Topelius & Tarinalyhty (Sagolyktan) - klassiska sagor i ny inramning

13.05.2021 kl. 08:55
#Tarinalyhty (Sagolyktan) producerade ett publikt konstverk med ett mobilt spel i Hertonäs gårds museums park år 2019-20. I år var det dags att återuppta samarbetet, vilket utmynnade i ett sagoteringsprojekt med topelianskt tema. I april-maj samarbetade vi med Snellman-högskolans dramalinje och höll turer i parken för lokala skolelever på finska och svenska. Läs mer nedan!

År 2019 samarbetade museet första gången med Hertonässtrandens konstnärers projekt Sagolyktan (#Tarinalyhty) och elever från Snellman-högskolan samt Degerö institut (Laajasalon opisto). År 2021 var det dags att fortsätta samarbetet, vilket utmynnade i ett projekt med topelianskt tema. Arbetet underlättades av att professor Zachris Topelius (1818-98) litterära skatt nyligen har publicerats digitalt tack vare Svenska litteratursällskapet i Finland, vilket har gjort bland annat en mängd klassiska sagor och berättelser mer tillgängliga. Detta ville vi lyfta fram, vid sidan av att dessa sagor även med stor sannolikt blivit lästa av barn och vuxna på Hertonäs gård på 1800-talet. Då museet grundades för hundra år sedan förevisades här också uttryckligen en Topeliusutställning. Kvar på museet finns fortfarande professorns och författarens möblemang från villan i Sibbo. 


Studeranden Diego Salvador berättar sagan Två gågner två är fyra av Topelius. Foto: EAW 2021.

Studenter vid Snellman-högskolans dramalinje fick i uppdrag att välja berättelser och utarbeta dramatisering av dem på basis av Topelius sagoskatt. På grund av den rådande pandemin kunde vi inte hålla uppvisningar och temaprojektet inomhus på museet. En temadag med uppvisningar ute i parken för skolelever hölls därmed under en kulen, men lyckad dag 27.4.2021. Den 6 maj höll vi en publik sagotering, men den marknadsfördes enbart lokalt för att hålla evenemanget mycket litet. En dryg handfull personer deltog. Snellman-högskolans elever dramatiserade bland annat sagorna om Hallonmasken, Adalminas pärla och Sampo Lappelill i vackert vårligt solsken. De blommande vitsippshaven och den lugna stämningen bidrog till en lyckad eftermiddag. 


Teckningsverkstad i parken. Foto: EAW 2021.

I slutet av evenemangen delade Hertonässtrandens konstnärer ut teckningsuppgifter till både skoleleverna och besökarna. Denna uppgift kommer senare i år att utmynna i ett konstprojekt och en produkt för Hertonäs gårds museum. Mer information om hur projektet framskrider följer senare i år!

Evenemanget förverkligades på finska och svenska med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningen, Svenska kulturfonden och Kansan Sivistysrahasto. Tack för era bidrag!