna medel slog sig genom glastaket från borgare till medlem av eliten. I varje fall växte Hertonäs gård under hans tid från säterier till ett storgods. Två gator och en park i Hertonäs är numera uppkallade efter Wetters: Petter Wetters park och Petter Wetters stig i Hertonässtranden samt Abraham Wetters väg norr om Hertonäs gårds nuvarande område. 

Läs mer i:
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Hahn, Petrus Olai 1699: De gustu (doktorsavhandling). Aboa, (viimeksi nähty 7.2.2021).
Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.