En tillbakablick på år 2021

29.01.2022 kl. 12:58
Året 2021 är förbi och museet vilar under vintern, men i varje fall kan vi ta oss en titt på vad som hände under året. Coronapandemin fortsatte, men vi lyckades trots restriktioner locka en minst lika stor publik besökare och grupper som år 2020. I år blev Julstigen med DOT av och ett årets mest välbesökta evenemang. Vi hade också både prao-elever och praktikanter till hjälp i museiarbetet. Dessutom samarbetade museet med Helsingfors universitet. Läs mer nedan!

Museet hölls öppet från maj till september år 2021. På grund av covid19-pandemin infördes restriktioner för besökarantal, men Museikortet var i bruk resulterade i hundratals besök. Många av de publika gratisevenemangen blev avbokade eller småskaliga. Julstigen genomfördes 4.12.2021 och blev trots allt en enorm succé! Möjligen ville människor ut och röra på sig och tog tillfället i akt då evenemanget i stort sett förverkligades utomhus. DOT r.f. arrangerade också tidsresor, En dag på landet och Cronstedt, i april-juni. Under tidsresan En dag på landet fick eleverna uppleva livet på Hertonäs och Knusbacka med temat migration till/från Amerika år 1885. Vi hade även ett antal bokade visningar.    

Under Helsingforsdagen 12.6 anordnades ett allsångstillfälle på Knusbackas gårdstun med Herttoniemen seurakunta. Vi fortsatte med att hålla ett allsångstillfälle per månad med församlingen och slutligen en liten mässa i samband med Skördefesten i september. Heidi Palmu med ensemble uppträdde med folkdans och Färgargillet förevisade växtfärgning på Knusbacka. 


I samarbete med Bellmansällskpet i Finland arrangerade museet gratis program i parken i augusti. Foto: EAW 2021.

I samarbete med Hertonässtrands konstnärer fortsatte projektet Tarinalyhty/Sagolyktan under temat “Sagofarbror Topelius på Hertonäs gård”. Sagotering ordnades i parken 27.4 och 8.5 i samarbete med Tarinalyhty och studeranden från Snellman-korkeakoulu samt lokala skolor. Sagolyktans andel finansierades med ekonomiska understöd av Arbetets Vänner Huvudföreningen och Kansan Sivistysrahasto.

Museet arrangerade en miniutställning, Sommar och spel, i samarbete med läroämnet historia och magisterprogrammet i kultur och kommunikation vid Helsingfors universitet. Vi erhöll också ett litet understöd för projektet av Tre smeder. Ett tiotal studenter förverkligade en utställning, som finns kvar i digitalform, om barndomen på 1800-talet. Samarbetet väckte också intresse bland allmänheten och fick synlighet i medierna. Studenterna fick viktig erfarenhet av hur det är att både i teori och praktik bygga en museiutställning. Två av studenterna ville också bli lokalhistoriska praktikanter på museet under resten av året från juni till december. I deras uppgifter ingick att digitalisera museets samlingar i databasen Desky. Arbetet är på god väg. Vi tackar å det varmaste Svenska kulturfonden för finansiering av praktikanternas värdefulla arbete. 


På promenad i parken med studenter från HU. De byggde en miniutställning åt museet under våren 2021. Foto: EAW.

Särskilt samlingarna har med andra ord varit i fokus under år 2021, då även museets samlingspolitiska program kunde uppdateras. En reform av webbsidorna planerades också, men har ännu inte hunnit förverkligas. I varje fall vill vi på museet blicka framåt mot nya utmaningar år 2022 - förhoppningsvis får vi uppleva både tidsresor, evenemang och praktikanter i arbete med samlingarna. Tack för gott samarbete och alla understöd, både i smått och stort!


Foto: KH 2021.