Abraham Wetters väg finns i Hertonäs - vem var han?

27.02.2021 kl. 17:56
Abraham Wetter (ca 1690-1737) föddes omkring år 1690 i Stockholm men kom att växa upp och verka i Helsingfors. Han var ägare till Hertonäs gård på 1730-talet och avancerade till borgmästare i Helsingfors under den svåra tiden av återuppbyggnad efter Stora ofreden (1700-21). Läs mer om honom nedan!

Abraham Wetters far, Petter Wetter (1659-1741), införskaffade bland annat Hertonäs gårds ägor i slutet av 1600-talet. Abraham hade flyttat med sin syster och far, som nyligen blivit änkling, till Helsingfors då fadern fick tjänsten som tullnär i staden. Abraham och hans syster Brita växte med sannolikhet upp på det område som fadern införskaffade i Helsinge socken utanför staden - numera Hertonäs gård. Så småningom fick Abraham överta godset mot sytning av sin far.

Abraham Wetter återfinns i arméns rullor som skrivare redan år 1710. Då Finland ockuperades av ryska trupper under Stora ofreden (1700-21) flydde dock familjen under ledning av fadern Petter till Stockholm i september 1712. På resan till Stockholm uppkom ett bråk på båten då en redare från Lybeck krävde att Wetters skulle ge upp sin lots till hans förmån. Den unge Abraham motsatte sig detta och sköt i självförsvar en båtsman i foten. Mannen dog senare och fallet kom att bli en lång rättsprocess. Abraham återvände ändå till Finland samma höst och deltog i försvaret av Helsingfors och andra krigshändelser. År 1714 tvingades han inför rätta i Stockholm för dådet som skett två år innan, men frikändes slutligen. 


Abraham Wetters väg löper norr om Hertonäs gårds museums nuvarande område. Foto: EAW 2021.

Under sin vistelse i Stockholm gifte Abraham sig med Birgitta Åhman. År 1722 utnämndes han till borgmästare i Helsingfors och han fick det tunga ansvaret för återuppbyggnaden av den förstörda och nedbrunna staden. Trots att Abraham inte hade varit borgarnas favoritkandidat vann han snart stadsbornas förtroende och blev “hjärnan” bakom återuppbyggnadsarbetet. Han lät till exempel på egen bekostnad måla den nya Ulrika Eleonora kyrkans (1727) kor. Han fick överta Hertonäs säterier efter sin far och uppförde troligen den gamla huvudbyggnaden i trä, som sedermera rivits (den var belägen ungefär vid nuv. Borgbyggarvägen 16).

Vid sidan av tjänsten som borgmästare idkade Abraham också handel och rederiverksamhet. På grund av att hans skepp, Die stadt Helsingfors, kunde segla bortom Östersjön fick staden en värdefull förmån i form av att få importera salt utan mellanhänder. Han byggde även sågar och konkurrerade med de rika släkterna från Fredrikshamn i handeln med trävaror. Trots att han slutligen måste sälja sågar och kvarnar till fredrikshamnsborna fick han ändå ett rykte om sig att kämpa för helsingforsarnas intressen. Han lär även ha varit bland de första att uttrycka en åsikt om att en större fästning borde placeras i anknytning till Helsingfors. Detta kom sedermera att ske då beslutet att bygga Sveaborg fattades år 1748. 


Skepp i Gustavssvärds sund (1760-65), målning av Elias Martin. Finlands nationalgalleri.

I Helsingfors bevaras Abraham Wetters minne idag av en väg som bär hans namn i Hertonäs. Vägen löper i öst-västlig riktning norr om nuvarande Hertonäs gårds museums område - troligen i närheten av var Abraham en gång växte upp och bodde.

Läs mer i :
Aalto, Seppo 2016: Kauppiaita ja laivanvarustajia. Helsinkiläisten elämä Ruotsin aikana 1550-1809. Siltala: Helsinki.
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård. Från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Haggrén, Georg 2008: “Wetter, Abraham”, Biografiskt lexikon för Finland 1. SLS & Atlantis: Helsingfors - Stockholm, s. 723-725.