En nobelprisvinnare var här!

29.08.2021 kl. 10:59
Min praktik på Hertonäs gårds museum sommaren 2021 har varit en lärorik upplevelse. Hittills i mitt arbete har jag katalogiserat över 2000 fotografier till webbsidan Desky och de har gett mig en inblick i Hertonäs gårds historia. Ett mycket intressant fotografi, som jag stötte på tidigt i min praktik, var en bild av en gammal man framför Hertonäs huvudbyggnad 1934. Mannen på bilden är ingen annan än Nobelprisvinnaren i litteratur Verner von Heidenstam (1859–1940)! Läs mer nedan!

Carl Gustaf Verner (ibland stavat Werner) von Heidenstam var en svensk författare och poet. Han föddes den sjätte juli 1859 och dog den tjugonde maj 1940. Han var en av en av de mest inflytelserikaste författare i Sverige vid sekelskiftet 1900. I många av hans verk romantiserar han den svenska historien (speciellt stormaktstiden). Han inledde en period i litteraturhistoria i Sverige som kallades nittiotalet (ca 1888 till 1895, perioden var en reaktion mot det föregående årtiondets realism och naturalism). Han var också medlem av Svenska Akademin.


Bild på Verner von Heidenstam på Hertonäs gård 17 maj 1934. SOV.

Verner von Heidenstam vann Nobelpriset i litteratur år 1916. Kända verk av von Heidenstam är bl.a. Vallfart och vandringsår (1888), Karolinerna I&II (1897 resp. 1898), Heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901) och Nya dikter (1915). Verner von Heidenstam hade ett mycket komplicerat förhållande med sin kollega August Strindberg. På 1910-talet kritiserade Strindberg den svenska monarkin (i sin mest berömda artikel ”Faraon-dyrkan”), nationalismen, militarismen och nittiotalisterna (främst von Heidenstam). Debatten mellan Strindberg och nittiotalisterna publicerades i olika tidningar där Strindberg och bl. a. von Heidenstam argumenterade om saken. Hela denna kultur- och politikdebatt har fått namnet Strindbergfejden. Strindberg och von Heidenstam blev rivaler på grund av fejden.


Verner von Heidenstam som ung. Målning av Oscar Björck. Wikipedia.

Verner von Heidenstam var gift många gånger under sitt liv. Han hade allt som allt tre fruar och två partners under sin livstid. Danska författaren Kate Bang var den sista kvinnan han var ihop med. Hon och von Heidenstam var tillsammans i över 20 år. Kate Bang avled år 1939. På fotografiet står hon bredvid den finländska författaren Emil Zilliacus (1878–1961), som står bakom von Heidenstam.

Verner von Heidenstam har varit en mycket intressant person, men vad gjorde han på Hertonäs 1934? Svaret är att han var där för att besöka Topeliusmuseet. Det är känt att han var vän med Zachris Topelius (1818–1898). På fotot är von Heidenstam på Hertonäs med sin dåvarande partner Kate Bang. På bilden syns Hertonäs dåvarande intendent, docent Paul Nyberg (bakom Verner till höger) och författaren Emil Zilliacus (bakom Verner till vänster). Det är intressant och häpnadsväckande, att se berömda personer som Verner von Heidenstam på besök i detta museum.

Källa:
Backman, Sigbirtt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors.