Husmor och pigorna - inte alltid i smidigt samarbete

08.03.2022 kl. 15:23
På Hertonäs gård har mången piga och dräng tjänat under århundradenas lopp. Men alltid var samarbetet inte så smidigt mellan de underlydande och husbönderna. I ett fall har husmor gett en anmärkning och i ett annat fall rymde och försvann pigan spårlöst. Läs mer nedan!

På Hertonäs gård har funnits många drängar och pigor till hjälp i uppehället. De anställda drängarna och pigorna fick årslön samt stat, dvs. olika produkter om gården själv producerade såsom spannmål, halm och fisk etc. Husbonden John Bergbom betalade tjänstefolket fortfarande på detta vis år 1910. Ifall man anställde tillfälligt folk betalades de med kontanter. 


John och Helene Bergbom bodde i Hertonäs gårds karaktärsbyggnad i slutet av 1800-talet fram till år 1917. Foto: SOV.

Från och med år 1816 anställdes pigorna och drängarna årsvis, från början av november till slutet av oktober. Tidigare anställdes i oktober, då arbetarnas år slutade vid Mickelsmäss, dvs. i slutet av september. I princip var skörden insamlad i det här skedet och boskapens betestid var över. Då hade man en fri vecka och möjlighet att flytta och söka en annan tjänst. Prästen kunde skriva ut ett flyttningsintyg där det framgick hur väl man läste och ifall man varit sjuk. Arbetsgivaren skrev däremot ut en så kallad orlovssedel, som var ett sorts arbetsintyg där man kunde antingen få ros eller ris. Detta har även skett på Hertonäs gård. Pigan Sofia Silfvast tjänade under Helene Bergbom (f. Gripenberg) i en och en halv månad hösten 1873 innan hon avskedades på basis av “grälaktighet och olydigt uppförande”. Men vi kan inte veta huruvida husmor själv var en vänlig själ. Vi känner nämlöigen till att Helene också kunde vara ganska elak mot sina släktingar, arg och uppretad och kalla dem lata, såsom till exempel under en födelsedagsfest år 1907. Inte alla husmödrar var vänliga mot sitt tjänstefolk. 

John och Helene Bergbom som seniorer. Foto: SOV.

Ett annat fall, som kan antyda om att Helene var en sträng husmor, utgörs av att en piga faktiskt rymde ur sin tjänst. Pigan Selma Maria Abrahamsdotter hade lämnat sin tjänst hos John och Helene Bergbom i maj år 1875 och saken fördes till tinget i september. Pigan uteblev från tinget där hon dömdes till skadestånd och att betala rättegångskostnaderna. Saken behandlades igen i februari nästa år, men pigan var fortfarande försvunnen. Paret Bergbom måste därför lägga ner ärendet. Vad som hade hänt pigan Selma får vi troligen inte veta. Möjligen hade hon lyckats hitta jobb på annat håll. 

Läs mer i:
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors.
Vilkuna, Kustaa 2007 [1950]: Vuotuinen ajantieto. Otava: Helsinki.