Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

19.06.2021 kl. 16:41
Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!

På Hertonäs gårds museum arbetar en disponent på deltid som har hand om allt som berör museets byggnader och kulturmiljö. En intendent, undertecknad, arbetar på museet ca 8 h/vecka med att ta hand om själva föremålssamlingarna, arkivmaterialet, marknadsföring och infospridning, projektplanering och evenemang med samarbetspartners, rekrytering och museipedagogik. Dessutom har vi tio freelanceguider som sköter och guidningar och öppethållning på vårt museum, som är öppet på söndagar från maj till september. Museet upprätthålls av en allmännyttig förening, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge r.f. och främst dess styrelse. 

Eftersom vi är ett litet museum med små resurser behöver vi ständigt se oss om efter olika möjligheter till samarbete med olika institutioner. Våren 2021 fick vi en unik möjlighet att erbjuda museet som laboratorium på Helsingfors universitets “Museiprojektkurs” och således kunde ett tiotal studenter bygga en lyckad utställning, Sommar och spel som nu visas på museet, åt oss som studieprestation. Läs mer om studenternas erfarenheter i historieämnets blogg och vårt museums blogg. Projektet fick även uppmärksamhet i medierna.

Knusbacka museigård är en del av Hertonäs gårds museum. Området erbjuder mycket arbete utomhus som t.ex. odling i museets kryddgård under vår och sommar. Foto: SOV.

Vi insåg också att Svenska kulturfonden erbjuder stipendier för “lokalhistorisk praktik”, vilket är en fantastisk möjlighet för studenter att få praktik vid ett museum samt för ett litet museum att få ett tillskott i arbetskraften. Sommaren 2021 kunde vi därför få hjälp av två studenter, Ida Karlgren och Karl Heikkilä, som har satt igång med det mödosamma men viktiga arbetet att digitera museets samlingar. Samtidigt får studenterna viktig praktik för att kunna arbeta inom branschen i framtiden. 

Coronapandemin har även gjort det svårt för yngre elever att få praktik eller kunna stifta bekantskap med arbetslivet. Tack vare att museet kunde erbjuda utomhusjobb på Knusbacka och i museets kryddgård kunde tre 9-klassister från Rudolf Steinerskolan i Helsingfors även spendera en vecka i slutet av maj på museet och stifta bekantskap både med själva museet, miljön och med tidsresepedagogik. 

Museet har i år därför kunnat på sitt eget lilla vis bidra till att synas och vara en aktör i lokalsamhället, trots sina små resurser. Vi tackar våra bidragsgivare, främst Stiftelsen Tre Smeder och Svenska Kulturfonden för denna möjlighet år 2021.