Punschbål - skål!

28.03.2021 kl. 19:12
Officerare och viceamiraler, borgare och herrgårdsägare - samt modernt museifolk - har något gemensamt sedan 1700-talet: de har gillat och avnjutit punsch. I Hertonäs gårds museums samlingar finns flera föremål som anknyter till denna guldgula alkoholdryck som nådde vårt land tack vare den globala handeln. Till exempel viceamiral Cronstedts föremål vittnar om att denna dryck var populär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Läs mer nedan!

Punschen skapades på 1600-talet som en söt alkoholdryck av arrak (ett palm- och risbrännvin), citron, socker, te och vatten. Tack vare den globala handeln spreds drycken med sjömännen kring världen. Punschen har druckits både kall och varm. Tack vare de ostindiska handelskompanierna blev arraken och punschen känd och populär även i Europa.

Punschbålskål med initialerna COC (Carl Olof Cronstedt), ostindiskt porslin, dateras till slutet av 1700-talet. Foto: SOV.

I viceamiral Carl Olof Cronstedts (1756-1820) ägo har funnits flera punschbålskålar och punschmuggar samt -glas. Han har säkert avnjutit den guldgula drycken också under den tid han ägde Hertonäs gård. Några av föremålen förknippade med punschen finns idag i Hertonäs gårds museums utställning. 


Viceamiral Carl Olof Cronstedt (1756-1820) ägde Hertonäs gård fram till sin död år 1820. Foto: Finlands nationalmuseum.

I Sverige (och Finland) lärde man känna punschen under de första decennierna av 1700-talet. Den blandades av de olika ingredienserna och avnjöts serverad ur bålskålar. På 1700-talets samkväm och baler dracks punsch mellan danserna. Drycken var en lyxvara i likhet med viner, te, kaffe, exotiska frukter, ostindiskt porslin, kryddor och parfymer. Under krigen i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet beskrivs punschen som officerarnas och soldaternas dryck. Senare på 1800-talet kom punschen främst att bli en dryck för studenterna, vilket den är ännu idag i olika studentnationssammanhang. Ännu idag kan den serveras immande kall eller rykande varm. 


Punschbål med glas. För att servera punschen användes även porslinsmuggar. Punschen var en populär dryck på soaréer och baler. Målning av Nils Schillmark (1745-1804) från 1795-97. Finlands nationalgalleri.

Källor: 
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Bäcksbacka, Christina 1995: Viceamiral Carl Olof Cronstedts hem. SMYA 102. SMY: Helsingfors.
Gammals, Leo 2012: Flytande guld. En bok om finsk punsch. Helsingfors.