Karl Zachris Bergboms gamla uniform

30.07.2022 kl. 16:52
På Hertonäs gårds museum finns det en stor mängd av föremål som har tillhört herrgårdens före detta ägare familjen Bergbom. Som praktikant har jag och den andra praktikanten Sten Selin haft som arbete att fotografera och konservera dessa gamla föremål. Föremålen består för det mesta av kläder och bland dessa kläder hittade vi en uniform, som inte är från Hertonäs. Enligt museets föremålskatalog har uniformen tillhört John Bergboms bror Karl Zachris Bergbom, som använde uniformen när han arbetade som direktör för Finlands Bank. Läs mera nedan!

Finlands bank grundades 1811 av Rysslands kejsare Alexander I. Finlands Bank är den fjärde äldsta nationalbanken i världen. Banken var ursprungligen i Åbo, men den flyttades till Helsingfors 1819. Finlands Bank blev en centralbank under andra hälften av 1800-talet i och med att man fick egen valuta (den finska marken) och för att många affärsbanker hade etablerats runtom i Finland. Karl Zachris Bergbom blev direktör för Finlands Bank 1894.

 

Uniform för direktören för Finlands Bank. Tillhört Karl Zachris Bergbom. Foto: Karl Heikkilä.

Karl Zachris Bergbom föddes 1845 och dog 1903. Han var näst äldsta barnet till Carl Gustaf Bergbom (1798–1861) och Helena Franzén g. Bergbom (1819–1880). Karl började studerade juridik på Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland (Helsingfors universitet) 1867. Karl ägde tillsammans med sin bror John Bergbom (1850–1917) Hertonäs gård efter att deras far avled 1861. Karl var inte intresserad av att äga och sköta gården och han sålde sin del till sin bror John, men han behöll Villa Tammelund. Villa Tammelund var Karls sommarbostad. Efter studierna arbetade Karl som ämbetsman i Senaten för Finland och senare för Finlands Bank. Han fungerade i Finlands Bank som direktör från år 1894 fram till sin död 1903. Karls uniform, som han bar när han arbetade i Finlands Bank, ägdes av hans son Ragnar Bergbom (1890–1948), som donerade den till Hertonäs gårds museum 1940.

Knappar med den ryska dubbelörnen. Foto: Karl Heikkilä.

Uniformen består av fem delar: en väst, uniformsrocken, två tygbitar och en långsmal huvudbonad (som är försvunnen). Västen och uniformen är svarta. Uniformens krage och manschetter har röda passpoaler. Även västens kanter och fickor är prydda med röda passpoaler. Uniformen har gyllene knappar med den ryska dubbelörnen avbildad. Manschetterna och kragen har gyllene, bladliknande mönster. Uniformen var i bra skick och den hade konserverats ordentligt. Den långsmala huvudbonaden som nämns i föremålskatalogen är försvunnen och hur den försvann är ett mysterium. När jag läste kring ämnet stötte jag på en bild av Finlands Banks före detta chefdirektör Victor von Haartman (1830–1895). I bilden är von Haartman klädd i en sin ämbetsmannauniform, som liknar Karl Zachris’ uniform.

Victor von Haartman i sin ämbetsmannauniform 1889. Victor von Haartman var chefdirektör för Finlands Bank från 1866 till 1870. Wikipedia.

Det är intressant att stöta på unika föremål som Karl Zachris Bergboms gamla uniform från Finlands Bank. Medan jag skrev detta blogginlägg lärde jag mig mycket om John Bergboms bror Karl Zachris, som jag inte visste någonting om. Det är intressant att få lära sig om familjen Bergboms andra familjemedlemmar som inte hade så mycket med Hertonäs gård att göra med.

Karl Heikkiläs lokalhistoriska praktik på Hertonäs gårds museum har finansierats av Svenska kulturfonden.

Litteratur:

Backman, Sigbritt 2017: Hertonäs gård - från säteri till museum. SOV: Helsingfors.

Kunnas, Hilkka 1986: Nationens Egendom - Finlands Bank 1811–1986. Helsingfors.

Snellman, Alex 2014.: Suomen Aateli - yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin 1809–1939. Helsinki.

Källor:

AcademySampo, Karl Zachris Bergbom (1845–1903), https://akatemiasampo.fi/en/people/page/p18771/table, besökt 18.07.2022.

Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899,  https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/aakkosittain.php?init=b, besökt 18.07.2022.