Nyförvärv till museet

25.06.2021 kl. 17:08
Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!

I år har Hertonäs gårds museum fått ett nytt föremål till sina samlingar, en tuschteckning gjord av Carl Gabriel von Spången (1778-1809), son till Bengt Gabriel von Spången (1728-1802). Teckningen “Män vid hästkärra” är signerad år 1799. I likhet med fadern gjorde major Carl Gabriel karriär inom det militära, men gifte sig aldrig och fick inga arvingar. 

C. G. von Spången 1799: Män vid hästkärra. Tusch och grå lavering på papper, 25 x 34,7 cm; bildyta 23 x 28 cm. Foto: Henry Avar.

Carl Gabriel von Spångens far, Bengt Gabriel, var officer på Sveaborg och köpte Hertonäs gård år av Augustin Ehrensvärd år 1761. Han avancerade inom fortifikationen och var slutligen major innan han återvände till Sverige. År 1772 gifte han sig med Sofia Fredrika Westrell. Det var under von Spångens tid som en fajansfabrik grundades i den byggnad som är det nuvarande karaktärshuset. År 1777 sålde von Spången herrgården till Johan Sederholm och familjen återvände till Stockholm. Carl Gabriel föddes i Stockholm, men hans äldre syster, Maria Fredrika, hade fötts år 1773 då fadern ägde Hertonäs gård i Finland. 

Ätten von Spångens adelsvapen. Källa (senast sedd 25.6.2021).

Museet har inte tidigare haft några föremål tillhörande familjen von Spången i sina samlingar. Henry Avar i Sverige informerade oss vänligen om att teckningen fanns till salu. Teckningen av Carl Gabriel von Spången är nu inramad och finns utställd på Hertonäs gårds museum. Museet är stängt under midsommarhelgen, men är i övrigt öppet på söndagar från maj till september kl. 12-14. Välkommen!

Den inramade tuschteckningen av Carl Gabriel von Spången i Hertonäs gårds museums utställning. Foto: EAW 2021. 

Källor: 
Adliga ätten von Spången, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Spången_nr_1297 (senast sedd 25.6.2021).
Backman, Sigbritt 2016: Hertonäs gård - från säterier till museum. SOV: Helsingfors.